100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

MBA - Manažment verejnej správy

Doba štúdia: 9-12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Áno
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

V rámci štúdia tohoto odboru získate v prvom semestri komplexné znalosti z oblasti manažmentu a leadershipu, ktorými má disponovať každý moderný manažér. Naučíte sa strategicky myslieť a riadiť projekty, čeliť zmenám a využívať na maximum potenciál inovácií. Zistíte tiež, ako rozvíjať svoju vlastnú osobnosť a byť tak efektívnejší, úspešnejší a spokojnejší nielen v profesnom, ale i osobnom živote. V druhom semestri následne získate ucelené odborné znalosti z regionálneho manažmentu, krízového riadenia a komunikácie, a takisto z oblasti financovania a rozpočítavania vo verejnom sektore. Svoju kvalifikáciu ešte rozšírite absolvovaním dvoch voliteľných predmetov (v češtine či angličtine), ktoré si vyberiete podľa svojich potrieb.

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • Ovládnete všetky fázy manažmentu, od operatívneho, cez praktický až po strategický
 • Stanete sa nielen skvelými manažérmi, ale aj lídrami
 • Naučíte se využívať potenciálu zmien a inovácií a riadiť i rozsiahle projekty
 • Naučíte sa, ako rozvíjať svoju vlastnú osobnosť
 • Osvojíte si zásady krízového riadenia a krízovej komunikácie s médiami
 • Zostavíte plán rozvoja regiónu a regionálnej politiky
 • Pochopíte principy financovania verejných služieb a rozpočtového plánovania

Máte v hlave námety ku zlepšeniu chodu oddelenia, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Spracujte tieto témy vo svojej diplomovej práci či seminárnych prácach a naši lektori, profesionáli z praxe, vám s nimi v rámci MBA štúdia radi pomôžu.

Štúdiom jednotlivých predmetov totiž získavate možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s našimi lektormi – expertami na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod ich odborným vedením spracovať u každého predmetu ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát, bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami. Výstupom z absolvovania každého predmetu je teda cenný dokument ihneď použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam s odborníkom.

Jednotlivé seminárne práce môžete ďalej rozpracovať do svojej diplomovej práce, ktorá predstavuje ucelený strategický dokument, ktorý môže mať zásadný vplyv na váš ďalší biznis. Celkom takto v priebehu svojho štúdia pod odborným vedením spracujete a získate deväť prakticky zameraných prác, a naviac ešte diplomovú prácu.

Čo sa ešte naučíte?

Hodnotenie absolventov

Hodnocení 4.88/5
Hodnotilo 40 uživatelů
    Ing. Vít Vomáčka, MBA

Ing. Vít Vomáčka, MBA

starosta obce Kravaře

„Studium na institutu CEMI mi velmi vyhovovalo, neboť jak lektoři, tak vedení vychází maximálně vstříc velmi časově zaneprázdněným studentům a ten lidský přístup tam byl nádherný, moc rád na to vzpomínám.“

    Lukáš Svoboda, MBA

Lukáš Svoboda, MBA

Poverený vedením oblastného managementu - E.ON Česká republika, s. r. o.

„Vzhledem k mé pracovní vytíženosti mi systém studia velice vyhovoval, protože jsem se k němu mohl uchýlit, kdykoli jsem měl čas."

  PhDr. Alena Húšťová, MBA

PhDr. Alena Húšťová, MBA

Odborná administratívna pracovníčka - Ministerstvo hospodárstva SR

„Česká republika pre mňa bola svojím spôsobom aj výzvou. Mohla som porovnať verejnú správu a zákony v ČR a na slovenské. Vzdelávanie a ukončenie MBA beriem ako nadčasové."

Bc. Marcela Tyrlíková, DiS., MBA

Bc. Marcela Tyrlíková, DiS., MBA

Referent štátnej správy a samosprávy

„CEMI mě jednoznačně nadchlo svým propracovaným on-line studijním systémem a individuálním přístupem k mým potřebám. S odstupem času mohu konstatovat, že prostředky vynaložené na studium byly vhodně zvolenou investicí do mého vzdělání."

Bc. Petr Maule, MBA

Bc. Petr Maule, MBA

Poradca pre právne informácie - nezisková organizácia Bílý kruh bezpečí

"Díky studiu jsem přemýšlel o věcech, které nastaly až za 2 roky, konkrétně ohledně voleb do zastupitelstva obce. Měl jsem již vypracovanou SWOT analýzu pro obec a v předvolebních slibech jsem si nemusel vymýšlet, ale pracoval jsem se skutečnými fakty."

Bc. Sandra Genčiová, MBA

Bc. Sandra Genčiová, MBA

Projektová manažérka MAS Regiónu Poodří

"CEMI ako jedno z mála škôl ponúkalo formu štúdia, keď nebolo nutné zakaždým dochádzať na semináre, a tým vlastne skĺbiť profesijný a súkromný život. Skladbu predmetov Verejnej správy aj lektormi hodnotím veľmi kladne. Určite odporúčam všetkým."

Ing. Bc. Miroslav Polák, MBA

Ing. Bc. Miroslav Polák, MBA

Poisťovací poradca - Kooperativa pojišťovna, a.s.

„Přínos MBA studia je pro mě v lepší pozici a zařazení v mém zaměstnání, ale i jako určitá záloha do budoucna. Nabyté znalosti mi více rozšířily obzor do mé praxe v budoucnosti."

Ing. Gabriela Kukalová, Ph.D., MBA

Ing. Gabriela Kukalová, Ph.D., MBA

Odborný asistent - Česká poľnohospodárska univerzita v Prahe

„Na Institutu CEMI bych chtěla ocenit lektorský tým, který je složený z odborníků z praxe, což samozřejmě přináší určité možnosti dozvědět se konkrétní praktické zkušenosti a dovednosti."

Ing. Jiří Čížek, MBA

Ing. Jiří Čížek, MBA

Vedúci odd. personalistiky a mzdovej učtárne - Palivový kombinát Ústí, s. p.

„Lektoři jsou profesionální tým, který byl vždy ochotný komunikovat se studenty. Zpětná vazba mezi studentem a lektorem byla v podstatě okamžitá a vždy splnila svůj účel."

Ing. Jiří Lidmila, MBA

Ing. Jiří Lidmila, MBA

Ekonomický tajomník - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

„Myslím si, že institut CEMI je jedinečný svým způsobem studia a tím, že používá moderní formy studia, které mi naprosto vyhovovaly a byly jedním z hlavních důvodů, proč jsem si toto studium zvolil.“

Ing. Petr Šimek, MBA

Ing. Petr Šimek, MBA

Vedoucí HR, Státní ústav pro kontrolu léčiv

„Škola mi umožnila, že si svůj čas organizuji a studuji, kdy se to hodí mě."

Ing. Radislava Jandová, MBA

Ing. Radislava Jandová, MBA

„Vlastní motivace ke studiu u mně pramenila zejména z osobního zájmu a touhy vyzkoušet, zda jsem schopna se učit novým věcem a pohledům na svět. Musím vyzdvihnout zejména přístup lektorů JUDr. Staňka, JUDr. Beranové a Ing. Matouška."

Kamila Řezníčková, MBA

Kamila Řezníčková, MBA

Sales and Project Manager, S.O.S. - DEKORACE, s.r.o.

Kvalitní lektoři byli zárukou proč jsem si zvolila studium na CEMI, které jednoznačně doporučuji.

Lenka Jeřábková, MBA

Lenka Jeřábková, MBA

OSVČ, dobrovoľná práca pre mesto, externá finančná manažérka

"Skvelé referencie, prezentácie lektorov a predmetov sa mi páčili, preto som si vybrala CEMI. Osobné stretnutie s pracovníkmi CEMI ma tiež presvedčilo, že je to dobrá voľba."

Mgr. Eva Liberdová, MBA

Mgr. Eva Liberdová, MBA

Sociálnoprávne poradenstvo, dostupnosť verejných služieb

„Ze studia si odnáším spoustu nových informací a znalostí. Poděkování patří také paní Mečírové ze studijního oddělení, je to osoba na svém místě, každý můj dotaz byl rychle zodpovězen."

Mgr. Jan Mareš, MBA

Mgr. Jan Mareš, MBA

Riaditeľ - Stredná odborná škola energetická a stavebná, Obchodná akadémia Stredná zdravotnícka škola, Chomutov - príspevková organizácia

„Když jsem zjistil, že MBA studium na CEMI je akreditováno podle zákona o úřednících územních samosprávných celků, bylo rozhodnuto. Volbu ještě umocnila možnost časové flexibility."

Mgr. Jan Tecl, MBA

Mgr. Jan Tecl, MBA

Starosta mesta Havlíčkův Brod

„Každá škola, má-li být kvalitní, musí mít samozřejmě i kvalitní lektory a na CEMI takoví lektoři jsou. Kdybych měl jmenovat, tak například paní doktorku Krbovou, která vedla i mou diplomovou práci a určitě na ni budu dlouho a v dobrém vzpomínat.“

PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA

PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA

Konzultant pre oblast riadenia školstva

„Velkým přínosem studia MBA bylo získání kontaktů s novými lektory a dalšími zajímavými lidmi, kteří mají jiné pracovní a životní zkušenosti."

Tomáš Bořuta, MBA

Tomáš Bořuta, MBA

Konateľ - Retro World, s. r. o.

"Online štúdium na CEMI je veľmi vhodné pre aktívnych pracujúcich ľudí čo mne veľmi pomohlo, aby som štúdium vedel zvládnuť."

Ďalší absolventi odboru

Komu je odbor MBA - Manažment verejnej správy určený?

Odbor je určený hlavne pre všetkých vo vedúcich pozíciach v rámci verejnej správy, teda predovšetkým pre primátorov, starostov, tajomníkov miest, ale i štátnych úradníkov, prípadne manažérov príspevkových organizácií miest a obcí. Ak chcete naštartovať svoj profesný rast práve v odbore verejnej správy, je odbor určený presne pre vás.

 • pre všetkých vo vedúcich pozíciach, ktorí chcú maximalizovať výkonnosť svojho úradu
 • pro tých, ktorí vedia, akí dôležití sú pre verejnú správu kvalifikovaní manažéri
 • pre klientov, ktorí sa chcú naučiť, ako zvládať krízové situácie a komunikovať s médiami projektami financovanými EÚ
 • pre študentov, ktorí si chcú rozšíriť znalosti v tejto oblasti
 • pre všetkých, ktorí plánujú naštartovať svoju kariéru vo verejnej správe
 • pre každého, kto oceňuje vedenie skutočnými odborníkmi

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Manažment projektov, zmien a inovácií

Manažment projektov, zmien a inovácií
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s hlavnými procesmi riadenia projektu. Získate vedomosti o projektovom manažmente a osvojíte si zručnosti a schopnosti pre praktické uplatnenie projektového manažmentu v systéme riadenia podnikov a iných inštitucionálnych organizácií. Zoznámite sa s najdôležitejšími pojmami a špecifikácie kľúčových rysov inovácií a inovačného podnikania. Získate vedomosti o význame inovačných aktivít pre zabezpečenie konkurencieschopnosti firiem. Po absolvovaní budete ovládať problematiku nevyhnutnú pre úspešné zhodnotenie inovačných zámerov. V priebehu štúdia bude objasnená charakteristika manažérskych procesov zabezpečujúcich rozvoj podnikania firmy využitím úspešných inovácií pri súčasnom zabezpečení rentability investícií vložených do realizácie inovačného zámeru. Dozviete sa, aká je úloha manažérov firmy pri implementácii podnikateľskej stratégie opierajúci sa o využitie inovácií. Zoznámite sa s procesmi a vhodnými postupmi, ktoré súvisia s riadením zmien vo firmách.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.  

Výstupom po absolvovaní tohto predmetu je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s odborníkom.

Viac o predmete

Moderný manažment a leadership

Moderný manažment a leadership
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Viac informácií

V tomto kurze sa spojí teória s praxou v oblasti manažmentu a vedenia a naučíte sa, ako využiť získané vedomosti na úspešné fungovanie organizácií. Pochopíte vývoj teórie manažmentu, manažérske úlohy, funkcie a činnosti a teoretické koncepcie vedenia. Dozviete sa o štýloch vedenia a kompetenčných modeloch manažérov/lídrov a o tom, ako riadiť zmeny a konflikty. Venovať sa budete aj ďalším témam, ako je autentický manažment, manažment talentov a ďalšie oblasti súvisiace s efektívnym rozvojom manažérov/lídrov v 21. storočí. Naučíte sa tiež, ako úspešne riadiť tímy a rozvíjať tímové zručnosti a ako pracovať s osobnosťou a motiváciou manažérov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Strategický manažment

Strategický manažment
Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA Viac informácií

Štúdiom strategického manažmentu sa zoznámite a naučíte aplikovať metódy analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia, vrátane SWOT analýzy, ktoré napomáhajú v procese správnej formulácie stratégie a dosahovaní konkurenčnej výhody organizácie. Naučíte sa formulovať dosiahnuteľné strategické ciele, správne interpretovať a navrhovať vhodné strategické varianty, vrátane postupu ich implementácie v praxi s dosiahnutím pozitívnych efektov. V priebehu štúdia si budete kontinuálne prehlbovať znalosti v oblasti strategického manažmentu a strategického manažmentu ľudských zdrojov, ktoré sú spoločne s finančnými, materiálnymi zdrojmi a informáciami predpokladom dosiahnutia úspechov organizácií pri neustále prebiehajúcich zmenách v súčastnom vysoko turbulentnom prostredí. Absolvovanie predmetu napomáha k rozvoju manažérskeho rozhodovania, rozvoja schopnosti reagovať na meniace sa podmienky a efektívnu prácu s informáciami a znalosťami.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Manažment osobného rozvoja

Manažment osobného rozvoja
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Viac informácií

Získate možnosť zoznámiť sa, pochopiť a poradiť si s významnou oblasťou manažmentu zameraného na vlastnú osobu. Ak má totiž ktokoľvek riadiť iné, mal by predovšetkým dobre poznať seba samého a vedieť sa sebou cielene a efektívne zaobchádzať. Znamená to najprv naučiť sa dobre rozpoznať podmienky, možnosti a spôsoby, ktoré vám uľahčia dlhodobo si udržať fyzické a duševné zdravie. Ďalej dostanete priestor k pokroku v oblasti sebapoznania, a to ako v rovine dokonalejšej sebareflexie osobnostných dispozícií nevyhnutných pre úspešné profesijné a manažérske uplatnenie, tak aj pre dosiahnutie vyrovnaného osobného, ​​partnerského a neskôr aj rodinného života. Absolvovanie predmetu vám tiež umožní osvojiť si niektoré zručnosti a techniky sebariadenia, rokovania s ľuďmi a komunikáciu s nimi v najrôznejších situáciách, ako aj poradiť si so všetkými kontaktamy a vzťahmi v bežných, ale aj v náročnejších sociálnych súvislostiach. Patrí sem prirodzene aj ovládnutie efektívnejších foriem a spôsobov zaobchádzanie s časom (time management), a to ako v individuálnej, tak zdieľané podobe. Naučíte sa tiež zvládať zvýšené životné a pracovné zaťaženie a poradiť si aj s ďalšími nepriaznivými javmi a skutočnosťami, s ktorými sa stretávate. Všeobecne by ste si mali osvojiť optimalizačné postupy v akejkoľvek oblasti práce a života a vytvoriť si na tomto základe harmonický životný program.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete

Diplomový seminár

Diplomový seminár
Mgr. Eva Mečířová Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť so zásadami tvorby diplomovej práce, a to ako z hľadiska voľby témy, tak i obsahovej a formálnej stránky. Záverom spracujete zámer diplomovej práce, v ktorom si zvolíte vlastnú tému diplomovej práce, súvisiacu s vami zvolenými predmetmi MBA štúdia, a vedúceho DP - odborníka na Vami zvolenú tému.

Po absolvovaní tohto seminára budete ovládať prácu s informačnými zdrojmi z pohľadu autorskej legislatívy a etiky, budete pripravení spracovať diplomovú prácu a jej prezentáciu k obhajobe DP. Získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať Vami vybraný reálny problém, prípad či situáciu z vašej praxe a navrhnúť optimálne riešenie. Konzultácie k vedeniu DP prebiehajú individuálne po celú dobu vášho štúdia - až do obhajoby vašej diplomovej práce.

Výstupom po absolvovaní diplomového seminára a celého MBA štúdia je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s vedúcim Vašej DP a cennými komentármi oponenta Vašej práce a členov skúšobnej komisie.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Kybernetická bezpečnosť v organizáciách

Kybernetická bezpečnosť v organizáciách
Ing. Jiří Urbanec, Ph.D. Viac informácií

Štúdiom tohto kurzu pochopíte princípy bezpečnostných rizík pre údaje a informácie v informačných technológiách, ich ošetrenie a riadenie. Naučíte sa porozumieť princípom bezpečnosti, pochopíte význam bezpečnostných opatrení v rozsiahlych informačných systémoch v organizáciách. Naučíte sa zásady riešenia nových postupov, ktoré povedú k návrhu, inštalácii, prevádzke a údržbe bezpečných informačných systémov. Absolvovanie kurzu pomáha rozvíjať manažérske rozhodovanie, rozvíjať schopnosť reagovať na meniace sa bezpečnostné prostredie pre prácu s údajmi a informáciami. Absolventi kurzu zvýšia svoju konkurencieschopnosť v oblasti informatiky na pozíciách IT manažéra, projektového manažéra, manažéra bezpečnosti informačných systémov alebo vo vrcholovom manažmente firiem a organizácií.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Regionálný manažment

Regionálný manažment
Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D. Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základnými stavebnými kameňmi teoretické aj praktické stránky regionálneho rozvoja. Jednotlivé témy umožňujú pochopiť vývoj, súčasný stav a hlavné trendy v rozmiestnenie hospodárstve a ďalších sociálno ekonomických aktivít človeka (a ich dopadov) na rôzne regionálnej úrovni. Znalosť základných teoretických východísk regionálneho rozvoja je nevyhnutné pre každého, kto pôsobí v praktickej sfére regionálneho rozvoja, či už v súkromnom alebo verejnom sektore. Procesy, prebiehajúce v území, majú významný vplyv na rozvoj lokality ako také, tak i na život jej obyvateľov. Vzťahy (vnútorné i vonkajšie povahy), ktoré sa v území vytvárajú, majú tiež zásadný efekt na tvorbu budúceho smerovania regiónu. V priebehu štúdia bude objasňovaná problematika teórie regiónu, regionálnych teórií, praktické regionálnej politiky na úrovni SR i EÚ, jej nástrojov atp. Dôraz je kladený tiež na procesy prebiehajúce v území, súvisiace so sídelné štruktúrou a jej premenou (urbanizácie, suburbanizácie a ďalšie fázy vývoja miest). Významnou súčasťou je tiež problematika strategického regionálneho plánovania a jeho vzťahu k územnému plánovaniu.

Štúdiom tohto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom - expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientované prípadové štúdie (seminárne práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale iba priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať aj citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych údajov atď., Bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentmi.

Výstupom po absolvovaní tohto predmetu je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s odborníkom.

Viac o predmete

Územní samospráva a finance

Územní samospráva a finance
Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D. Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa so základmi ekonómie verejného sektora, postavením a fungovaním verejnoprávnych organizácií a spôsoby zabezpečovania verejných statkov. Schopnosť základná orientácia v súčasných otázkach verejných financií je zásadné pre každého, kto sa v praxi pravidelne stretáva, pracuje či komunikuje s orgánmi štátnej správy či územnej samosprávy.

V priebehu štúdia bude objasňovaná problematika vzťahu medzi štátnou správou a samosprávou, financovanie ich činností, problematika hospodárenia obcí a postupov rozpočtového plánovania. V predmete bude riešené aj veľmi aktuálna téma spolupráce súkromného a verejného sektora (tzv. Public Private Partnership - PPP).

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Voliteľný predmet 1

Voliteľný predmet 1
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Voliteľný predmet 2

Voliteľný predmet 2
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Lektori odboru

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Mgr. Eva Mečířová

Mgr. Eva Mečířová

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Ing. Jiří Urbanec, Ph.D.

Ing. Jiří Urbanec, Ph.D.

Nevyhovuje Vám skladba štúdia? Zostavte si vlastné v našom unikátnom programe MBA Flexi!

Chcem si zostaviť svoj MBA program
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.