100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 29. 02. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

JUDr. Oldřich Vacek

JUDr. Oldřich Vacek

VYUČUJEM V TÝCHTO ODBOROCH *

* V prípade, že sa tu nezobrazuje žiadny obor, lektor vyučuje voliteľné predmety.

JUDr. Oldřich Vacek

Narodený v roku 1946 v Prahe, absolvent Obchodnej akadémie a Právnickej fakulty UK v Praha. Celý profesionálny život pracuje v zahraničnom obchode, prešiel prakticky všetkými funkciami na obchodnom úseku od cudzojazyčného korešpondenta až po funkciu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva a. s. Kovo (túto funkciu vykonával v rokoch 1989 – 2011), Pôsobil v dozorných radách ČSOB a. s., Čechofrachtu a. s. a v správnych radách Smrečiny Pukanec (SR), Ankovo Warszawa (Poľsko) a IMPRE (Venezuela). V rokoch 1987 – 1989 založil a viedol úsek zahraničného obchodu koncernu Tesla – Elekronické súčiastky. Dlhodobo pôsobil v zahraničí, jeho obchodné a osobné kontakty sú aktívne v mnohých krajinách. Hovorí po anglicky, po nemecky, po rusky a po poľsky. Mnoho rokov pôsobil ako externý lektor na Katedre podnikateľskej sféry Fakulty manažmentu VŠE a ako príležitostný lektor na niektorých vysokých školách a priemyselných a družstevných zväzoch. Je ženatý, má 2 dcéry a 3 vnučky. 

Video

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.