100% ONLINE MBA ŠTÚDIUM, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Absolvovala odbor Management na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe, kde desať rokov pôsobila ako pedagóg. V súčastnosti pôsobí na Vysokej škole ekonómie a manažmentu, kde dlhodobo vyučuje predmety v oblasti manažmentu ľudských zdrojov. Popri akademických aktivitách zastáva pozíciu riaditeľky Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied, ktorá sa okrem iného zameriava na transfer výsledkov vedy a výskumu do praxe. Predtým tiež pôsobila v organizáciách na nižších manažérskych pozíciách vo finančnej oblasti. Je riešiteľkou a spoluriešiteľkou niekoľkých vedeckých a rozvojových projektov na národnej a medzinárodnej úrovni (Európsky sociálny fond, Vyšehradský fond, Centrum ekonomických štúdií, NAZV). Takisto je autorkou mnohých vedeckých publikácií zameraných predovšetkým na manažment ľudských zdrojov, strategický manažment, manažment kontinuity vedomostí a age management. Okrem iného, pravidelne publikuje odborné články pre širokú verejnosť v časopise Práca a mzda. Je členkou manažérskych inštitúcií (napr. Českej manažérskej asociácie; Člen People Management Forum, členkou redakčných rád vedeckých časopisov a iných).

Videovizitka lektora :
Age manažement
Strategický manažement
Talent manažment
Diverzity manažment

Video

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.