100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Prínosy MBA štúdia

Zaujíma nás, ako si po absolvovaní štúdia vedú naši absolventi, ako vyberali svoje MBA štúdium, ako sa splnili ich očakávania, a čo vlastne bolo ich hlavnou motiváciou ku štúdiu MBA.

Preto sme v spolupráci s renomovanou agentúrou STEM/MARK realizovali prieskum medzi našimi absolventami MBA.

PRIESKUM PRÍNOSOV MBA ŠTÚDIA

Zaujíma nás, ako sa darí našim absolventom po absolvovaní MBA štúdia, ako vyberali svoje MBA štúdium, ako sa splnili ich očakávania, a čo vlastne bolo ich hlavnou motiváciou ku štúdiu MBA.

Preto sme v spolupráci s renomovanou agentúrou STEM/MARK realizovali prieskum medzi našimi absolventmi MBA.

Výskum prebehol v roku 2018, dáta o finančnom prínose vychádzajú z výskumu z júna 2022.

partner
partner

Ako absolventi inštitútu CEMI vnímajú svoje MBA štúdium?

95 % absolventov považuje MBA štúdium za efektívnu formu štúdia pri zamestnaní

89 % absolventov vníma online štúdium ďaleko efektívnejšie než klasické prezenčné štúdium

91% absolventov je presvedčených, že do MBA štúdia sa oplatí investovať

95%

95 % absolventov považuje MBA štúdium za efektívnu formu štúdia pri zamestnaní

icon
89%

89 % absolventov vníma online štúdium ako ďaleko efektívnejšie ako klasické prezenčné štúdium

icon
91%

91 % absolventov je presvedčených, že do MBA štúdia sa oplatí investovať

icon

Aké sú prínosy absolvovania MBA štúdia na CEMI?

partner
Finančné prínosy
icon

+ 9.591 EUR priemerné ročné zvýšenie platu vďaka MBA štúdiu

icon

Absolventi z radov manažérov a riaditeľov si vďaka MBA štúdiu platovo polepšili v priemere dokonca o 11.853 EUR ročně

icon

18,3 miliónov EUR toľko peňazí pomohlo MBA štúdium zarobiť navyše všetkým absolventom inštitútu CEMI od roku 2012 (teda od prvého absolventa MBA na inštitúte CEMI)

icon

44 % absolventov - podnikateľov, ktorí uviedli obrat firmy, narástol vďaka absolvovaniu MBA obrat, a to v priemere o 22 %, najčastejšie do 1 roku od absolvovania

Kariérny rozvoj
icon
73%

73 % absolventov pociťuje vďaka zisku MBA titulu konkurenčnú výhodu na trhu práce voči ľuďom s len akademickým VŠ titulom

icon
62%

62 % absolventov uvádza, že majú po absolvovaní MBA vyššiu hodnotu pre firmu, v ktorej pracujú

icon
58%

58 % absolventov získalo lepšie pracovné uplatnenie v inej firme alebo u nich došlo ku kariérnemu postupu v rámci ich pracoviska. Tento kariérny postup sa odohral najčastejšie o 1 pozíciu u žien a o 2 pozície u mužov, v 82% k nemu pritom došlo už v horizonte dvoch rokov od absolvovania

icon
57%

57 % absolventov uvádza, že sa im vďaka štúdiu MBA rozšírila sieť ich profesných kontaktov

Praktické znalosti a zručnosti
icon
84%

84 % absolventov uvádza, že získali v priebehu štúdia praktické znalosti a zručnosti využiteľné v danom odbore

icon
74%

74 % absolventom pomohlo riešenie konkrétnych projektov behom štúdia MBA k riešeniu konkrétnych situácii v ich práci

icon
61%

61 % absolventov - podnikateľov uvádza, že znalosti nadobudnuté MBA štúdiom im otvorili cestu v ich podnikaní

Ostatné benefity
icon

Väčší rozhľad, orientácia v problematike

icon

Prestíž a uznanie

icon

Osobný rozvoj, sebarealizácia

icon

Získanie/doplnenie znalostí, hlbší pohľad na problémy

icon

Posilnenie sebavedomia, sebadôvera

icon

Využitie skúseností v praxi

Aké sú 3 hlavné motivácie ku štúdiu MBA?

partner
icon
96%

Pre 96% absolventov získanie praktických znalostí a zručností

icon
92%

Pre 92 % absolventov získanie konkurenčnej výhody na trhu práce

icon
66%

Pre 66 % absolventov kariérny postup

partner

Ako si absolventi inštitútu CEMI vyberali MBA štúdium?

76%

76 % absolventov CEMI sa rozhodovalo aj medzi inými poskytovateľmi MBA ako inštitútom CEMI, ku štúdiu na CEMI ich však presvedčila predovšetkým prepracovaná online forma výuky, flexibilná forma štúdia, výška školného, ponuka kvalitných odborov a profesionálny lektorský tím.

Splnili sa absolventom MBA na inštitúte CEMI ich očakávania od štúdia?

98%
Splnili pôvodné očakávania

Štúdium na inštitúte CEMI splnilo pôvodné očakávania u 98 % svojich absolventov, z toho u 28 % absolventov tieto očakávania dokonca predčilo. Najviac pritom absolventi štúdia oceňujú kvalitnú online formu výuky, profesionálnych lektorov, flexibilné podmienky štúdia, ústretový klientský servis a ľahkú dostupnosť študijných materiálov.

partner

Štruktúra vzorku respondentov

Pohlavie

63%
Muži
icon
37%
Ženy
icon

Vek

chart

1 % Neuvedený

35 % 45-54 rokov

33 % 35-44 rokov

17 % 55-70 rokov

15 % 26-34 rokov

Vzdelanie

chart

4 % Vyššia odborná škola

56 % Vysoká škola mgr./ing. štúdium

13 % Vysoká škola bc. štúdium

16 % Vysoká škola doktorandské štúdium

12 % Stredná škola s maturitou

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.