100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

MBA - PR a komunikácia

Doba štúdia: 9-12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Áno
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

MBA v oblasti PR a komunikácie je vhodný pre tých, ktorí chcú rozvíjať svoje komunikačné zručnosti a posunúť svoju kariéru na vyššiu úroveň. Naučíte sa, ako efektívne komunikovať počas kríz a minimalizovať ich dopad, identifikovať potenciálne krízy a pripraviť stratégiu ich zvládania. Získate sebadôveru, ktorú potrebujete na vedenie svojho tímu aj v tých najťažších chvíľach. Naučíte sa, ako vytvárať efektívne komunikačné stratégie a kampane, ako správne komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami a ako využívať moderné komunikačné kanály. Získate zručnosti na riadenie vzťahov s médiami a verejnosťou a na budovanie dôvery vo vašu značku. Zlepšíte si tiež verbálne a neverbálne prezentačné a komunikačné zručnosti a získate sebadôveru potrebnú na úspešné vystupovanie pred publikom. Ako pri každom štúdiu MBA získate aj komplexné znalosti o riadení a vedení, naučíte sa strategicky myslieť a riadiť projekty, čeliť zmenám a čo najlepšie využívať potenciál inovácií. Zistíte tiež, ako rozvíjať vlastnú osobnosť a byť tak efektívnejší, úspešnejší a spokojnejší nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote. Svoju kvalifikáciu si ďalej zvýšite absolvovaním dvoch voliteľných predmetov (v českom alebo anglickom jazyku), ktoré si môžete vybrať podľa svojich potrieb.

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • Naučíte sa, ako rýchlo a účinne reagovať na krízové situácie.
 • Osvojíte si techniky vytvárania účinných PR kampaní.
 • Zlepšíte svoje verbálne a neverbálne komunikačné zručnosti.
 • Naučíte sa efektívne komunikovať s médiami a verejnosťou.
 • Osvojíte si všetky fázy riadenia, od operatívneho, taktického až po strategické.
 • Stanete sa nielen skvelými manažérmi, ale aj lídrami                                            
 • Naučíte sa využívať potenciál zmien a inovácií a riadiť rozsiahle projekty
 • Osvojíte si zásady osobného rozvoja a riadenia času v súvislosti s rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom
Čo sa ešte naučíte?

Hodnotenie absolventov

Hodnocení 4.75/5
Hodnotilo 74 uživatelů
Radim Synek, MBA

Radim Synek, MBA

Člen dozornej rady - Banka CREDITAS

„Byl jsem velmi spokojen s moderním e-learningovým systémem umožňujícím studium v podstatě kdykoli a kdekoli, protože k výuce stačí pouze připojení k internetu."

Dip.Ing. Mario Slivka, MBA, LL.M., DBA

Dip.Ing. Mario Slivka, MBA, LL.M., DBA

Edenred Group, CSO - Commercial Director

Možnost vzdělávání je velký přínost v životě! Oceňuji nové techniky a vědomosti, které jsou nyní a nebyly, když jsem já studoval vysokou školu.

Ing. Gabriel Miklík, MBA

Ing. Gabriel Miklík, MBA

Makléř/Reality

Studium Realitního managementu na CEMI bylo velkým posunem v oblasti reality developmentu, které se věnuji.

Ing. Miroslav Škvára, MBA

Ing. Miroslav Škvára, MBA

Podnikateľ, lektor finančnej gramotnosti

„Při studiu MBA se setkáte s kolegy, kteří možná řeší podobné problémy jako vy, máte možnost konzultovat se zkušenými pedagogy. S některými lektory jsem zůstal v kontaktu i po ukončení studia."

Mgr. Klaudia Blaškovičová, MBA

Mgr. Klaudia Blaškovičová, MBA

CSO & Co-Founder, norriv s.r.o.

Studium je náročné, ale pokud je člověk motivovaný, určitě se dá zvládnout.

Ďalší absolventi odboru

Komu je odbor MBA - PR a komunikácia určený?

Osbor MBA v oblasti PR a komunikácie je navrhnutý tak, aby poskytol cenné vedomosti a zručnosti širokému okruhu odborníkov. Či už ste na začiatku svojej kariéry, alebo už máte bohaté skúsenosti, tento program MBA vám pomôže dosiahnuť vaše profesionálne ciele a posunúť sa na vyššiu úroveň.

 • Marketingoví odborníci: Tí, ktorí si chcú rozšíriť svoje zručnosti v oblasti vzťahov s verejnosťou a krízovej komunikácie. Marketingoví manažéri, ktorí hľadajú vyššie pozície a širšie zodpovednosti.
 • Špecialisti na komunikáciu a PR: Odborníci na vzťahy s verejnosťou, ktorí chcú zlepšiť svoje strategické a prezentačné zručnosti. Odborníci na komunikáciu, ktorí hľadajú nové metódy a prístupy v krízovej komunikácii.
 • Vedúci pracovníci a manažéri: Manažéri, ktorí chcú zlepšiť svoje zručnosti v oblasti riadenia vzťahov s verejnosťou a médiami. Vedúci pracovníci, ktorí potrebujú efektívne komunikovať počas krízových situácií.
 • Podnikatelia a majitelia malých podnikov: Majitelia podnikov, ktorí chcú zlepšiť imidž svojej značky a efektívne komunikovať s klientmi a partnermi. Majitelia firiem, ktorí hľadajú stratégie na zvládnutie krízových situácií a zlepšenie vnímania svojej firmy verejnosťou.
 • Pracovníci neziskového sektora: zamestnanci neziskových organizácií, ktorí potrebujú efektívne komunikovať o ich poslaní a aktivitách.  Profesionáli v neziskovom sektore, ktorí hľadajú zručnosti v oblasti krízovej komunikácie a budovania dôvery verejnosti.
 • Pracovníci médií a žurnalistiky: Novinári a pracovníci médií, ktorí chcú lepšie porozumieť stratégiám PR a krízovej komunikácie. Profesionáli v oblasti médií, ktorí hľadajú spôsoby, ako efektívne komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami.

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Manažment projektov, zmien a inovácií

Manažment projektov, zmien a inovácií
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s hlavnými procesmi riadenia projektu. Získate vedomosti o projektovom manažmente a osvojíte si zručnosti a schopnosti pre praktické uplatnenie projektového manažmentu v systéme riadenia podnikov a iných inštitucionálnych organizácií. Zoznámite sa s najdôležitejšími pojmami a špecifikácie kľúčových rysov inovácií a inovačného podnikania. Získate vedomosti o význame inovačných aktivít pre zabezpečenie konkurencieschopnosti firiem. Po absolvovaní budete ovládať problematiku nevyhnutnú pre úspešné zhodnotenie inovačných zámerov. V priebehu štúdia bude objasnená charakteristika manažérskych procesov zabezpečujúcich rozvoj podnikania firmy využitím úspešných inovácií pri súčasnom zabezpečení rentability investícií vložených do realizácie inovačného zámeru. Dozviete sa, aká je úloha manažérov firmy pri implementácii podnikateľskej stratégie opierajúci sa o využitie inovácií. Zoznámite sa s procesmi a vhodnými postupmi, ktoré súvisia s riadením zmien vo firmách.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.  

Výstupom po absolvovaní tohto predmetu je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s odborníkom.

Viac o predmete

Moderný manažment a leadership

Moderný manažment a leadership
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Viac informácií

V tomto kurze sa spojí teória s praxou v oblasti manažmentu a vedenia a naučíte sa, ako využiť získané vedomosti na úspešné fungovanie organizácií. Pochopíte vývoj teórie manažmentu, manažérske úlohy, funkcie a činnosti a teoretické koncepcie vedenia. Dozviete sa o štýloch vedenia a kompetenčných modeloch manažérov/lídrov a o tom, ako riadiť zmeny a konflikty. Venovať sa budete aj ďalším témam, ako je autentický manažment, manažment talentov a ďalšie oblasti súvisiace s efektívnym rozvojom manažérov/lídrov v 21. storočí. Naučíte sa tiež, ako úspešne riadiť tímy a rozvíjať tímové zručnosti a ako pracovať s osobnosťou a motiváciou manažérov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Strategický manažment

Strategický manažment
Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA Viac informácií

Štúdiom strategického manažmentu sa zoznámite a naučíte aplikovať metódy analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia, vrátane SWOT analýzy, ktoré napomáhajú v procese správnej formulácie stratégie a dosahovaní konkurenčnej výhody organizácie. Naučíte sa formulovať dosiahnuteľné strategické ciele, správne interpretovať a navrhovať vhodné strategické varianty, vrátane postupu ich implementácie v praxi s dosiahnutím pozitívnych efektov. V priebehu štúdia si budete kontinuálne prehlbovať znalosti v oblasti strategického manažmentu a strategického manažmentu ľudských zdrojov, ktoré sú spoločne s finančnými, materiálnymi zdrojmi a informáciami predpokladom dosiahnutia úspechov organizácií pri neustále prebiehajúcich zmenách v súčastnom vysoko turbulentnom prostredí. Absolvovanie predmetu napomáha k rozvoju manažérskeho rozhodovania, rozvoja schopnosti reagovať na meniace sa podmienky a efektívnu prácu s informáciami a znalosťami.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Manažment osobného rozvoja

Manažment osobného rozvoja
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Viac informácií

Získate možnosť zoznámiť sa, pochopiť a poradiť si s významnou oblasťou manažmentu zameraného na vlastnú osobu. Ak má totiž ktokoľvek riadiť iné, mal by predovšetkým dobre poznať seba samého a vedieť sa sebou cielene a efektívne zaobchádzať. Znamená to najprv naučiť sa dobre rozpoznať podmienky, možnosti a spôsoby, ktoré vám uľahčia dlhodobo si udržať fyzické a duševné zdravie. Ďalej dostanete priestor k pokroku v oblasti sebapoznania, a to ako v rovine dokonalejšej sebareflexie osobnostných dispozícií nevyhnutných pre úspešné profesijné a manažérske uplatnenie, tak aj pre dosiahnutie vyrovnaného osobného, ​​partnerského a neskôr aj rodinného života. Absolvovanie predmetu vám tiež umožní osvojiť si niektoré zručnosti a techniky sebariadenia, rokovania s ľuďmi a komunikáciu s nimi v najrôznejších situáciách, ako aj poradiť si so všetkými kontaktamy a vzťahmi v bežných, ale aj v náročnejších sociálnych súvislostiach. Patrí sem prirodzene aj ovládnutie efektívnejších foriem a spôsobov zaobchádzanie s časom (time management), a to ako v individuálnej, tak zdieľané podobe. Naučíte sa tiež zvládať zvýšené životné a pracovné zaťaženie a poradiť si aj s ďalšími nepriaznivými javmi a skutočnosťami, s ktorými sa stretávate. Všeobecne by ste si mali osvojiť optimalizačné postupy v akejkoľvek oblasti práce a života a vytvoriť si na tomto základe harmonický životný program.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete

Diplomový seminár

Diplomový seminár
Mgr. Eva Mečířová Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť so zásadami tvorby diplomovej práce, a to ako z hľadiska voľby témy, tak i obsahovej a formálnej stránky. Záverom spracujete zámer diplomovej práce, v ktorom si zvolíte vlastnú tému diplomovej práce, súvisiacu s vami zvolenými predmetmi MBA štúdia, a vedúceho DP - odborníka na Vami zvolenú tému.

Po absolvovaní tohto seminára budete ovládať prácu s informačnými zdrojmi z pohľadu autorskej legislatívy a etiky, budete pripravení spracovať diplomovú prácu a jej prezentáciu k obhajobe DP. Získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať Vami vybraný reálny problém, prípad či situáciu z vašej praxe a navrhnúť optimálne riešenie. Konzultácie k vedeniu DP prebiehajú individuálne po celú dobu vášho štúdia - až do obhajoby vašej diplomovej práce.

Výstupom po absolvovaní diplomového seminára a celého MBA štúdia je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s vedúcim Vašej DP a cennými komentármi oponenta Vašej práce a členov skúšobnej komisie.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Krízová komunikácia

Krízová komunikácia
pplk. v.v. PhDr. Mgr. Soňa Svobodová, MBA Viac informácií

Vstúpte so mnou do sveta krízovej komunikácie, oblasti neustálych výziev a zásadného významu pre efektívne riadenie procesov inštitúcií a spoločností prostredníctvom komunikácie v neočakávaných a náročných situáciách. Štúdium tohto kurzu vás zavedie do hĺbky stratégií a taktík, ktoré sú kľúčové pre udržanie pozitívneho imidžu a úspešné prekonanie krízových situácií. Vytvoríte si štruktúru, prostredníctvom ktorej budete eliminovať panické fázy a chybné kroky v krízových situáciách. Len tak sa vaša spoločnosť (inštitúcia) dostane z rizikových situácií, v ktorých nesprávne zvolená krízová komunikácia môže znásobiť krízové situácie, a to tak vonkajšie, ako aj vnútorné.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

PR a komunikácia

PR a komunikácia
pplk. v.v. PhDr. Mgr. Soňa Svobodová, MBA Viac informácií

Vitajte vo fascinujúcom svete vzťahov s verejnosťou a komunikácie! Tento kurz ponúka nielen teoretický pohľad na kľúčové pojmy, ale aj praktické zručnosti pre efektívnu komunikáciu vo verejnej sfére a v podnikovom prostredí. Získate nielen vedomosti, ale aj nástroje potrebné na budovanie pozitívnych vzťahov s verejnosťou a strategické riadenie komunikácie vo vnútri i mimo firiem, štátnej správy a samosprávy. PR manažér a hovorca sú prestížne profesie a vyžadujú si celý rad kompetencií: komunikáciu, stratégiu, organizačné schopnosti, tímovú prácu, lojalitu, etiku, odolnosť voči stresu v krízových situáciách, strategické plánovanie, kreativitu, riadenie podujatí, znalosť "GDPR" atď. Svoju kariéru môžete začať ako hovorca, ale vaša schopnosť prezentovať sa v médiách a ťahať za jeden povraz vás pravdepodobne posunie oveľa vyššie. Umenie "byť videný" zviditeľní vás a vašu spoločnosť bez ohľadu na odvetvie!

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Prezentačné a komunikačné zručnosti

Prezentačné a komunikačné zručnosti
Ing. Helena Smolová, Ph.D. Viac informácií

Staňte sa dobrým, autentickým rečníkom. Zlepšite svoju schopnosť efektívne a presvedčivo hovoriť pred publikom.  Tento kurz vám poskytne nielen praktické informácie z oblasti tvorby obsahu a prezentácie, ale pomôže vám aj rozvíjať vaše komunikačné zručnosti a sebavedomie v tejto oblasti. Zoznámite sa s modernými prezentačnými technikami, prácou s vizuálnymi pomôckami či stratégiami efektívnej komunikácie. Osvojíte si tajomstvá pútavého rozprávania príbehov a pohotových odpovedí na otázky publika, získate zručnosti na zlepšenie svojho verbálneho a neverbálneho prejavu a zvládnutie trémy. Pridajte sa ku mne a objavte svoj skrytý potenciál v umení presvedčivého prejavu. 

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Voliteľný predmet 1

Voliteľný predmet 1
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Voliteľný predmet 2

Voliteľný predmet 2
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Lektori odboru

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Mgr. Eva Mečířová

Mgr. Eva Mečířová

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Helena Smolová, Ph.D.

Ing. Helena Smolová, Ph.D.

pplk. v.v. PhDr. Mgr. Soňa Svobodová, MBA

pplk. v.v. PhDr. Mgr. Soňa Svobodová, MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Nevyhovuje Vám skladba štúdia? Zostavte si vlastné v našom unikátnom programe MBA Flexi!

Chcem si zostaviť svoj MBA program

Na stiahnutie

Harmonogram 10_2024
PDF, 173,5 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.