100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Narodený roku 1969 v Prahe, absolvent 1991 - VVS PV (Ing.), 1997 - FTVS UK (Mgr.), 2010 - VŠETKÝM (MBA), 2019 - VŠFS (Ph.D.).

Od roku 2002 je odborným asistentom Katedry ekonómie a manažmentu na Fakulte ekonomických štúdií VŠFS. Je garantom odborných predmetov VŠFS, lektorom CZV, autorom a lektorom dištančného vzdelávania VŠFS. Prednáša na strediskách VŠFS v Prahe, Karlových Varoch a Moste.

V programe priebežného vzdelávania úradníkov územných samosprávnych celkov, je organizátorom výučby, lektorom a hodnotiteľom záverečných prác.

Je spracovateľom validačných záverečných správ a posudkov projektov Európskej únie, najmä z ESF. Projektovú činnosť zameriava najmä na oblasť rozvoja ľudských zdrojov a e-learningovú formu vzdelávania. Je hodnotiteľom projektov TA SR.

Predal firmu KOVO-KT, s.r.o., ktorú v roku 2007 založil, vlastnil a bol jej konateľom. Skúsenosti z podnikania má v oblasti bezpečnostných služieb. V súčasnosti je investorom v oblasti nehnuteľností. Je členom Rady expertov Českej manažérskej asociácie, členom Českej spoločnosti pre kvalitu, a členom Mensy ČR.

Videovizitka lektora :
Management projektů, změn a inovací
Podnikový management
Oceňování podniku
Logistika pro manažery

 

 

 

Video

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.