100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

MBA - Projektový manažment

Doba štúdia: 9-12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Áno
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

Štúdium MBA v oblasti projektového manažmentu vám poskytne kľúčové zručnosti a znalosti potrebné na efektívne riadenie projektov v rôznych odvetviach. Tento kurz je ideálny pre každého, kto chce zlepšiť svoje zručnosti v oblasti riadenia projektov a posunúť svoju kariéru na vyššiu úroveň. Získate hlboké vedomosti a praktické zručnosti na podporu inovácií a zlepšovania procesov pomocou metód Lean Six Sigma, naučíte sa, ako identifikovať a odstrániť neefektívnosť procesov, zlepšiť kvalitu a zvýšiť spokojnosť zákazníkov. Dozviete sa tiež o rôznych metodikách riadenia projektov vrátane agilných a tradičných prístupov. Naučíte sa, ako vybrať a aplikovať správnu metodiku pre potreby vášho konkrétneho projektu a tímu. Získate zručnosti potrebné na efektívne plánovanie, riadenie rizík a vedenie projektových tímov. Osvojíte si techniky, ako sa prispôsobiť zmenám a dosiahnuť ciele včas a v rámci rozpočtu. Úspech každého projektu závisí od správneho financovania, preto sa naučíte, ako efektívne plánovať a riadiť finančné zdroje pre svoje projekty a inovácie. Získate znalosti o rôznych zdrojoch financovania, technikách finančného plánovania a riadenia rozpočtu. Naučíte sa vytvárať finančné plány, ktoré podporia dlhodobý úspech vašich projektov. Ako v každom programe MBA získate komplexné znalosti o riadení a vedení, naučíte sa strategicky myslieť a riadiť projekty, čeliť zmenám a čo najlepšie využívať potenciál inovácií. Zistíte tiež, ako rozvíjať vlastnú osobnosť a byť tak efektívnejší, úspešnejší a spokojnejší nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote. Svoju kvalifikáciu si ďalej zvýšite absolvovaním dvoch voliteľných predmetov (v českom alebo anglickom jazyku), ktoré si môžete vybrať podľa svojich potrieb.

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • Naučíte sa, ako efektívne plánovať, riadiť a monitorovať projekty od začiatku až do konca.
 • Získate znalosti o rôznych projektových metodikách, ako sú agilné a tradičné prístupy.
 • Naučíte sa, ako identifikovať a eliminovať neefektívnosť procesov.
 • Získate schopnosť prispôsobiť sa rôznym projektovým požiadavkám a metodikám.
 • Naučíte sa implementovať praktické inovácie do podnikových procesov.
 • Získate zručnosti v oblasti finančného plánovania a riadenia rozpočtu.
 • Zvládnete všetky fázy riadenia, od operatívneho cez taktické až po strategické.
 • Stanete sa nielen skvelými manažérmi, ale aj lídrami.                                          
 • Naučíte sa využívať potenciál zmien a inovácií a riadiť rozsiahle projekty.
 • Osvojíte si zásady osobného rozvoja a riadenia času v súvislosti s rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom.
Čo sa ešte naučíte?

Hodnotenie absolventov

Hodnocení 4.82/5
Hodnotilo 77 uživatelů
Bc. Miroslav Pouva, MBA

Bc. Miroslav Pouva, MBA

Manažer

"Určitě mohu doporučit. Na CEMI jsem dostal přesně co jsem chtěl - kvalitní rozšíření informací ve zvoleném oboru se kterými teď mohu pracovat v praxi. Komunikace a předávání informací funguje perfektně."

Bc. Stanislav Vaďura, MBA

Bc. Stanislav Vaďura, MBA

OSVČ

„Velmi vysoce hodnotím zvýšení teoretických základů, které v konfrontaci s praktickými příklady a aplikací těchto poznatků do konkrétních situací v praxi umožňují lepší pochopení dané problematiky."

Ing. Gabriel Miklík, MBA

Ing. Gabriel Miklík, MBA

Makléř/Reality

Studium Realitního managementu na CEMI bylo velkým posunem v oblasti reality developmentu, které se věnuji.

Mgr. Miloš Závora, MBA

Mgr. Miloš Závora, MBA

EUROVIA CS, a.s.

„Lektoři dávají cenné rady a jsou nápomocni individuálně, proto lze přizpůsobit čas, který musíte zpracovávání prací věnovat."

MUDr. Miroslav Louda, Ph.D., MBA

MUDr. Miroslav Louda, Ph.D., MBA

Vedúci lekár urologickej ambulancie, nemocnica Hradec Králové

„CEMI Institut jsem si vybral po doporučení dvou kamarádů, kteří zde studovali. Všechny předměty do sebe zapadaly tak, aby vyplnily jednotlivé směry managementu."

Ďalší absolventi odboru

Komu je odbor MBA - Projektový manažment určený?

 • Projektoví manažéri a vedúci tímov: Tí, ktorí chcú zlepšiť svoje zručnosti v oblasti riadenia projektov a zaviesť nové metodiky. Vedúci pracovníci, ktorí hľadajú efektívne spôsoby, ako zlepšiť výkonnosť svojich tímov a dosiahnuť ich ciele.
 • Inovátori a špecialisti na procesy: Odborníci, ktorí sa venujú inováciám a chcú využívať Lean Six Sigma a iné metódy na zlepšovanie procesov. špecialisti na zlepšovanie procesov, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti a praktické zručnosti.
 • Manažéri vo finančnom sektore: Finanční manažéri, ktorí potrebujú zručnosti v oblasti finančného programovania a riadenia rozpočtu projektu. odborníci na projektové financie, ktorí chcú zlepšiť svoje schopnosti získavať a riadiť finančné zdroje.
 • Podnikatelia a majitelia malých podnikov: Majitelia podnikov, ktorí hľadajú efektívne spôsoby riadenia svojich projektov a inovácií. Majitelia malých podnikov, ktorí chcú zavádzať nové metódy riadenia, inovovať a zlepšovať svoje obchodné procesy.
 • Konzultanti a poradcovia: konzultanti, ktorí chcú svojim klientom ponúknuť pokročilé metodiky riadenia projektov a zlepšovania procesov. Konzultanti zameraní na projektové riadenie, ktorí hľadajú nové spôsoby, ako svojim klientom priniesť pridanú hodnotu.
 • Inžinieri a technici: inžinieri, ktorí sa chcú zamerať na riadenie projektov vo svojom odbore a zlepšiť svoje manažérske zručnosti. Inžinieri, ktorí chcú prevziať väčšiu zodpovednosť za riadenie projektov a inovácie a postúpiť na vyššie riadiace pozície.

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Manažment projektov, zmien a inovácií

Manažment projektov, zmien a inovácií
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s hlavnými procesmi riadenia projektu. Získate vedomosti o projektovom manažmente a osvojíte si zručnosti a schopnosti pre praktické uplatnenie projektového manažmentu v systéme riadenia podnikov a iných inštitucionálnych organizácií. Zoznámite sa s najdôležitejšími pojmami a špecifikácie kľúčových rysov inovácií a inovačného podnikania. Získate vedomosti o význame inovačných aktivít pre zabezpečenie konkurencieschopnosti firiem. Po absolvovaní budete ovládať problematiku nevyhnutnú pre úspešné zhodnotenie inovačných zámerov. V priebehu štúdia bude objasnená charakteristika manažérskych procesov zabezpečujúcich rozvoj podnikania firmy využitím úspešných inovácií pri súčasnom zabezpečení rentability investícií vložených do realizácie inovačného zámeru. Dozviete sa, aká je úloha manažérov firmy pri implementácii podnikateľskej stratégie opierajúci sa o využitie inovácií. Zoznámite sa s procesmi a vhodnými postupmi, ktoré súvisia s riadením zmien vo firmách.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.  

Výstupom po absolvovaní tohto predmetu je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s odborníkom.

Viac o predmete

Moderný manažment a leadership

Moderný manažment a leadership
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Viac informácií

V tomto kurze sa spojí teória s praxou v oblasti manažmentu a vedenia a naučíte sa, ako využiť získané vedomosti na úspešné fungovanie organizácií. Pochopíte vývoj teórie manažmentu, manažérske úlohy, funkcie a činnosti a teoretické koncepcie vedenia. Dozviete sa o štýloch vedenia a kompetenčných modeloch manažérov/lídrov a o tom, ako riadiť zmeny a konflikty. Venovať sa budete aj ďalším témam, ako je autentický manažment, manažment talentov a ďalšie oblasti súvisiace s efektívnym rozvojom manažérov/lídrov v 21. storočí. Naučíte sa tiež, ako úspešne riadiť tímy a rozvíjať tímové zručnosti a ako pracovať s osobnosťou a motiváciou manažérov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Strategický manažment

Strategický manažment
Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA Viac informácií

Štúdiom strategického manažmentu sa zoznámite a naučíte aplikovať metódy analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia, vrátane SWOT analýzy, ktoré napomáhajú v procese správnej formulácie stratégie a dosahovaní konkurenčnej výhody organizácie. Naučíte sa formulovať dosiahnuteľné strategické ciele, správne interpretovať a navrhovať vhodné strategické varianty, vrátane postupu ich implementácie v praxi s dosiahnutím pozitívnych efektov. V priebehu štúdia si budete kontinuálne prehlbovať znalosti v oblasti strategického manažmentu a strategického manažmentu ľudských zdrojov, ktoré sú spoločne s finančnými, materiálnymi zdrojmi a informáciami predpokladom dosiahnutia úspechov organizácií pri neustále prebiehajúcich zmenách v súčastnom vysoko turbulentnom prostredí. Absolvovanie predmetu napomáha k rozvoju manažérskeho rozhodovania, rozvoja schopnosti reagovať na meniace sa podmienky a efektívnu prácu s informáciami a znalosťami.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Manažment osobného rozvoja

Manažment osobného rozvoja
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Viac informácií

Získate možnosť zoznámiť sa, pochopiť a poradiť si s významnou oblasťou manažmentu zameraného na vlastnú osobu. Ak má totiž ktokoľvek riadiť iné, mal by predovšetkým dobre poznať seba samého a vedieť sa sebou cielene a efektívne zaobchádzať. Znamená to najprv naučiť sa dobre rozpoznať podmienky, možnosti a spôsoby, ktoré vám uľahčia dlhodobo si udržať fyzické a duševné zdravie. Ďalej dostanete priestor k pokroku v oblasti sebapoznania, a to ako v rovine dokonalejšej sebareflexie osobnostných dispozícií nevyhnutných pre úspešné profesijné a manažérske uplatnenie, tak aj pre dosiahnutie vyrovnaného osobného, ​​partnerského a neskôr aj rodinného života. Absolvovanie predmetu vám tiež umožní osvojiť si niektoré zručnosti a techniky sebariadenia, rokovania s ľuďmi a komunikáciu s nimi v najrôznejších situáciách, ako aj poradiť si so všetkými kontaktamy a vzťahmi v bežných, ale aj v náročnejších sociálnych súvislostiach. Patrí sem prirodzene aj ovládnutie efektívnejších foriem a spôsobov zaobchádzanie s časom (time management), a to ako v individuálnej, tak zdieľané podobe. Naučíte sa tiež zvládať zvýšené životné a pracovné zaťaženie a poradiť si aj s ďalšími nepriaznivými javmi a skutočnosťami, s ktorými sa stretávate. Všeobecne by ste si mali osvojiť optimalizačné postupy v akejkoľvek oblasti práce a života a vytvoriť si na tomto základe harmonický životný program.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete

Diplomový seminár

Diplomový seminár
Mgr. Eva Mečířová Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť so zásadami tvorby diplomovej práce, a to ako z hľadiska voľby témy, tak i obsahovej a formálnej stránky. Záverom spracujete zámer diplomovej práce, v ktorom si zvolíte vlastnú tému diplomovej práce, súvisiacu s vami zvolenými predmetmi MBA štúdia, a vedúceho DP - odborníka na Vami zvolenú tému.

Po absolvovaní tohto seminára budete ovládať prácu s informačnými zdrojmi z pohľadu autorskej legislatívy a etiky, budete pripravení spracovať diplomovú prácu a jej prezentáciu k obhajobe DP. Získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať Vami vybraný reálny problém, prípad či situáciu z vašej praxe a navrhnúť optimálne riešenie. Konzultácie k vedeniu DP prebiehajú individuálne po celú dobu vášho štúdia - až do obhajoby vašej diplomovej práce.

Výstupom po absolvovaní diplomového seminára a celého MBA štúdia je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s vedúcim Vašej DP a cennými komentármi oponenta Vašej práce a členov skúšobnej komisie.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Agilné a tradičné projektové metodiky

Agilné a tradičné projektové metodiky
Mgr. Jana Mocák, MBA, LL.M. Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť oboznámiť sa s rôznymi projektovými metodikami. Po absolvovaní predmetu budete mať ucelený prehľad o projektových metodikách, ktoré sa dajú uplatniť v rôznych odvetviach. V priebehu ptedmetu si objasníme, čo je a čo nie je projekt, aký je jeho životný cyklus, pozrieme sa na rôzne tradičné a moderné metodiky riadenia projektov, prejdeme si všetky fázy projektu a rozoberieme si, čo je pre každú fázu kľúčové. V neposlednom rade sa pozrieme aj na výhody a nevýhody rôznych prístupov k riadeniu projektov a na to, ako si vybrať najlepšiu metodiku pre váš projekt. 

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Financovanie projektov a inovácií

Financovanie projektov a inovácií
Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. Viac informácií

 

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Praktický manažment inovácií a projekty Lean Six Sigma

Praktický manažment inovácií a projekty Lean Six Sigma
Ing. Lukáš Mazánek, Ph.D. Viac informácií

Štúdiom tohto kurzu sa naučíte, ako systematicky pristupovať k projektom zlepšovania. Naučíte sa, ako efektívne získavať nápady na zlepšenie, kde ich evidovať, ako ich ekonomicky vyhodnotiť, stanoviť priority a realizovať ich formou vhodnej projektovej metodiky. Lean six sigma je spôsob myslenia a práce o tom, ako robiť veci, ktoré už robíme, lepšie, rýchlejšie, kvalitnejšie a lacnejšie. Pochádza z minulého storočia, ale je stále aktuálny a patrí medzi najpopulárnejšie metódy zlepšovania procesov na svete. Jedným z kľúčových aspektov Lean je zapojenie všetkých zamestnancov spoločnosti do zlepšovania - ľudia sami vedia, ako robiť veci lepšie a čo treba zmeniť. Dôraz sa kladie na to, čo pridáva hodnotu zákazníkovi, a na odstránenie plytvania, za ktoré zákazník nechce platiť. Six Sigma poskytuje metodiku DMAIC na štandardizáciu projektov zlepšovania a na riadenie inovačného úsilia pomocou údajov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Voliteľný predmet 1

Voliteľný predmet 1
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Voliteľný predmet 2

Voliteľný predmet 2
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Lektori odboru

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

Ing. Lukáš Mazánek, Ph.D.

Ing. Lukáš Mazánek, Ph.D.

Mgr. Eva Mečířová

Mgr. Eva Mečířová

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Mgr. Jana Mocák, MBA, LL.M.

Mgr. Jana Mocák, MBA, LL.M.

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Nevyhovuje Vám skladba štúdia? Zostavte si vlastné v našom unikátnom programe MBA Flexi!

Chcem si zostaviť svoj MBA program

Na stiahnutie

Harmonogram 10_2024
PDF, 173,5 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.