100% ONLINE MBA ŠTÚDIUM, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Podmienky ochrany osobných údajov

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady/EU/ č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (ďalejle len „GDPR)

 

Správca osobných údajov: CEMI MBA Studies s.r.o., so sídlom Mezi vodami 639/27, Modřany, 143 00 Praha 4, IČO: 24133311, sp.zn.: C 181632 vedená u Mestského súdu v Prahe, email: info@cemi.cz , web: www.cemi.cz (ďalej len „spoločnosť“ alebo „správca“).

 

 

PREAMBULA

 

Tieto podmienky obsahujú informácie o spracovaní osobných údajov odovzdaných správcovi v rámci komunikácie správcu so záujemcami o štúdium a ostatnými osobami. Nevzťahujú sa na spracovanie osobných údajov na základe udelenia súhlasu a nevzťahujú sa na spracovanie osobných údajov odovzdaných v rámci uzatvorenia zmluvy o štúdiu.

 

I. PRIHLÁŠKA KU ŠTÚDIU / VYBAVOVANIE DOTAZOV

 

1. Ako správca vašich osobných údajov zodpovedáme za ich ochranu a zaväzujeme sa ich spracovávať s odpovedajúcim technickým a organizačným zabezpečením. Ak sú odovzdané v rámci prihlášky ku štúdiu alebo dotazu či podnetu týkajúceho sa štúdia alebo iných záležitostí týkajúcich sa chodu spoločnosti (prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu, telefónu, chatu a pod.), spracovávame ich vždy za nižšie uvedených podmienok.

2. Účel, právny základ Spracovania a doba spracovania vašich osobných údajov je nasledovná:

 

a) účel: vedenie korešpondencie vrátane jej uchovania, vybavenia prihlášky ku štúdiu a prejednanie podmienok zmluvy o štúdiu; právny základ: plnenie zmluvy - jednanie o zmluve vedenie korešpondencie vrátane jej uchovania, vybavenia prihlášky ku štúdiu a prejednanie podmienek zmluvy o štúdiu; právny základ: plnenie zmluvy - jednanie o zmluve  (podľa ust. čl. 6 odst. 1 písem. b) GDPR) a oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR) - v prípade dotazov nesúvisiacich so záujmom o štúdiu; doba spracovania: 3 roky od vybavenia dotazov,

 

b) účel: obosielanie pýtajúcich sa a osôb prihlásených ku štúdiu (nedošlo k uzatvoreniu zmluvy o štúdiu) - zasielanie informácie o štúdiu - hlavne formou obchodných podaní prostredníctvom e-mailu (v smysle § 7 zák č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti); právny dôvod: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); dĺžka spracovania: 3 roky,

 

c) účel: fyzická, IT a sieťová bezpečnosť spracovania; právny základ: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 odst. 1 písom. f) GDPR); doba spracovania: 3 roky.

 

3. Do spracovania vašich osobných údajov zapájame týchto spracovateľov:

 

- poskytovatelia softwaru – pre uľahčenie chodu e-shopu a zaistenie jeho technického zabezpečenia (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelárske aplikácie, chat apod.),

- poskytovateľ záložných serverov a iného hardwaru - za účelom zaistenia poriadneho chodu e-shopu a ochrany dostupnosti súvisiacich dát.

 

4. Pre vyjadrenie nesúhlasu (námietky) so spracovaním vašich osobných údajov, ako i pre uplatnenie ďalších práv, ktoré môžete voči nám v priebehu spracovania uplatniť (viz nasl. článok) nám píšte tu: info@cemi.cz.

 

5. Pokiaľ se stanete študentom, vaše údaje budú spracované za podmienok uvedených TU.

 

 

II. VAŠE PRÁVA

 

Po dobu, kedy spracovávame vaše osobné údaje, máte právo:

 

  • požadovať po společnosti informáciu, aké vaše osobné údaje spracováva,
  • požadovať po společnosti vysvetlenie  ohľadom spracovania vašichosobných údajov,
  • vyžiadať si u spoločnosti prístup k vašim osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať po spoločnosti výmaz vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania,
  • preniesť vaše osobné údaje k inému správcovi,
  • vzniesť námietku v prípade spracovania vašich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti (viz. čl. I odst. 2 písm. c,d, a e) a čl.II odst. 2 písm. a), b),
  • odhlásiť sa z odberu obchodných podaní v smysle § 7 zák č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačných spoločností.

 

Pre uplatnenie vyššie uvedených nárokov píšte na e-mail: info@cemi.cz. V prípade pochybností, či sú vaše osobné údaje správne - podľa príslušných právnychpredpisov, možete sa obrátiť takisto na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Domov

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.