100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Čo je LL.M. titul?

Titul LL.M. (KORPORÁTNÍ PRÁVO) je medzinárodne uznávaným profesným neakademickým titulom, ktorý je uvádzaný, rovnako ako ostatné angloamerické tituly, za menom. Je určený najmä pre osoby s právnickým vzdelaním alebo pre absolventov neprávnických odborov s právnou praxou. 

Štúdium LLM je štúdiom profesným, ktoré dopĺňa a ďalej rozširuje vysokoškolské vzdelanie. Nie je teda náhradou klasického vysokoškolského vzdelania, ale nástrojom celoživotného vzdelávania. Absolventi štúdia získavajú prehľad o právnych oblastiach, ktoré súvisia s obchodnou a podnikateľskou praxou, a to vrátane medzinárodného práva. Výhodou tohto typu profesného vzdelávania je široký dôraz na praktické využitie daných vedomostí. Študenti absolvujú predmety, ako sú korporátne právo, corporate governance, insolvenčné právo, hospodárske a obchodné právo EU, európske aj medzinárodné právo súkromné alebo právo medzinárodného obchodu. Zvlášť oblasť medzinárodného práva je v dnešnej dobe kľúčová pre praktické využitie a ďalšie uplatnenie absolventa.

llm

Štúdium umožňuje zvýšenie kvalifikácie, rozšírenie vedomostí, ale je tiež spôsobom, ako sa odlíšiť na trhu práce. Vďaka titulu LL.M. získavajú absolventi konkurenčnú výhodu, ktorá môže uľahčiť ich uplatnenie na pracovnom trhu. Zamestnávatelia totiž uprednostňujú uchádzačov s titulom LL.M., ktorý dokladá široké odborné právnické vzdelanie, ale aj záujem uchádzačov o ďalšie vzdelávanie. Štúdium LLM je ideálnym prostriedkom profesného vzdelávania vrcholových manažérov, riaditeľov spoločností, právnikov, advokátov, súkromných podnikateľov, ale aj zamestnancov verejnej správy.

Zistiť viac

Komu je štúdium MBA určené?

Studenti MBA

Všetkým časovo vyťaženým zamestnancom či podnikateľom.

Studenti MBA

Všetkým s titulom Ing., Mgr., Bc., JUDr., MUDr. a daľšími VŠ titulmi, prípadne so stredoškolským vzdelaním a manažérskou praxou.

Studenti MBA

Všetkým, ktorí chcú získaním profesného titulu MBA či LL.M. zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce.

Studenti MBA

Všetkým, ktorí si chcú, či potrebujú zvýšiť svoju kvalifikáciu a doplniť vedomosti.

Ako štúdium prebieha?
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.