100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Štúdium MBA a LLM online

Sme špecialisti na MBA a LLM štúdium. S viac ako 2 190 klientami patríme medzi najvýznamnejšieho a najväčšieho poskytovateľa MBA a LLM štúdia v Európe.

O štúdiu

1

Chcete prestížny titul MBA či LL.M.; vyplňte a pošlite prihlášku.

mac
2
mac

Vo Vami požadovaný čas Vás budeme kontaktovať ohľadom doplnenia informácií pre vyhotovenie zmluvy a spôsobu jej odoslania (elektronicky alebo poštou).

3

Na začiatku MBA/LLM štúdia prebieha úvodné sústredenie študentov v moderných priestoroch v centre Prahy. Toto celodenné sústredenie sa koná v sobotu, aby bolo možné zladiť ho s Vašimi pracovnými povinnosťami.

Toto sústredenie je už zahrnuté v cene od varianty MBA PREMIUM. Úvodné sústredenie sa nekoná pre odbory vyučované v angličtine.

mac
Na sústredení sa študenti  zoznámia s jednotlivými lektormi, ktorí im predstavia vyučované  moduly, zoznámia ich s požiadavkami pre úspešné absolovanie štúdia a informujú ich o možnostiach ďalších konzultácií. Sústredenie prebieha v príjemných priestoroch, podáva sa občerstvenie.
4
mac

E-learningový systém CEMI

V inštitúte CEMI robíme všetko pre to, aby štúdium MBA, LLM i DBA bolo pre našich študentov čo najpríjemnejšie a maximálne komfortné. Tomuto požiadavku odpovedá i na mieru upravený študijný systém, ktorý je intuitívny, užívateľsky prívetivý a odpovedajúci najnovším e-learningovým trendom. Samozrejmosťou je takisto responzivita systému, plnohodnotne s ním tak môžete pracovať z akéhokoľvek zariadenia (PC, smartfone, tablet). Študijný systém CEMI tak predstavuje skvelý podporný nástroj pre vaše 100% online štúdium.  

Vyskúšať demo

 

Ďalšie MBA či LLM štúdium prebieha 100% online formou.

V študijnom systéme nájdete vo veľmi prehľadnej forme všetky študijné materiály a podklady ku štúdiu. Prebieha v ňom odovzdávanie a hodnotenie seminárnych prácí, môžete v ňom komunikovať s lektormi, ostatnými študentami, či so študijným oddelením.

 

 

mac
5
mac

Lektori CEMI so študentmi konzultujú cez Skype, e-mail, telefonicky alebo osobne.

6

Jednotlivé študijné moduly sú zakončené spracovaním seminárnej práce na zvolenú tému.

Študent má na splnenie 3 pokusy, pričom v prípade neúspechu, môže požiadať o mimoridne opravné pokusy. Lektori sú tu po celú dobu preto, aby študenta previedli štúdiom daných modulov a boli mu nápomocní pri úspešnom zakončení daného modulu.

Vybrať obor
mac
7
mac

Odovzdávanie diplomov probieha na slávnostnej promócii v Břevnovskom kláštore, která je sprevádzaná živým hudobným vystúpením a slávnostným prípitkom.

NAŠI ŠTUDENTI V ČÍSLACH

O tom, že štúdium MBA u nás nie je nijako obmedzené vekom ani miestom bydliska, svedčia štatistické údaje o našich študentoch zhrnuté v grafoch nižšie.

Viete že...

92 % našich absolventov uvádza, že sa vďaka titulu MBA posunuli o jednu a viac pozícií vo firemnej hierarchii, či dostali ponuku inej pracovnej príležitosti.
29 % absolventov dokonca priznáva, že sa vďaka získaným znalostiam rozhodli začať podnikať.

33 % absolventov, ktorí podnikajú, uviedlo, že vďaka MBA štúdiu na CEMI načerpali nové podnety a rozšírili si obzory nutné pre rozvoj podnikania či získali široké spektrum vedomostí, ktoré im umožnia efektívnejšie a progresívnejšie riadiť spoločnosť. Absolventi oceňujú získaní aktuálnych poznatkov a lepšieho prehľadu v súčasných trendoch a novinkách v podnikaní.

31%  
  69%

36 % absolventov CEMI si polepšilo na rebríčku vo firemnej hierarchii hneď po obdržaní titulu MBA! Do 1 roka od absolvovania potom získalo lepšie pracovné uplatnenie 90% absolventov.

75 % absolventov CEMI uvádza, že im získanie titulu MBA pomohlo k zvýšeniu finančného ohodnotenia o 10 - 30%, prípadne im bola ponúknutá iná forma ohodnotenia navyše.

26 % stredoškoláci 
  74 % vysokoškoláci

Investície do MBA štúdia sa naozaj oplatí. 60% absolventov sa vrátila už do dvoch rokov od ukončenia štúdia. 45% z nich sa náklady na vzdelanie vrátili dokonca už do jedného roka!

Absolventi oceňujú predovšetkým prínos a praktické uplatnenie získaných znalostí. Toto tvrdí 64% opýtaných. 40% absolventov si cení novo získaných pracovných i osobných kontaktov a 44% pociťuje konkurenčnú výhodu na trhu práce. 25% absolventov je presvedčených, že vďaka diplomovej práci vyriešili konkrétny problém alebo situáciu vo firme či získané závery využili ďalej v praxi. Každý uviedol aspoň jednu výhodu, čo potvrdzuje, že absdolventi neoceňujú nielen získanie samotného titulu MBA, ale aj ďalších uplatniteľných výhod v profesnom živote.

Vek našich študentov

19%
person

Do 30 rokov

34%
person

31 - 40 rokov

34%
person

41 - 50 rokov

12%
person

51 - 60 rokov

1%
person

Nad 60 rokov

Kto sú naši študenti

Stredný a vyšší manažment — 69 %

  • Riaditelia a majitelia firiem — 57 %
  • Manažéri a vedúci pracovníci — 43 %

Špecialisti — 31 %

  • Špecialisti - obchod / marketing — 29 %
  • Lekári a obchodníci v zdravotníctve — 18 %
  • Právníci — 16 %
  • Špecialisti - ekonomika — 13 %
  • Odborní asistenti — 11 %
  • Starostovia a odborníci vo verejnej správe — 7 %
  • Špecialisti - bezpečnostné zložky — 6 %
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.