100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Náročnosť a obsah MBA štúdia

Prieskum náročnosti a obsahu MBA štúdia

Spätná väzba od našich absolventov je pre nás veľmi dôležitá. Zaujíma nás napríklad, ako naši absolventi vnímajú náročnosť MBA štúdia, jeho obsahovú náplň, lektorov, či podporu študijného oddelenia. Práve na tieto oblasti sa zameral tento v ČR unikátny Prieskum časovej náročnosti a obsahu MBA štúdia od agentúry STEM/MARK.

Prieskum prebehol v apríli 2019 na vzorku 184 absolventov MBA štúdia na inštitúte CEMI, z ročníkov absolvovania 2012_2019. V infografike nižšie sa môžete pozrieť na hlavné zistenia z tohoto prieskumu.

partner

Časová náročnosť štúdia odpovedala očakávaniam

Náročnosť štúdia odpovedala očakávaniam ¾ dotázaných. Online štúdium kládlo obmedzenia skôr na ich osobný, než na pracovný život – len každý desiaty musel kvôli štúdiu výrazne redukovať svoje osobné aktivity. Po pracovnej stránke zaznamenala obmedzenia pätina absolventov, ostatná väčšina len čiastočne.

Štúdium bolo v porovnaní
s mojimi predstavami:

10 % Menej náročné
13 % Náročnejšie
77 % Rovnaké

Online štúdium mi umožnilo venovať se mojím aktivitám:

Pracovným

81 % Bez obmedzenia

1 % S výrazným obmedzením

18 % S čiastočným obmedzením

Osobným

55 % S čiastočným obmedzením

10 % S výrazným obmedzením

35 % Bez obmedzenia

Dosť času zaberie príprava seminárnej práce

9 z 10 absolventov nad ňou v priemere strávilo 5 a viac hodín, polovica v priemere dokonca viac než 10 hodín. Na konzultácií s lektormi v rámci jedného predmetu väčšine absolventov stačilo menej než 3 hodiny.

Konzultácie s lektormi v rámci 1 predmetu

Do 2 hodín
3-4 hodiny
5 hodín a viac
83 %
16 %
1 %

Príprava seminárnej práce v rámci 1 predmetu

Menej než 5 hodín
5-10 hodin
Viac než 10 hodín
6 %
41 %
53 %

Štvrtina opýtaných stihla napísať diplomovú prácu v priebehu 20 dní

Príprava zadania diplomovej práce bola menej naročná – viac než polovici študentov na ňu stačilo menej než 7 dní.

Príprava zadania diplomovej práce

Menej než 3 dni
3-6 dní
7-10 dní
Viac než 10 dní
23 %
34 %
18 %
25 %

Spracovanie diplomovej práce

Menej než 10 dní
10-20 dní
21-30 dní
Viac než 30 dní
2 %
23 %
39 %
35 %

Štúdium bolo odborne a manažérsky vyvážené

71 %

71 % absolventov hodnotí pomer odborných a manažérskych predmetov ako optimálny.

92 %

92 % absolventov hodnotí MBA štúdium na CEMI ako dostatočne odborne zamerané.

84 %

84 % absolventov hodnotí MBA štúdium na CEMI ako dostatočne manažérsky zamerané.

Študijné materiály vyhovovali naprostej väčšine

91 %

91 % absolventov hodnotí študijné materiály ako primerane rozsiahle.

97 %

97 % absolventov hodnotí študijné materiály ako študijné texty s odpovedajúcou odbornou úrovňou.

Lektori by mali byť ľudia z praxe

Žiadny z respondentov nechce mať za lektorov výhradne akademikov. Polovica opýtaných je za kombináciu akademikov s ľuďmi z praxe, necelá polovica následne preferuje výlučne lektorov z praxe.

53 % Kombinácia akademikov a lektorov z praxe

47 % Lektori z praxe

Prehliadnuť si lektorov

Komunikácia s lektormi prebieha predovšetkým cez e‑mail

9 z 10 absolventov aspoň niekedy konzultovalo s lektorom predmet zakončený seminárnou prácou. V priemere najčastejšie dvakrát až trikrát a typicky v priebehu spracovania tejto práce.

Študijné oddelenie funguje na jednotku

(Hodnotenie ako v škole, kedy 1 je najlepšie hodnotenie a 5 je najhoršie hodnotenie)

logo
Ochota pri riešení dotazov
1.25
Rýchlosť komunikácie
1.27
Celková známka
1.24

CEMI MBA Studies s.r.o.
Mezi Vodami 639/27 143 00
Praha - Modřany

Mobil: +420 602 617 296
Telefon: +420 244 404 277
E-mail: info@cemi.cz

Naše odbory Vyplniť prihlášku

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.