100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

Doba štúdia: 9-12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Áno
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

V rámci štúdia tohoto odboru získate v prvom semestri znalosti z oblasti manažmentu a leadershipu, ktorými má disponovať každý moderný manažér. Naučíte sa strategicky myslieť a riadiť projekty, čeliť zmenám a využívať na maximum potenciál inovácií. Zistíte tiež, ako rozvíjať svoju vlastnú osobnosť a byť tak efektívnejší, úspešnejší a spokojnejší nielen v profesnom, ale i osobnom živote. V druhom semestri ďalej získate odborné znalosti z fungovania bezpečnostného a krízového manažmentu, integrovaného záchranného systému a neštátnych zložiek bezpečnostného systému. Svoju kvalifikáciu ešte rozšírite absolvovaním dvoch voliteľných predmetov (v češtine či angličtine), ktoré si vyberiete podľa svojich potrieb.

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • splníte jednu z podmienok pre svoj kariérny postup
 • osvojíte si metódy krízového riadenia v rámci ČR/SR
 • dozviete sa, ako funguje medzinárodná spolupráca v bezpečnostnej oblasti
 • natrénujete si zásady krízovej komunikácie s verejnosťou
 • osvojíte si metódy náboru a motivácie pracovníkov IZS
 • budete plne pripravení na ochranu obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach

Máte v hlave námety ku zlepšeniu chodu oddelenia, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Spracujte tieto témy vo svojej diplomovej práci či seminárnych prácach a naši lektori, profesionáli z praxe, vám s nimi v rámci MBA štúdia radi pomôžu.

Štúdiom jednotlivých predmetov totiž získavate možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s našimi lektormi – expertami na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod ich odborným vedením spracovať u každého predmetu ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát, bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami. Výstupom z absolvovania každého predmetu je teda cenný dokument ihneď použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam s odborníkom.

Jednotlivé seminárne práce môžete ďalej rozpracovať do svojej diplomovej práce, ktorá predstavuje ucelený strategický dokument, ktorý môže mať zásadný vplyv na váš ďalší biznis. Celkom takto v priebehu svojho štúdia pod odborným vedením spracujete a získate deväť prakticky zameraných prác, a naviac ešte diplomovú prácu.

Čo sa ešte naučíte?

Hodnotenie absolventov

Hodnocení 4.64/5
Hodnotilo 30 uživatelů
 Zdeněk Macháček, MBA

Zdeněk Macháček, MBA

Riaditeľ bezpečnosti - Česká spořitelna

„Největším přínosem pro mě bylo setkání s panem doktorem Krulíkem a práce na diplomové práci, ze které jsem měl nejdříve strach, ale nakonec to pro mě bylo velmi obohacující."

absolvent v utajení

absolvent v utajení

Príslušník Polície ČR Krajského riaditeľstva hlavného mesta Prahy

„Rozhodujícím faktorem pro výběr tohoto oboru byl garant - doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., který je dle mého názoru skutečná kapacita ve svém oboru a byla zde tedy určitá záruka kvality studia tohoto oboru."

Bc. Ondřej Fišera, MBA

Bc. Ondřej Fišera, MBA

Špecialista

„Kladně hodnotím skladbu předmětů a jejich obsah. Lektorský tým na CEMI je složen z mnoha odborníků, kteří své práci velice rozumí. Díky své diplomové práci jsem přispěl několika návrhy ke zlepšení managementu nežádoucích událostí na svém oddělení."

Bc. Petr Pudil, MBA

Bc. Petr Pudil, MBA

Komisár - Krajské riaditeľstvo polície Stredočeského kraja

"Osobně jsem před podáním přihlášky ke studiu na CEMI konzultoval rozsah a náročnost zvoleného oboru s absolventem tohoto institutu, který mě ujistil, že vynaložené finanční prostředky za studium jsou tím správným rozhodnutím."

Ing. Bc. Miroslav Valta, MBA

Ing. Bc. Miroslav Valta, MBA

mladší znalec kancelárie súdnej znalkyne Dr. Ing. Jany MATUROVÉ - PYROKONTROL trading & consulting (www.pyrokontrol.cz)

„Při prvním kontaktu s prvním studijním předmětem jsem zjistil, že jsou předměty lektorovány uznávanými odborníky a ke splnění studijních úkolů musím nastudovat skvěle připravené podklady a složit testy."

Ing. Filip Onderka, PhD., MBA

Ing. Filip Onderka, PhD., MBA

Armáda, vojenský pilot

"Institut bych mohl s klidným svědomím doporučit dalším potenciálním uchazečům, kteří hledají studium MBA. Vždy mi bylo ve všem vyhověno a obsah splnil moje očekávání."

Ing. Jiří Havlišta, MBA

Ing. Jiří Havlišta, MBA

Veliteľ čaty HZS Liberecký kraj

„Velmi kladně hodnotím lektory, neboť se jedná o zkušené profesionály nejen z pohledu lektorství jako takového, ale je vidět, že za sebou mají rozsáhlou praxi v oborech, které přednášejí."

Ing. Jiří Kučera, MBA

Ing. Jiří Kučera, MBA

Vedúci odboru bezpečnosti, hygieny práce a PO, Severočeské doly

„O všech lektorech, které jsem měl možnost poznat, si myslím, že jsou to skuteční profesionálové v oboru, který přednáší. Asi nejvíce mě zaujaly přednášky magistry Lenky Jakubcové.“

Ing. Lenka Hrazdilová Benešová

Ing. Lenka Hrazdilová Benešová

Centrá prípravy do zahraničných operácií, nadporučice

Jedna z nejlepších investic! Díky široké nabídce předmětů v oboru a také lektorům z praxe je využití okamžité.

Ing. Martin Tomášek, MBA

Ing. Martin Tomášek, MBA

Veliteľ stanice Cheb

"Najviac ma zaujali a obohatili predmety od pani Mgr. Lenky Jakubcová, Ph.D. Prínos v štúdiu vidím najmä v tom, že som si mohol rozšíriť obzor v oblasti komunikácie s ľuďmi a personálny manažment .. Štúdium na CEMI by som určite odporučil. "

Ing. Martina Prokopová, MBA

Ing. Martina Prokopová, MBA

„Mnou vynaložené finanční prostředky na studium považuji za skvělou investici pro svou práci  i příležitosti v dalším profesním životě."

Ing. Pavel Kácl, MBA

Ing. Pavel Kácl, MBA

Vojak, náčelník štábu Posádkového veliteľstva Praha

„Vzdělání rozhodně přispělo k mému osobnímu a profesnímu rozvoji, posunulo kladně i mé sebevědomí. Rovněž oceňuji vstřícnost a flexibilitu vedení institutu."

Ing. Pavol Ihnat, MBA

Ing. Pavol Ihnat, MBA

zástupca veliteľa hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy

"On-line studium hodnotím kladně, protože si lze plánovat studijní čas a dá se dobře skloubit s pracovními povinnostmi. Díky studiu MBA jsem si rozšířil a prohloubil vědomosti a lépe se orientuji v problematice."

Ing. Štefánia Kolman, MBA

Ing. Štefánia Kolman, MBA

Dôstojník špecialista, Armáda ČR

"Vybrala som si CEMI, pretože mi vyhovuje online štúdium a tiež predmety, ktoré sú mi blízke a s ktorými pracujem. Manažérske predmety, ktoré dobre dopĺňali moje záujmy a funkční náplň."

Ing. Václav Janoušek, MBA

Ing. Václav Janoušek, MBA

Učiteľ

"Forma studia online je obrovské ulehčení studia. Studium na CEMI rozhodně doporučuji".

Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA

Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA

HSE Leader, vedúci pracovník tímu BOZP, PO, OŽP

„Velice oceňuji možnost dálkového přístupu. Systém iTutor mi velmi vyhovoval a mohu ho rozhodně doporučit i dalším studentům."

JUDr. Ing. Jiří Šašek, MBA

JUDr. Ing. Jiří Šašek, MBA

Neuvedeno

Díky MBA vzdělání v oboru bezpečnosti jsem získal větší výhodu na trhu práce.

kpt. Ing. Bc. Lenka Kubálková, MBA

kpt. Ing. Bc. Lenka Kubálková, MBA

Vrchný komisár - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

„V rámci své profese u bezpečnostních sborů jsem ocenila příležitost studiem získané znalosti a vědomosti aplikovat v praxi."

Mgr. Tomáš Burdych, MBA

Mgr. Tomáš Burdych, MBA

Inšpektor - Policie ČR

„Velmi pozitivně hodnotím lektorský tým. Lektoři vycházeli vstříc, komunikovali, poradili, naučili mě mnoho nového."

Mgr. Tomáš Prágay, MBA

Mgr. Tomáš Prágay, MBA

Vedúci oddelenia, Polícia SR - okresné riaditeľstvo Komárno

„Všetci lektori boli na maximálnej úrovni, som veľmi rád, že som tu mohol študovať a takisto chcem pochváliť aj študijné oddelenie, ktoré mi vždy bolo prínosom k môjmu štúdiu.“

Mgr., Bc. Roman Šípek, MBA

Mgr., Bc. Roman Šípek, MBA

Vedúci obvodného oddelenia Polície Českej republiky

„Online forma studia pro mě byla velice příjemná, protože práce a rodina znamená určité časové vytížení a online forma byla to nejlepší, co jsem za svá studia dosud zažil."

MUDr. Jana Vidunová, MBA

MUDr. Jana Vidunová, MBA

Náměstek krizového řízení - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

„Pro mě bylo velkým pozitivem studia to, že bylo online. Mohla jsem si přesně určit, kdy chci studovat, kdy chci vypracovávat své seminární práce, eventuálně diplomovou práci."

PhDr. Mgr. Bc. Eduard Markovič, MBA

PhDr. Mgr. Bc. Eduard Markovič, MBA

Partner SLOVNAFT, a.s. MOL GROUP

Prínos MBA štúdia vnímam ako súčasť môjho osobného rozvoja, posilnenie pozície pri mojom manažérskom riadení, ale aj lepší pohľad do budúcnosti.

RSDr. Oldřich Krejčí, MBA

RSDr. Oldřich Krejčí, MBA

Bezpečnostný konzultant - J&T BANKA, a. s.

„Institut CEMI jsem si vybral na základě referencí a své touhy po celoživotním vzdělávání. Chtěl jsem sám sobě dokázat, že i v 55+ lze studovat. I po více jak 30 letech práce v bezpečnostním managementu jsem se během studia naučil mnoho nového.“

Věra Sáblíková, MBA

Věra Sáblíková, MBA

Referent špecialistka na Vojenské akademii Vyškov

„Studium na CEMI bych doporučila svým známým i kolegům, neboť bylo velmi zajímavé a přínosné. Spolupráce s lektory byla na vynikající profesionální úrovni. Přístup k materiálům, který byl prostřednictvím studijního systému, byl rovněž vynikající.“

Ďalší absolventi odboru

Komu je odbor MBA - Bezpečnostný a krízový manažment určený?

Pracujete v policajných, hasičských alebo armádnych zboroch, alebo je váš sen sa do jednej z týchto bezpečnostných zložiek zaradiť? S MBA odborom Bezpečnostné a krízový manažment to nebude žiadny problém. Odbor je však vhodný pre každého, kto s krízovým riadením prichádza vo svojom zamestnaní do styku, teda aj pre štátnych úradníkov pôsobiace v tejto oblasti alebo pre bezpečnostné manažérov v štátnom aj súkromnom sektore, prípadne pre majiteľov firiem podnikajúcich v oblasti bezpečnosti.

 • určené predovšetkým pre príslušníkov IZS
 • pre štátnych úradníkov a ďalšie osoby, ktoré sa stretávajú s krízovým riadením
 • pre tých, ktorých zaujíma priebeh medzinárodnej spolupráce IZS
 • pre všetkých, ktorí chcú byť expertmi v krízovom riadení
 • pre klientov, ktorí chcú naštartovať svoj kariérny rast
 • pre študentov, ktorí oceňujú špecialistami v odbore

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Manažment projektov, zmien a inovácií

Manažment projektov, zmien a inovácií
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s hlavnými procesmi riadenia projektu. Získate vedomosti o projektovom manažmente a osvojíte si zručnosti a schopnosti pre praktické uplatnenie projektového manažmentu v systéme riadenia podnikov a iných inštitucionálnych organizácií. Zoznámite sa s najdôležitejšími pojmami a špecifikácie kľúčových rysov inovácií a inovačného podnikania. Získate vedomosti o význame inovačných aktivít pre zabezpečenie konkurencieschopnosti firiem. Po absolvovaní budete ovládať problematiku nevyhnutnú pre úspešné zhodnotenie inovačných zámerov. V priebehu štúdia bude objasnená charakteristika manažérskych procesov zabezpečujúcich rozvoj podnikania firmy využitím úspešných inovácií pri súčasnom zabezpečení rentability investícií vložených do realizácie inovačného zámeru. Dozviete sa, aká je úloha manažérov firmy pri implementácii podnikateľskej stratégie opierajúci sa o využitie inovácií. Zoznámite sa s procesmi a vhodnými postupmi, ktoré súvisia s riadením zmien vo firmách.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.  

Výstupom po absolvovaní tohto predmetu je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s odborníkom.

Viac o predmete

Moderný manažment a leadership

Moderný manažment a leadership
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Viac informácií

V tomto kurze sa spojí teória s praxou v oblasti manažmentu a vedenia a naučíte sa, ako využiť získané vedomosti na úspešné fungovanie organizácií. Pochopíte vývoj teórie manažmentu, manažérske úlohy, funkcie a činnosti a teoretické koncepcie vedenia. Dozviete sa o štýloch vedenia a kompetenčných modeloch manažérov/lídrov a o tom, ako riadiť zmeny a konflikty. Venovať sa budete aj ďalším témam, ako je autentický manažment, manažment talentov a ďalšie oblasti súvisiace s efektívnym rozvojom manažérov/lídrov v 21. storočí. Naučíte sa tiež, ako úspešne riadiť tímy a rozvíjať tímové zručnosti a ako pracovať s osobnosťou a motiváciou manažérov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Strategický manažment

Strategický manažment
Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA Viac informácií

Štúdiom strategického manažmentu sa zoznámite a naučíte aplikovať metódy analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia, vrátane SWOT analýzy, ktoré napomáhajú v procese správnej formulácie stratégie a dosahovaní konkurenčnej výhody organizácie. Naučíte sa formulovať dosiahnuteľné strategické ciele, správne interpretovať a navrhovať vhodné strategické varianty, vrátane postupu ich implementácie v praxi s dosiahnutím pozitívnych efektov. V priebehu štúdia si budete kontinuálne prehlbovať znalosti v oblasti strategického manažmentu a strategického manažmentu ľudských zdrojov, ktoré sú spoločne s finančnými, materiálnymi zdrojmi a informáciami predpokladom dosiahnutia úspechov organizácií pri neustále prebiehajúcich zmenách v súčastnom vysoko turbulentnom prostredí. Absolvovanie predmetu napomáha k rozvoju manažérskeho rozhodovania, rozvoja schopnosti reagovať na meniace sa podmienky a efektívnu prácu s informáciami a znalosťami.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Manažment osobného rozvoja

Manažment osobného rozvoja
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Viac informácií

Získate možnosť zoznámiť sa, pochopiť a poradiť si s významnou oblasťou manažmentu zameraného na vlastnú osobu. Ak má totiž ktokoľvek riadiť iné, mal by predovšetkým dobre poznať seba samého a vedieť sa sebou cielene a efektívne zaobchádzať. Znamená to najprv naučiť sa dobre rozpoznať podmienky, možnosti a spôsoby, ktoré vám uľahčia dlhodobo si udržať fyzické a duševné zdravie. Ďalej dostanete priestor k pokroku v oblasti sebapoznania, a to ako v rovine dokonalejšej sebareflexie osobnostných dispozícií nevyhnutných pre úspešné profesijné a manažérske uplatnenie, tak aj pre dosiahnutie vyrovnaného osobného, ​​partnerského a neskôr aj rodinného života. Absolvovanie predmetu vám tiež umožní osvojiť si niektoré zručnosti a techniky sebariadenia, rokovania s ľuďmi a komunikáciu s nimi v najrôznejších situáciách, ako aj poradiť si so všetkými kontaktamy a vzťahmi v bežných, ale aj v náročnejších sociálnych súvislostiach. Patrí sem prirodzene aj ovládnutie efektívnejších foriem a spôsobov zaobchádzanie s časom (time management), a to ako v individuálnej, tak zdieľané podobe. Naučíte sa tiež zvládať zvýšené životné a pracovné zaťaženie a poradiť si aj s ďalšími nepriaznivými javmi a skutočnosťami, s ktorými sa stretávate. Všeobecne by ste si mali osvojiť optimalizačné postupy v akejkoľvek oblasti práce a života a vytvoriť si na tomto základe harmonický životný program.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete

Diplomový seminár

Diplomový seminár
Mgr. Eva Mečířová Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť so zásadami tvorby diplomovej práce, a to ako z hľadiska voľby témy, tak i obsahovej a formálnej stránky. Záverom spracujete zámer diplomovej práce, v ktorom si zvolíte vlastnú tému diplomovej práce, súvisiacu s vami zvolenými predmetmi MBA štúdia, a vedúceho DP - odborníka na Vami zvolenú tému.

Po absolvovaní tohto seminára budete ovládať prácu s informačnými zdrojmi z pohľadu autorskej legislatívy a etiky, budete pripravení spracovať diplomovú prácu a jej prezentáciu k obhajobe DP. Získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať Vami vybraný reálny problém, prípad či situáciu z vašej praxe a navrhnúť optimálne riešenie. Konzultácie k vedeniu DP prebiehajú individuálne po celú dobu vášho štúdia - až do obhajoby vašej diplomovej práce.

Výstupom po absolvovaní diplomového seminára a celého MBA štúdia je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s vedúcim Vašej DP a cennými komentármi oponenta Vašej práce a členov skúšobnej komisie.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Bezpečnostné zbory a ich úloha v IZS

Bezpečnostné zbory a ich úloha v IZS
Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D. Viac informácií

V rámci štúdia tohoto predmetu sa zoznámite s úlohou a pôsobnosťou subjektov so štatútom "bezpečnostný zbor" v integrovanom záchrannom systéme. Bude vysvetlená ich činnosť vykonávaná podľa osobitných právnych predpisov a úloha, ktorú zaujímajú ako jedna zo "základných" či "ostatných" zložiek integrovaného záchranného systému. Získate informácie o význame integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z akých zložiek sa skladá a na akých princípoch funguje spolupráca medzi týmito zložkami. Cieľom predmetu je priblížiť vám tiež riadenie zásahu zložiek integrovaného záchranného systému, a to na úrovni taktickej (na mieste zásahu), operatívnej (činnosť operačných a informačných stredísk integrovaného záchranného systému) a strategickej (na úrovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, hejtmana kraja či starostu obce s rozšírenou pôsobnosťou). Naučíte sa tiež orientovať v základných právnych predpisoch, na základe ktorých je táto spolupráca možná a v dokumentácii, ktorú pri svojej práci tieto zložky používajú.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Bezpečnostný a krízový manažment

Bezpečnostný a krízový manažment
Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D. Viac informácií

Pri štúdiu tohoto predmetu sa stretnete a zoznámite s procesom riadenia bezpečnosti a rizík v území. Naučíte sa orientovať v právnej úprave vymedzujúcej bezpečnostný systém Slovenskej republiky, úlohy a pôsobnosť jej jednotlivých prvkov. Porozumiete princípom a systému riadenia a riešenia situácie v území (na úrovni štátu - kraj - obec - miesto zásahu) pri riešení mimoriadnej udalosti aj pri vyhlásení krízového stavu, fungovania orgánov krízového riadenia a ich pôsobnosti. Vytvoríte si predstavu o aktuálnej problematike ochrany kritickej infraštruktúry na národnej i medzinárodnej úrovni, o nadnárodnej spolupráci v oblasti krízového riadenia a plánovania, krízového riadenia a ochrany obyvateľstva. Predmet pracuje so základnými strategickými dokumentami z oblasti bezpečnosti a nadväzujúcimi právnymi predpismi ústavného charakteru, krízovou a brannou legislatívou, v ktorej sa tiež naučíte orientovať.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Neštátne súčasti bezpečnostného systému Slovenskej republiky

Neštátne súčasti bezpečnostného systému Slovenskej republiky
doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Viac informácií

Študenti sa zoznámia s konceptom "bezpečnosti nezabezpečovanej štátom" a subjektami, ktoré do tejto oblasti aspoň čiastočne spadajú (všeobecnej polície, súkromnej bezpečnostnej služby, verejnej stráže, inštitúciami zriaďovanými krajmi, neštátnymi organizáciami aktívnymi v oblasti bezpečnosti). Študentom je demonštrovaný potenciál konkrétnych nástrojov a postupov. Pozornosť je venovaná aj bezpečnostným úvahám na úrovni firmy a jednotlivcov (pojem Bezpečná lokalita, primeraná obrana atď.).

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Voliteľný predmet 1

Voliteľný predmet 1
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Voliteľný predmet 2

Voliteľný predmet 2
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Lektori odboru

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Mgr. Eva Mečířová

Mgr. Eva Mečířová

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Nevyhovuje Vám skladba štúdia? Zostavte si vlastné v našom unikátnom programe MBA Flexi!

Chcem si zostaviť svoj MBA program

Na stiahnutie

Brožúra
PDF, 3 153,4 KB
Harmonogram 03_2024
PDF, 171,5 KB
Harmonogram 10_2024
PDF, 173,5 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.