100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE LEN DO 30. 9. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Ing. Herbert Heissler

Vyučujem tieto predmety:

Ing. Herbert Heissler

VYUČUJEM V TÝCHTO ODBOROCH *

* V prípade, že sa tu nezobrazuje žiadny obor, lektor vyučuje voliteľné predmety.

Ing. Herbert Heissler

Vyštudoval Vysokú školu financií a správy a po jej absolvovaní nastúpil na Katedru ekonomiky a medzinárodných vzťahov ako odborný asistent, ktorú viedol v rokoch 2010 až 2015. Vyučuje bakalárske a magisterské štúdium mikroekonómie, makroekonómie a teórie hier. Je autorom vysokoškolských skrípt z makroekonómie, mikroekonómie a teórie hier. Medzi jeho ďalšie spoluautorské práce patria Reálie k makroekonómii, Ekonomika, právo a hospodárska politika v českom prostredí a je hlavným autorom a editorom vedeckej monografie The Economics of Bitcoin: Analysis and Modelling. Publikoval na prestížnych konferenciách, v odborných a vedeckých časopisoch, predsedal zasadnutiam na medzinárodných konferenciách v zahraničí a zorganizoval niekoľko odborných panelov.  Je spoluautorom učebníc Mikroekonómia a Makroekonómia základné a stredné kurzy. Pôsobil ako manažér (generálny riaditeľ, výkonný riaditeľ) vo viacerých firmách a vo vlastnej firme. Má bohaté skúsenosti z českého politického prostredia, bol poradcom poslanca Parlamentu Českej republiky. V súčasnosti študuje na CEMI DBA v odbore Executive Management a vyučuje predmety Praktická ekonómia, Teória hier v praxi a IT manažment v programe MBA.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.