100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

Doba štúdia: 9-12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Nie
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: angličtina

Tento exkluzívny MBA obor je vyučovaný kompletne v angličtine pod vedením zahraničných lektorov z USA, UK, Francúzska, Talianska či Španielska. Jeho štúdiom si tak nielen vylepšíte a precvičíte svoju odbornú a obchodnú angličtinu, ale získate predovšetkým komplexné znalosti z marketingového manažmentu, strategického marketingu, produktového manažmentu či medzinárodného marketingu a sociálnych médií. Preniknete tiež do medzinárodného biznisu, naučíte sa využívať inovácie a zistíte, čo je potrebné pre rozjazd úspešného start-upu. Takisto zistíte, akú rolu hrá v medzinárodnom podnikaní regulácia ochrany hospodárskej súťaže či ochrana spotrebiteľa, spoznáte tiež kultúrne odlišnosti manažmentu a komunikácie v medzinárodných a globálnych firmách. Staňte sa marketingovým a obchodným expertom na medzinárodnej úrovni pod vedením zahraničných profesionálov!

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • osvojíte si techniky medzinárodného on-line marketingu
 • zoznámite sa s postupmi zavedenia nových výrobkov na globálny trh
 • preskúmate možnosti inovácií a zmien ako hlavnej konkurenčnej výhody
 • dozviete sa o úskalí kartelových dohôd a zneužití dominantného postavenia
 • proniknete do problematiky ochrany spotrebiteľa, time-sharingu a predaja na diaľku
 • zoznámite sa s dôležitými postupmi strategického plánovania pre vaše podnikanie
 • program koncipovaný ako dvojsemestrálny program, je ponúkaný kompletne v anglickom jazyku a plne on-line.
 • program obsahuje 10 študijných modulov. 

Máte v hlave námety ku zlepšeniu chodu oddelenia, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Spracujte tieto témy vo svojej diplomovej práci či seminárnych prácach a naši lektori, profesionáli z praxe, vám s nimi v rámci MBA štúdia radi pomôžu.

Štúdiom jednotlivých predmetov totiž získavate možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s našimi lektormi – expertami na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod ich odborným vedením spracovať u každého predmetu ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát, bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami. Výstupom z absolvovania každého predmetu je teda cenný dokument ihneď použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam s odborníkom.

Jednotlivé seminárne práce môžete ďalej rozpracovať do svojej diplomovej práce, ktorá predstavuje ucelený strategický dokument, ktorý môže mať zásadný vplyv na váš ďalší biznis. Celkom takto v priebehu svojho štúdia pod odborným vedením spracujete a získate desať​ prakticky zameraných prác, a naviac ešte diplomovú prácu.

Čo sa ešte naučíte?

Hodnotenie absolventov

Hodnocení 4.93/5
Hodnotilo 43 uživatelů
 Ing. Lucia Čišková, MBA

Ing. Lucia Čišková, MBA

Commercial Director - Business Lease Slovakia, s. r. o.

„Najväčší prínos štúdia vidím v tom, že som svoju diplomovú prácu venovala stanoveniu stratégie na ďalšie dva roky pre spoločnosť, pre ktorú v súčasnosti pracujem."

Bc. Anastasija Zapletalová, MBA

Bc. Anastasija Zapletalová, MBA

IOS Senior Advisor

„Jedním z nejdůležitějších důvodů, proč jsem si vybrala právě CEMI bylo, že mi umožnili studovat bez fyzické účasti na přednáškách. Lektoři byli skvělí, z různých zemí, takže měli odlišné kulturní zázemí, což bylo zajímavé.“

Ing. Ditta Hlaváčková, MBA

Ing. Ditta Hlaváčková, MBA

Partner a daňový poradca v HLB Proxy

„Byla jsem velice mile překvapena lektory CEMI. Líbilo se mi, že na mě byli přísní, byli pořád online, snažili se mě podporovat a motivovat a zejména se mi líbil jejich mezinárodní přístup.“

Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková, MBA

Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková, MBA

Business Director na BIVŠ, a.s.

„Lektori boli úžasní, bolo cítiť, že sú to ľudia z praxe, že majú svoje skúsenosti, že to, čo sa nám snažili odovzdať, neboli naučené poučky z kníh, ale naopak, zaujímavé a podnetné skúsenosti."

Jakub Starý, DiS., MBA

Jakub Starý, DiS., MBA

Šéfredaktor LUI

"Mojí primární motivací pro studium MBA bylo posunout se. Pro CEMI jsem se rozhodl proto, že byl schopen vyhovět mým náročným časovým požadavkům. V rámci práce i osobně hodně cestuji a právě proto jsem ocenil, že během cestování mohu studovat."

Mgr. Klaudia Blaškovičová, MBA

Mgr. Klaudia Blaškovičová, MBA

CSO & Co-Founder, norriv s.r.o.

Studium je náročné, ale pokud je člověk motivovaný, určitě se dá zvládnout.

Mgr. Šárka Richterová, MBA

Mgr. Šárka Richterová, MBA

zákaznícky servis - ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.

"Mezinárodní složení lektorů z různých oborů, jejich pojetí dané problematiky a následná aplikace do každodenní praxe mne naučila být kvalitnějším a efektivnějším členem velkého pracovního týmu"

Robert Kinnl, MBA

Robert Kinnl, MBA

Podnikateľ

"Pre môj pracovný život bolo štúdium na CEMI veľmi presným, a relevantným čo sa odrazilo v každodenných aspektoch v mojom podnikaní, ktoré je pre mňa veľmi dôležité."

Tomáš Gbúr, MBA

Tomáš Gbúr, MBA

Riaditeľ a zakladateľ agentúry Hokej v Kanade

Přečtěte si nebo se podívejte na video referenci našeho úspěšného studenta MBA na CEMI. Tomáb Gbúr, MBA - obor Global Business Leadership.

Ďalší absolventi odboru

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Business Enterprise (ENG)

Business Enterprise (ENG)
Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE Viac informácií

Studying this subject will give you the appropriate skills and knowledge to contribute effectively to the creation of a small business with prospects for long-term survival and growth.

After completing this subject, you will be able to :

 • Identify and research business opportunities.
 • Develop proposals that would have a high likelihood of acceptance by prospective investors.
 • Identify the key success factors and resultant actions that would be required to make a sound business proposal operable.
 • Identify and assess the possible contribution of forms of support for new business ventures.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete Viac o predmete v CZ

Competition Policies for Business (ENG)

Competition Policies for Business (ENG)
Dr. Pietro Andrea Podda, PhD Viac informácií

Studying this subject will give you:

 • Familiarity with the regulation of economic competition ‘policies in EU and elsewhere
 • Acquisition of a deep knowledge of the regulation of cartel agreements
 • Acquisition of a deep knowledge of the regulation of abuse of dominant  position
 • Acquisition of a deep knowledge of the regulation of concentrations
 • Acquisition of a deep knowledge of the regulation of state aids
 • Capacity to operate safely when working with large companies as well as when transacting with them, as clients, suppliers or partners.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete

International Entrepreneurship (ENG)

International Entrepreneurship (ENG)
Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons Viac informácií

Studying this subject will give you an understanding the foundations of entrepreneurship and innovation. You will understand the motivations and barriers to international entrepreneurship. You will also analyse key areas that impact on entrepreneurship such as ethnicity, access to finance and gender.

Introduction to entrepreneurship and innovation and entrepreneurship behaviour theories; Overview of barriers to International Entrepreneurship; Analyse ethnicity, Financing entrepreneurship, Gender; Understand the various forms of entrepreneurs

After completing this subject, you will be able to understand entrepreneurial competencies and the impact on international entrepreneurship. You will understand the various forms that entrepreneurship can take.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete Viac o predmete v CZ

International Marketing and Social Media (ENG)

International Marketing and Social Media (ENG)
Kester Osahenye, Ph.D., MMP Viac informácií

This course provides students an in-depth look social media and marketing, how they intertwined with online digital marketing and traditional advertising to offer global brands competitive advantage in the market place. The course will offer students an advantage in many positions involving marketing, consulting and brand management both on the buyer and seller side of social media. It will give them uncommon insights into how social media and marketing leap-frog obscure brands to global brands.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete Viac o predmete v CZ

Marketing Manažment (ENG)

Marketing Manažment (ENG)
Joelle Bhullar, MBA Viac informácií

Studying this subject will give you an understanding on how to conduct a situation analysis and determine a company's competitive advantage. You will gain a broad understanding of how marketing professionals develop and implement marketing strategies to meet the needs of their customers while achieving their business objectives. This course will explore issues including consumers, customer segmentation, products and services, pricing strategies and managing new technology.

This module explores customer segmentation, target consumers, products and services, and pricing strategies. The study material explores the difference between sales and market orientations. Additionally, you will learn the nature of strategic planning and why a marketing plan is important. An explanation is provided on how to set marketing plan objectives by focusing on markets served and benefits sought by its customers.

Lastly, you will learn about target market strategy and marketing mix. Product, place, promotion

and pricing are introduced, and implementation of the market strategy is explained. You will gain an understanding why market managers should recognize consumer behavior including the components of the consumer decision making process. Additionally, you will learn about the criteria for successful segmentation and bases for segmenting consumer markets, as well as the difference between a product item, product line and product mix.

After completing this subject, you will be able to develop sound marketing strategies through a S.W.O.T. analysis.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

 

Viac o predmete Viac o predmete v CZ

Študijný plán 2. semestr

International Business Strategy (ENG)

 International Business Strategy (ENG)
Professor Guillaume Finck Viac informácií

Studying this subject will give you a critical appreciation of both the opportunities and challenges associated with the increasing globalization of markets. An analysis on the key environmental forces shaping consumer needs and preferences, the impact of foreign political and economic factors on companies, the influence of international competition, market segmentation and strategy decisions specific to international marketing.
​It will also help to learn how to design a specific International Strategy, and when appropriate, to free yourself from the usual strategies.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete Viac o predmete v CZ

Consumer Protection Policies for Business Companies (ENG)

Consumer Protection Policies for Business Companies (ENG)
Dr. Pietro Andrea Podda, PhD Viac informácií

Studying this subject will give you:

 • An explanation of what are the main rules affecting Consumer Protection in the European Union, in Russia (and in former Soviet Republic in general) and in other emerging economies like China.
 • An understanding of how this law affects market players and, in particular, business companies operating in the areas indicated (and also in neighboring markets).
 • An introduction into consumer case-analysis in order to enable them to identify those consumer rights companies must consider when preparing their business plans.
 • An understanding of the growing international applications of consumer protection policies and the gradual internationalization of consumer protection standards.

After completing this subject, you will be able to:

 • Understand consumer protection provided by the European Union and by other economic realities like Russia (and other former Soviet Republics) and China.
 • Understand the rights of Consumers
 • Understand the duties of Companies

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete Viac o predmete v CZ

Managing Innovation (ENG)

Managing Innovation (ENG)
Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE Viac informácií

Studying this subject will give you the appropriate skills and knowledge to explore the importance of innovation and change for the individual and business.

After completing this subject, you will be able to...

 • Understand the significance and importance of innovation and change in relation to business enterprises and not-for-profit organisations of all kinds.
 • Critically appraise theories, tools and techniques appropriate to the management of innovation and change.
 • Employ appropriate terms, concepts and vocabulary when describing and analyzing innovation and change.
 • Identify the components of successful strategies for innovation and change.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete Viac o predmete v CZ

Strategic Marketing & Product Management (ENG)

Strategic Marketing & Product Management (ENG)
Kester Osahenye, Ph.D., MMP Viac informácií

Studying this subject will give you. Vistas of opportunity in knowing the elements of Marketing and Marketing Mix of “4 Ps” Product, Place, Pricing, Promotion. It will also give the student the opportunity to know how companies decide when and how much to invest in new products and services. It will discuss techniques for product planning, including product and technology roadmaps, and advanced development. We will contrast established techniques with how established or start-ups estimate their capital needs and size for Products Development. This course will also cover methods for identifying and sizing market opportunities, look at different kind of Market Segmentation. The Student should be acquainted and use frameworks such as PESTEL, SWOT and PORTERS Five Forces etc.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete Viac o predmete v CZ

Strategic Planning (ENG)

Strategic Planning (ENG)
B.Eng. Tomas Andres Hernandez Viac informácií

Studying this subject will reinforce the managerial skills in strategic planning, give you an advanced knowledge of strategic planning process and the main strategic tools used to develop strategic plans in real companies.

After completing this subject, you will be able to develop in your company a strategic analysis of the existing situation and come up with an innovative new strategy to overcome the existing weaknesses and taking advantages of the strengths and opportunities that the sector situation offers.

Studying this subject will mainly give you an opportunity to continuously consult your lecturer, an expert on the topic, about real problems, practical cases and situations, and to design a solution to these problems in the form of practically oriented case study (essay) elaborated under the lecturer’s guidance. As the consultations are not held in groups but only between you and the lecturer, you can consult also sensitive company issues, including specific data etc., without any worries about sharing this information with other students.

The output from this subject is thus a valuable document that can be immediately used in your own company or job, providing high value-added thanks to one-to-one consultations with an expert.

Viac o predmete Viac o predmete v CZ

Lektori odboru

B.Eng. Tomas Andres Hernandez

B.Eng. Tomas Andres Hernandez

Joelle Bhullar, MBA

Joelle Bhullar, MBA

Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons

Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons

Professor Guillaume Finck

Professor Guillaume Finck

Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE

Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE

Kester Osahenye, Ph.D., MMP

Kester Osahenye, Ph.D., MMP

Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

Nevyhovuje Vám skladba štúdia? Zostavte si vlastné v našom unikátnom programe MBA Flexi!

Chcem si zostaviť svoj MBA program

Na stiahnutie

Brožúra
PDF, 3 153,4 KB
Harmonogram 03_2024
PDF, 136,3 KB
Harmonogram 10_2024
PDF, 128,0 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.