100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Čo je titul DBA?

Čo je titul DBA?

Štúdium DBA je najvyšším stupňom profesného manažérskeho štúdia. Skratka titulu DBA znamená Doctor of Business Administration a označuje ukončené vzdelanie pre manažérov, ktorí sa chcú posúvať po metodickej a teoretickej stránke a chcú rozvíjať manažment ako vedeckú disciplínu. Titul sa rovnako ako titul MBA píše za menom.

thumbnail

Kto môže štúdium DBA študovať?

Ku štúdiu DBA sa môže prihlásiť ktokoľvek s ukončeným štúdiom MBA, LLM, alebo s minimálne magisterským vysokoškolským vzdelaním zakončeným napríklad titulom Mgr., Ing., alebo JUDr. a ďalšími titulmi. Nevyhnutnou podmienkou je takisto päťročná prax v odbore.

thumbnail

Ako sa dá získať titul DBA?

Titul DBA je možné získať v zahraničí, alebo na špecializovaných tuzemských vzdelávacích inštitútoch. Na inštitúte CEMI je možné titul DBA získať absolvovaním trojsemestrálneho štúdia zakončeného obhajobou dizertačnej práce. Štúdium prebieha kombináciou online a prezenčnej formy. Prezenčná výuka je koncipovaná tak, aby bola plne zlúčiteľná s kariérou a osobným životom – stretnutia prebiehajú odpoludnia, alebo cez víkend.

thumbnail

Čo vám štúdium DBA prinesie?

Vďaka DBA štúdiu sa viac ponoríte do oblasti manažmentu z vedeckej a výskumnej stránky veci. Ku svojej manažérskej praxi tak získate potrebné znalosti a možnosti ako sa podieľať na vytváraní manažérskych teórií, ich overovaní a vyhodnocovaní. Stanete sa tvorcami manažmentu ako takého.

thumbnail

Ako sa prihlásiť ku štúdiu DBA?

Pokiaľ máte titul MBA, alebo magisterské vzdelanie a päť rokov praxe, stačí sa prihlásiť ku štúdiu vyplnením kontaktného formulára na našich stránkach. Akonáhle správu od Vás obdržíme, čo najrýchlejšie sa vám ozveme s ďalšími informáciami.

thumbnail
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.