100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

MBA - AI a moderné trendy v manažmente

Doba štúdia: 9-12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Áno
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

MBA v odbore „Umelá inteligencia a moderné trendy v manažmente“ je ideálny pre tých, ktorí chcú byť na čele inovácií a pripraviť sa na budúce výzvy v oblasti manažmentu. Dozviete sa o najnovších trendoch v oblasti umelej inteligencie (AI) a ich praktickom využití v podnikovej praxi a o tom, ako ich využiť na zefektívnenie podnikov; získate vedomosti, ktoré vám umožnia stať sa lídrami v oblasti digitálnej transformácie. Naučíte sa, ako integrovať princípy obehového hospodárstva do svojho podnikania a využívať trendy ekonomiky zdieľania na vytváranie inovatívnych a udržateľných obchodných modelov. Dozviete sa aj o najmodernejších technológiách, ako je internet vecí (IoT), robotika a inteligentné továrne. Naučíte sa, ako tieto technológie využívať na optimalizáciu výrobných procesov, zlepšenie kvality výrobkov a zvýšenie efektívnosti. Pochopíte, ako môžu tieto inovácie zmeniť váš podnik a pripraviť ho na budúce výzvy. Ako v každom programe MBA získate komplexné znalosti o riadení a vedení, naučíte sa strategicky myslieť a riadiť projekty, čeliť zmenám a čo najlepšie využívať potenciál inovácií. Zistíte tiež, ako rozvíjať vlastnú osobnosť a byť tak efektívnejší, úspešnejší a spokojnejší nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote. Svoju kvalifikáciu si ďalej zvýšite absolvovaním dvoch voliteľných predmetov (v českom alebo anglickom jazyku), ktoré si môžete vybrať podľa svojich potrieb.

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • Získate schopnosť analyzovať súčasné trendy v oblasti AI a aplikovať ich v praxi.
 • Naučíte sa vytvárať obchodné modely založené na obehovom a zdieľanom hospodárstve a udržateľnosti.
 • Získate znalosti o najmodernejších technológiách, ako je internet vecí (IoT) a robotika.
 • Naučíte sa optimalizovať výrobné procesy a zvyšovať efektivitu a kvalitu výrobkov.
 • Osvojíte si všetky fázy riadenia, od operatívneho cez taktické až po strategické.
 • Stanete sa nielen skvelými manažérmi, ale aj lídrami.                                          
 • Naučíte sa využívať potenciál zmien a inovácií a riadiť rozsiahle projekty.
 • Osvojíte si zásady osobného rozvoja a riadenia času v súvislosti s rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom.
Čo sa ešte naučíte?

Hodnotenie absolventov

Hodnocení 4.79/5
Hodnotilo 76 uživatelů
Bc. Michal Černaj, MBA

Bc. Michal Černaj, MBA

Webmaster - Mesto Žiar nad Hronom

„Pod vedením skúsených lektorov sa naučíte získané poznatky efektívne aplikovať v praxi. Výhodou pre slovenských študentov je to, že môžu komunikovať a riešiť zadané úlohy vo svojom materinskom jazyku."

 Petr Piskač, MBA

Petr Piskač, MBA

Lektor a Projektový manažér, spoločnosť ACS Consult

"Za seba napíšem, že štúdia na CEMI ani na chvíľku neľutujem, skôr si hovorím, ako sa tam znovu vrátiť a "zažiť to" znova."

     Dip.Ing. Mário Slivka, MBA, LLM

Dip.Ing. Mário Slivka, MBA, LLM

Obchodný riaditeľ Edenred group

"Je to moje druhé vzdelanie v oblasti MBA / LLM. CEMI je kvalitný inštitút. Doba sa mení a je potrebné sa stále dovzdelávať."

Ing. Světlana Procházková, MBA

Ing. Světlana Procházková, MBA

Konateĺka a spolumajiteĺka Aukční síň Procházka s.r.o.

„Mám velice dobré zkušenosti se všemi lektory, protože reagovali téměř okamžitě na všechny mé dotazy nebo mě dokázali ubezpečit, že cestou, kterou jdu při zpracovávání svých prací, je správná."

Ing. Jozef Hudák, MBA

Ing. Jozef Hudák, MBA

konateľ súkromnej spoločnosti

„Výhodou štúdia na CEMI je skrátené obdobie, dobrý výber predmetov a perfektný postup. Štúdium MBA na CEMI vrelo odporúčam aj iným kolegom, času na štúdium je vždy málo a učiť sa treba skutočne celý život."

Ďalší absolventi odboru

Komu je odbor MBA - AI a moderné trendy v manažmente určený?

 • Manažéri a majitelia firiem: Manažéri a majitelia, ktorí chcú zlepšiť svoje zručnosti v oblasti riadenia a strategického plánovania pomocou moderných technológií. Vedúci pracovníci, ktorí chcú efektívnejšie riadiť výrobné a obchodné procesy.
 • IT a technologickí špecialisti: IT odborníci, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti o umelej inteligencii a jej aplikácii v podnikovej praxi. Odborníci na technológie, ktorí hľadajú nové spôsoby, ako zvýšiť efektivitu a inovácie v podnikaní.
 • Podnikatelia a inovátori: Podnikatelia, ktorí chcú integrovať moderné trendy a technológie do svojich obchodných modelov. Inovátori, ktorí hľadajú nové možnosti rastu a rozvoja svojho podnikania prostredníctvom AI a udržateľných stratégií.
 • Odborníci vo výrobe: Odborníci vo výrobe, ktorí chcú optimalizovať svoje výrobné procesy pomocou technológií Industry 4.0/5.0. Manažéri výroby, ktorí hľadajú spôsoby, ako zvýšiť efektívnosť a kvalitu svojich výrobkov.
 • Manažéri marketingu a predaja: Marketingoví odborníci, ktorí chcú využiť umelú inteligenciu na zvýšenie efektívnosti marketingu. Manažéri predaja, ktorí hľadajú nové prístupy na zvýšenie predaja a spokojnosti zákazníkov.
 • Konzultanti a poradcovia: Konzultanti, ktorí chcú svojim klientom ponúknuť pokročilé technológie a moderné prístupy k riadeniu. Konzultanti zameraní na inovácie a digitálnu transformáciu podnikov.

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Manažment projektov, zmien a inovácií

Manažment projektov, zmien a inovácií
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s hlavnými procesmi riadenia projektu. Získate vedomosti o projektovom manažmente a osvojíte si zručnosti a schopnosti pre praktické uplatnenie projektového manažmentu v systéme riadenia podnikov a iných inštitucionálnych organizácií. Zoznámite sa s najdôležitejšími pojmami a špecifikácie kľúčových rysov inovácií a inovačného podnikania. Získate vedomosti o význame inovačných aktivít pre zabezpečenie konkurencieschopnosti firiem. Po absolvovaní budete ovládať problematiku nevyhnutnú pre úspešné zhodnotenie inovačných zámerov. V priebehu štúdia bude objasnená charakteristika manažérskych procesov zabezpečujúcich rozvoj podnikania firmy využitím úspešných inovácií pri súčasnom zabezpečení rentability investícií vložených do realizácie inovačného zámeru. Dozviete sa, aká je úloha manažérov firmy pri implementácii podnikateľskej stratégie opierajúci sa o využitie inovácií. Zoznámite sa s procesmi a vhodnými postupmi, ktoré súvisia s riadením zmien vo firmách.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.  

Výstupom po absolvovaní tohto predmetu je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s odborníkom.

Viac o predmete

Moderný manažment a leadership

Moderný manažment a leadership
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Viac informácií

V tomto kurze sa spojí teória s praxou v oblasti manažmentu a vedenia a naučíte sa, ako využiť získané vedomosti na úspešné fungovanie organizácií. Pochopíte vývoj teórie manažmentu, manažérske úlohy, funkcie a činnosti a teoretické koncepcie vedenia. Dozviete sa o štýloch vedenia a kompetenčných modeloch manažérov/lídrov a o tom, ako riadiť zmeny a konflikty. Venovať sa budete aj ďalším témam, ako je autentický manažment, manažment talentov a ďalšie oblasti súvisiace s efektívnym rozvojom manažérov/lídrov v 21. storočí. Naučíte sa tiež, ako úspešne riadiť tímy a rozvíjať tímové zručnosti a ako pracovať s osobnosťou a motiváciou manažérov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Strategický manažment

Strategický manažment
Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA Viac informácií

Štúdiom strategického manažmentu sa zoznámite a naučíte aplikovať metódy analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia, vrátane SWOT analýzy, ktoré napomáhajú v procese správnej formulácie stratégie a dosahovaní konkurenčnej výhody organizácie. Naučíte sa formulovať dosiahnuteľné strategické ciele, správne interpretovať a navrhovať vhodné strategické varianty, vrátane postupu ich implementácie v praxi s dosiahnutím pozitívnych efektov. V priebehu štúdia si budete kontinuálne prehlbovať znalosti v oblasti strategického manažmentu a strategického manažmentu ľudských zdrojov, ktoré sú spoločne s finančnými, materiálnymi zdrojmi a informáciami predpokladom dosiahnutia úspechov organizácií pri neustále prebiehajúcich zmenách v súčastnom vysoko turbulentnom prostredí. Absolvovanie predmetu napomáha k rozvoju manažérskeho rozhodovania, rozvoja schopnosti reagovať na meniace sa podmienky a efektívnu prácu s informáciami a znalosťami.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Manažment osobného rozvoja

Manažment osobného rozvoja
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Viac informácií

Získate možnosť zoznámiť sa, pochopiť a poradiť si s významnou oblasťou manažmentu zameraného na vlastnú osobu. Ak má totiž ktokoľvek riadiť iné, mal by predovšetkým dobre poznať seba samého a vedieť sa sebou cielene a efektívne zaobchádzať. Znamená to najprv naučiť sa dobre rozpoznať podmienky, možnosti a spôsoby, ktoré vám uľahčia dlhodobo si udržať fyzické a duševné zdravie. Ďalej dostanete priestor k pokroku v oblasti sebapoznania, a to ako v rovine dokonalejšej sebareflexie osobnostných dispozícií nevyhnutných pre úspešné profesijné a manažérske uplatnenie, tak aj pre dosiahnutie vyrovnaného osobného, ​​partnerského a neskôr aj rodinného života. Absolvovanie predmetu vám tiež umožní osvojiť si niektoré zručnosti a techniky sebariadenia, rokovania s ľuďmi a komunikáciu s nimi v najrôznejších situáciách, ako aj poradiť si so všetkými kontaktamy a vzťahmi v bežných, ale aj v náročnejších sociálnych súvislostiach. Patrí sem prirodzene aj ovládnutie efektívnejších foriem a spôsobov zaobchádzanie s časom (time management), a to ako v individuálnej, tak zdieľané podobe. Naučíte sa tiež zvládať zvýšené životné a pracovné zaťaženie a poradiť si aj s ďalšími nepriaznivými javmi a skutočnosťami, s ktorými sa stretávate. Všeobecne by ste si mali osvojiť optimalizačné postupy v akejkoľvek oblasti práce a života a vytvoriť si na tomto základe harmonický životný program.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete

Diplomový seminár

Diplomový seminár
Mgr. Eva Mečířová Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť so zásadami tvorby diplomovej práce, a to ako z hľadiska voľby témy, tak i obsahovej a formálnej stránky. Záverom spracujete zámer diplomovej práce, v ktorom si zvolíte vlastnú tému diplomovej práce, súvisiacu s vami zvolenými predmetmi MBA štúdia, a vedúceho DP - odborníka na Vami zvolenú tému.

Po absolvovaní tohto seminára budete ovládať prácu s informačnými zdrojmi z pohľadu autorskej legislatívy a etiky, budete pripravení spracovať diplomovú prácu a jej prezentáciu k obhajobe DP. Získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať Vami vybraný reálny problém, prípad či situáciu z vašej praxe a navrhnúť optimálne riešenie. Konzultácie k vedeniu DP prebiehajú individuálne po celú dobu vášho štúdia - až do obhajoby vašej diplomovej práce.

Výstupom po absolvovaní diplomového seminára a celého MBA štúdia je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s vedúcim Vašej DP a cennými komentármi oponenta Vašej práce a členov skúšobnej komisie.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

AI - súčasné trendy a využitie v podnikovej praxi

AI - súčasné trendy a využitie v podnikovej praxi
Ing. Kamil Hofrichter, MBA Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate prehľad o problematike využitia umelej inteligencie (AI) v podnikovej praxi, o vývoji a trendoch v tejto oblasti. Lepšie sa budete orientovať v tom, čo je v súčasnej dobe možné a odlíšite to od vízií budúceho vývoja. Naučíte sa analyzovať potreby podnikov a rozhodovať o výhodnosti, či nevýhodnosti, využití AI vo vzťahu k možnostiam súčasných produktov využívajúcich AI. Poznáte, kde robí AI chyby a prečo. Vyvarujete sa nerealistických očakávaní.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Obehové a zdieľané hospodárstvo

Obehové a zdieľané hospodárstvo
Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu sa oboznámite s novo sa rozvíjajúcou oblasťou ekonómie, ktorá môže významne riešiť aktuálne problémy súčasnej spoločnosti. Ide o obehové hospodárstvo a hospodárstvo spoločného využívania zdrojov.  Po absolvovaní kurzu budete zdatní v implementácii týchto oblastí do podnikových kultúr a v nastavovaní nových obchodných modelov.
Úspešné absolvovanie kurzu zvýši vašu schopnosť uplatniť sa v podnikateľskom a neziskovom sektore, a to nielen na ekonomických pozíciách, ale aj na pozíciách samosprávy v oblastiach obehového hospodárstva, ako manažéri odpadového hospodárstva, rozvoja, životného prostredia, CSR alebo podnikoví environmentálni manažéri.
V priebehu štúdia bude vysvetlený koncept environmentálne udržateľného hospodárstva, technológií a výrobného reťazca v súčasnom globálne zaťaženom prostredí. Študent získa vedomosti z oblasti obehového hospodárstva, životného prostredia a oboznámi sa s problematikou ekodizajnu, ekoinštitúcií a certifikácie vrátane orientácie v strategických dokumentoch.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Priemysel 4.0/5.0

Priemysel 4.0/5.0
Mgr. Jana Mocák, MBA, LL.M. Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť oboznámiť sa s Priemyslom 4.0. Po absolvovaní predmetu získate prehľad o Industry 4.0. V priebehu štúdia sa vysvetlí pojem Priemysel 4.0, predstaví sa história priemyselných revolúcií a objasnia sa základné pojmy, ako sú internet vecí (IoT), internet služieb (Cloud computing), Big Data a rozšírená realita. Budeme diskutovať o moderných trendoch, ako sú inteligentná továreň, 3D tlač alebo prediktívna údržba. Pozrieme sa na konkrétne príklady z českých a zahraničných firiem, ktoré môžu byť inšpiráciou pre vašu spoločnosť. Nezabudneme ani na nový rozmer Priemyslu 4.0 - Priemysel 5.0 a jeho vplyv na náš život.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Voliteľný predmet 1

Voliteľný predmet 1
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Voliteľný predmet 2

Voliteľný predmet 2
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Lektori odboru

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

Ing. Kamil Hofrichter, MBA

Ing. Kamil Hofrichter, MBA

Mgr. Eva Mečířová

Mgr. Eva Mečířová

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Mgr. Jana Mocák, MBA, LL.M.

Mgr. Jana Mocák, MBA, LL.M.

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Nevyhovuje Vám skladba štúdia? Zostavte si vlastné v našom unikátnom programe MBA Flexi!

Chcem si zostaviť svoj MBA program

Na stiahnutie

Harmonogram 10_2024
PDF, 173,5 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.