100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

LLM - Korporátne právo

Doba štúdia: 9-12 mesiacov
Titul: LLM
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Áno
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

Štúdium LLM je pomyselným vrcholom profesného právnického vzdelávania, ktoré Vás posunie medzi právnickú, ale i manažérsku elitu. V rámci štúdia tohoto odboru získate v prvom semestri znalosti z oblasti manažmentu a leadershipu, ktorými má disponovať každý právnik na vedúcej pozícií. Naučíte sa strategicky myslieť a riadiť projekty, čeliť zmenám a využívať na maximum potenciálu inovácií. Zistíte takisto, ako rozvíjať svoju vlastnú osobnosť a byť tak efektívnejší, úspešnejší a spokojnejší nielen v profesnom, ale i osobnom živote. V druhom semestri získate komplexné znalosti z kľúčovej oblasti corporate governance a korporátneho práva, hospodárského a obchodného práva EÚ a takisto z oblasti súkromného práva z európskej perspektívy. Svoju kvalifikáciu ešte rozšírite absolvovaním voliteľného predmetu, ktorý si vyberiete podľa svojich potrieb a v ktorom môžete získať napríklad nové manažérske, marketingové či personalistické schopnosti. Svoju kvalifikáciu ešte rozšírite absolvovaním jednoho voliteľneho predmetu (v češtine či angličtine), ktorý si vyberiete podľa svojich potrieb.

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • Stanete sa nielen lepšími právnikmi, ale i manažérmi a lídrami
 •  Ovládnete všetky fázy manažmentu, od operatívneho, cez taktický až po strategický
 • Naučíte sa, ako rozvíjať svoju vlastnú osobnosť
 • Stanete se odborníkmi na korporátne právo a corporate governance
 • Zoznámite sa s medzinárodnou príslušnosťou súdov a regulácií medzinárodného práva zmluvného
 • Prehĺbite si znalosti v oblasti medzinárodných obchodných vzťahov
 • Zorientujete sa v medzinárodnom práve súkromnom a náväznostiach v našej praxi

 

Máte v hlave námety ku zlepšeniu chodu oddelenia, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Spracujte tieto témy vo svojej diplomovej práci či seminárnych prácach a naši lektori, profesionáli z praxe, vám s nimi v rámci LLM štúdia radi pomôžu.

Štúdiom jednotlivých predmetov totiž získavate možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s našimi lektormi – expertami na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod ich odborným vedením spracovať u každého predmetu ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát, bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami. Výstupom z absolvovania každého predmetu je teda cenný dokument ihneď použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam s odborníkom.

Jednotlivé seminárne práce môžete ďalej rozpracovať do svojej diplomovej práce, ktorá predstavuje ucelený strategický dokument, ktorý môže mať zásadný vplyv na váš ďalší biznis. Celkom takto v priebehu svojho štúdia pod odborným vedením spracujete a získate deväť prakticky zameraných prác, a naviac ešte diplomovú prácu.

Čo sa ešte naučíte?

Hodnotenie absolventov

Hodnocení 4.7/5
Hodnotilo 31 uživatelů
     Dip.Ing. Mário Slivka, MBA, LLM

Dip.Ing. Mário Slivka, MBA, LLM

Obchodný riaditeľ Edenred group

"Je to moje druhé vzdelanie v oblasti MBA / LLM. CEMI je kvalitný inštitút. Doba sa mení a je potrebné sa stále dovzdelávať."

 JUDr. Maroš Vince, LL.M.

JUDr. Maroš Vince, LL.M.

Hlavný štátny radca na Ministerstve financií SR

„Štúdium na CEMI som si zvolil kvôli tomu, aby som si mohol rozšíriť svoj obzor, ale nielen z teoretického povedomia, ale hlavne z praktického.“

 Bc. Václav Nebeský, LL.M.

Bc. Václav Nebeský, LL.M.

námestník na Min. pre miestny rozvoj

Dnešní doba je doba právní a proto je třeba se vzdělávat v tomto oboru. Zvolil jsem tedy studium LLM.

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

Konateľ - Consultest s.r.o.

„Institut jsem si vybral z důvodu, že jsem zde absolvoval již jiný program. Musím ocenit přirozenost a ochotu všech lidí v týmu, protože člověk se vrací nejenom za poznáním, ale i prostředím, které tady je."

Jitka Šmilo, LL.M.

Jitka Šmilo, LL.M.

Vedúci právneho oddelenia - Centrum preventivní medicíny s. r. o.

„Lektoři jsou velice fundovaní, vzdělaní a empatičtí lidé, kteří rozumí své práci. Online systém výuky je velice dobře propracovaný i uživatelé, kteří nejsou příliš zběhlí, si ho snadno osvojí."

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M.

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M.

Notár - Notársky úrad

„Novela obchodního zákoníku nahrála tomu, že bych stejně studovanou problematiku musel připravovat a musel jsem se ji pro své povolání učit, takže se mi podařilo spojit příjemné s užitečným.“

JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M.

JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M.

Právnik/manažér

„Určite som ziskal oveľa väčší rozhľad a širší obzor na celú problematiku Corporate Law."

Matúš Tanko, LL.M., MBA

Matúš Tanko, LL.M., MBA

Majiteľ strojárskej firmy

„V diplomovej práci som sa venoval problematike svojej firmy a vďaka konzultáciám s lektormi a úspešnom naplnení cieľa diplomovej práce som mohol nadobudnuté poznatky preniesť do praxe a vynaložené prostriedky do štúdia sa mi už niekoľkokrát vrátili."

Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M.

Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M.

Podnikový právník - DL Centrum s. r. o.

„Pozitivně bych ohodnotila moderní formu výuky a možnost pracovat s e-learningovým systémem. Skladba předmětů v oboru byla dle mého názoru kompaktní a zaměřená na využití v praxi."

Mgr. Martin Barák, LL.M.

Mgr. Martin Barák, LL.M.

Manager, Salema s.r.o.

Jsem pyšný na to, že jsem studium dotáhl do konce a s červeným diplomem. Velkým bonusem bylo, že jsem se naučil hospodařit s časem.

MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA, LLM

MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA, LLM

Primár - Národný onkologický ústav

„Prínosom do mojej praxe je predovšetkým diplomová práca. Mimoriadne pozitívne hodnotím skutočnosť, že tému diplomovej práce sme si mohli zvoliť sami. Po mojej ročnej skúsenosti so štúdiom LL.M. na CEMI, jednoznačne môžem toto štúdium odporučiť.“

Petr Bahník, MBA, LL.M.

Petr Bahník, MBA, LL.M.

Manažér - NOVY, s. r. o.

„Byl jsem velice spokojen s přístupem pedagogů, s obsahem učiva a velice příjemně mě překvapil i přístup ze strany studijního oddělení.“

Ďalší absolventi odboru

Komu je odbor LLM - Korporátne právo určený?

Odbor je vhodný predovšetkým pre majiteľov a partnerov právnych kancelárií, nakoľko zisk titulu LL.M je veľmi prestížna záležitosť, ktorá má pozitívny vplyv na image celej kancelárie. Vhodný je teiž pre podnikovo a samostatne pôsobiacich právnikov, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti v oblasti korporátneho práva a ďalej posunúť svoju kariéru.

 • pre právnikov, majiteľov a partnerov právnych kancelárií
 • pre zamestnancov v oblasti korporátneho práva
 • pre všetkých, ktorí chcú zvýšiť svoju právnu odbornosť
 • pre tých, ktorí sa chcú vďaka LL.M zaradiť medzi právnickú elitu
 • pre klientov, ktorí chcú naštartovať svoj profesný rast
 • pre študentov, ktorí ocenia vedenie skutočnými odborníkmi na korporátne právo  

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Manažment projektov, zmien a inovácií

Manažment projektov, zmien a inovácií
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s hlavnými procesmi riadenia projektu. Získate vedomosti o projektovom manažmente a osvojíte si zručnosti a schopnosti pre praktické uplatnenie projektového manažmentu v systéme riadenia podnikov a iných inštitucionálnych organizácií. Zoznámite sa s najdôležitejšími pojmami a špecifikácie kľúčových rysov inovácií a inovačného podnikania. Získate vedomosti o význame inovačných aktivít pre zabezpečenie konkurencieschopnosti firiem. Po absolvovaní budete ovládať problematiku nevyhnutnú pre úspešné zhodnotenie inovačných zámerov. V priebehu štúdia bude objasnená charakteristika manažérskych procesov zabezpečujúcich rozvoj podnikania firmy využitím úspešných inovácií pri súčasnom zabezpečení rentability investícií vložených do realizácie inovačného zámeru. Dozviete sa, aká je úloha manažérov firmy pri implementácii podnikateľskej stratégie opierajúci sa o využitie inovácií. Zoznámite sa s procesmi a vhodnými postupmi, ktoré súvisia s riadením zmien vo firmách.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.  

Výstupom po absolvovaní tohto predmetu je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s odborníkom.

Viac o predmete

Moderný manažment a leadership

Moderný manažment a leadership
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Viac informácií

V tomto kurze sa spojí teória s praxou v oblasti manažmentu a vedenia a naučíte sa, ako využiť získané vedomosti na úspešné fungovanie organizácií. Pochopíte vývoj teórie manažmentu, manažérske úlohy, funkcie a činnosti a teoretické koncepcie vedenia. Dozviete sa o štýloch vedenia a kompetenčných modeloch manažérov/lídrov a o tom, ako riadiť zmeny a konflikty. Venovať sa budete aj ďalším témam, ako je autentický manažment, manažment talentov a ďalšie oblasti súvisiace s efektívnym rozvojom manažérov/lídrov v 21. storočí. Naučíte sa tiež, ako úspešne riadiť tímy a rozvíjať tímové zručnosti a ako pracovať s osobnosťou a motiváciou manažérov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Strategický manažment

Strategický manažment
Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA Viac informácií

Štúdiom strategického manažmentu sa zoznámite a naučíte aplikovať metódy analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia, vrátane SWOT analýzy, ktoré napomáhajú v procese správnej formulácie stratégie a dosahovaní konkurenčnej výhody organizácie. Naučíte sa formulovať dosiahnuteľné strategické ciele, správne interpretovať a navrhovať vhodné strategické varianty, vrátane postupu ich implementácie v praxi s dosiahnutím pozitívnych efektov. V priebehu štúdia si budete kontinuálne prehlbovať znalosti v oblasti strategického manažmentu a strategického manažmentu ľudských zdrojov, ktoré sú spoločne s finančnými, materiálnymi zdrojmi a informáciami predpokladom dosiahnutia úspechov organizácií pri neustále prebiehajúcich zmenách v súčastnom vysoko turbulentnom prostredí. Absolvovanie predmetu napomáha k rozvoju manažérskeho rozhodovania, rozvoja schopnosti reagovať na meniace sa podmienky a efektívnu prácu s informáciami a znalosťami.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Manažment osobného rozvoja

Manažment osobného rozvoja
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Viac informácií

Získate možnosť zoznámiť sa, pochopiť a poradiť si s významnou oblasťou manažmentu zameraného na vlastnú osobu. Ak má totiž ktokoľvek riadiť iné, mal by predovšetkým dobre poznať seba samého a vedieť sa sebou cielene a efektívne zaobchádzať. Znamená to najprv naučiť sa dobre rozpoznať podmienky, možnosti a spôsoby, ktoré vám uľahčia dlhodobo si udržať fyzické a duševné zdravie. Ďalej dostanete priestor k pokroku v oblasti sebapoznania, a to ako v rovine dokonalejšej sebareflexie osobnostných dispozícií nevyhnutných pre úspešné profesijné a manažérske uplatnenie, tak aj pre dosiahnutie vyrovnaného osobného, ​​partnerského a neskôr aj rodinného života. Absolvovanie predmetu vám tiež umožní osvojiť si niektoré zručnosti a techniky sebariadenia, rokovania s ľuďmi a komunikáciu s nimi v najrôznejších situáciách, ako aj poradiť si so všetkými kontaktamy a vzťahmi v bežných, ale aj v náročnejších sociálnych súvislostiach. Patrí sem prirodzene aj ovládnutie efektívnejších foriem a spôsobov zaobchádzanie s časom (time management), a to ako v individuálnej, tak zdieľané podobe. Naučíte sa tiež zvládať zvýšené životné a pracovné zaťaženie a poradiť si aj s ďalšími nepriaznivými javmi a skutočnosťami, s ktorými sa stretávate. Všeobecne by ste si mali osvojiť optimalizačné postupy v akejkoľvek oblasti práce a života a vytvoriť si na tomto základe harmonický životný program.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete

Diplomový seminár

Diplomový seminár
Mgr. Eva Mečířová Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť so zásadami tvorby diplomovej práce, a to ako z hľadiska voľby témy, tak i obsahovej a formálnej stránky. Záverom spracujete zámer diplomovej práce, v ktorom si zvolíte vlastnú tému diplomovej práce, súvisiacu s vami zvolenými predmetmi MBA štúdia, a vedúceho DP - odborníka na Vami zvolenú tému.

Po absolvovaní tohto seminára budete ovládať prácu s informačnými zdrojmi z pohľadu autorskej legislatívy a etiky, budete pripravení spracovať diplomovú prácu a jej prezentáciu k obhajobe DP. Získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať Vami vybraný reálny problém, prípad či situáciu z vašej praxe a navrhnúť optimálne riešenie. Konzultácie k vedeniu DP prebiehajú individuálne po celú dobu vášho štúdia - až do obhajoby vašej diplomovej práce.

Výstupom po absolvovaní diplomového seminára a celého MBA štúdia je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s vedúcim Vašej DP a cennými komentármi oponenta Vašej práce a členov skúšobnej komisie.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Corporate Governance

Corporate Governance
JUDr. Oldřich Vacek Viac informácií

Predmet "Corporate Governance" je zameraný najmä na administratívne akciové spoločnosti (corporate governance), teda na základné otázky o smerovaní a chode akciové spoločnosti, respektíve na vzťahy medzi základnými účastníkmi správy akciovej spoločnosti, čo sú akcionári, ako "vlastníci" spoločnosti, na strane jednej, a manažéri, ako "agenti" akcionárov, na strane druhej. Vyvažovanie vzťahov potom zaisťujú správne orgány (správna rada alebo predstavenstvo a dozorná rada), ktorým sa corporate governance taktiež bezprostredne dotýka.

Aktuálne otázky corporate governance budú zahrnuté, vrátane také problematiky ako je napríklad spolurozhodovanie zamestnancov (kodeterminace), odmeňovanie manažérov (executive pay, remuneration, compensation) alebo správa akciových spoločností (a ďalších entít) vlastnených štáty (SOE).

Vedľa korporátneho práva sa tak študenti nevyhnutne zoznámia aj s inými právnymi odvetviami, a to vrátane právnych odvetví ako je napríklad právo hospodárskej súťaže, insolvenčné právo alebo právo trestné.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Európske medzinárodné právo súkromné

Európske medzinárodné právo súkromné
doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate základný prehľad o medzinárodnej právomoci súdov v prípade cezhraničných sporov v rámci EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru. Dokážete identifikovať dôvody pre prípadné neuznanie rozsudku vydaného v inom členskom štáte EÚ v Českej republike alebo na slovenskom územi. Absolvovaním kurzu získate jasnú predstavu o význame voľby práva v prípade cezhraničných obchodných vzťahov pri vašom podnikaní. Rovnako dokážete dohľadať relevantnú judikatúru Súdneho dvora EÚ vrátane komentárov právnej vedy a posúdiť vplyv príslušnej strany judikatúry Súdneho dvora EÚ na Vašu odbornú činnosť.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Hospodárske a obchodné právo EÚ

Hospodárske a obchodné právo EÚ
doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D. Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate základný prehľad o legislatívnom procese EÚ, o aplikácii práva EÚ národnými súdmi, o konaniach pred Súdnym dvorom EÚ a mimosúdnych spôsoboch riešenia sporov, pri ktorých sa aplikuje hospodárske a obchodné právo EÚ. Po absolvovaní kurzu budete ovládať problematiku nevyhnutnú pre voľbu súdneho či mimosúdneho riešenia sporov, pri ktorých je aplikované právo EÚ. Rovnako sa dokážete ľahko orientovať v legislatívnom procese EÚ a sledovať, aké právne predpisy týkajúce sa vašej profesionálnej činnosti EÚ práve prejednáva. Dokážete dohľadať relevantnú judikatúru Súdneho dvora EÚ vrátane komentárov právnej vedy a posúdiť vplyv strany judikatúry Súdneho dvora EÚ na Vašu odbornú činnosť.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Korporátne právo

Korporátne právo
JUDr. Oldřich Vacek Viac informácií

Predmet "Právo obchodných spoločností" sa zaoberá problematikou akciových spoločností a iných subjektov pôsobiacich najmä v hospodárskej oblasti. Absolvovanie predmetu umožňuje získať vedomosti o podstate akciových spoločností a iných hospodárskych subjektov vrátane ich vymenovania a prehľadu ich historického vývoja. S akciovými spoločnosťami a inými hospodárskymi subjektmi sa stretávame v rôznych jurisdikciách, najmä v českej, americkej (Delaware) a britskej (anglickej), v menšej miere vo francúzskej Téma je koncipovaná v širokom rozsahu európskeho práva (právo Európskej únie).  
Najväčšia pozornosť je logicky venovaná českej legislatíve a členeniu na jednotlivé typy. Základnú úpravu poskytuje zákon o obchodných korporáciách (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s. a družstvo). Poslucháči si pripomenú základné funkcie a parametre rôznych komerčných spoločností. Súčasne sa pripomínajú ďalšie odvetvia práva, ktoré majú vplyv na právo obchodných spoločností (najmä kapitálové a daňové právo).

Absolvovaním predmetu tak študenti získajú vedomosti o zakladaní a vzniku právnických osôb (obchodných korporácií), o ich zrušení a zániku (stručne aj o likvidácii a premene), poznatky o ich fungovaní (vrátane ich právneho konania a vnútornej štruktúry), o účtovníctve a zdrojoch financovania (podnikové financie). 

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Voliteľný predmet 1

Voliteľný predmet 1
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Lektori odboru

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

Mgr. Eva Mečířová

Mgr. Eva Mečířová

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

JUDr. Oldřich Vacek

JUDr. Oldřich Vacek

Nevyhovuje Vám skladba štúdia? Zostavte si vlastné v našom unikátnom programe MBA Flexi!

Chcem si zostaviť svoj MBA program

Na stiahnutie

Brožúra
PDF, 3 153,4 KB
Harmonogram 10_2023
PDF, 527,3 KB
Harmonogram 03_2024
PDF, 171,5 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.