100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Maklér a realitný trh

Maklér a realitný trh
Maklér a realitný trh

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Makléř a realitní trh

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s činnostmi realitního makléře. Seznámíte se s typy transakcí na realitním trhu a aktivitami realitního makléře dle Zákona č. 39/2020 o realitním zprostředkování. Získáte základní znalosti z oblasti marketingu nemovitostí (prezentace, vizualizace). Seznámíte se se základními metodami stanovení ceny nemovitosti a analýzou trhu nemovitostí. Pochopíte vývoj cen nemovitostí, jejich příčiny a vlivy. Seznámíte se s prvky smluvního zajištění transakce, zajištění dokumentace a součinnosti s úřady. Po absolvování předmětu porozumíte činnosti realitního makléře, budete schopni činnost „Realitní zprostředkování“ vykonávat jako živnost vázanou na základě Živnostenského zákona.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Úvod do problematiky realitního trhu (základní pojmy, členění realitního trhu)
Oblast 2 - Typy transakcí na realitním trhu (nákup, prodej, nájem, pronájem, podnájem)
Oblast 3 - Činnost realitního makléře (Zákon č. 39/2020 o realitním zprostředkování…, podmínky pro výkon profese realitního makléře, zásady/etika realitního makléře, provize)
Oblast 4 - Marketing nemovitosti (strategie prezentace, vizualizace nemovitosti)
Oblast 5 - Metody stanovení ceny nemovitosti (výnosová, nákladová, srovnávací)
Oblast 6 - Analýza trhu nemovitostí (vývoj cen nemovitostí a jejich příčiny, cenové mapy, průměrné ceny)
Oblast 7 - Smluvní zajištění transakce, dokumentace (dohoda o nabízení nemovitosti, rezervační dohoda, smlouva transakce, advokátní úschova, PENB)
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Zpracování analýzy vývoje cen/obchodů lokálního trhu nemovitostí
2. Zpracování transakce na realitním trhu – nákup/prodej nemovitosti
3. Zpracování transakce na realitním trhu – nájem/pronájem nemovitosti
4. Zpracování prezentace – foto/video vizualizace nemovitosti (foto staging, home staging)
5. Zpracování prezentace – virtuální vizualizace nemovitosti (3D prohlídka)
6. Zpracování analýzy rezidenční nemovitosti k investičním účelům
7. Zpracování/komentář smluvní dokumentace (dohoda o nabízení nemovitosti, rezervační dohoda, smlouva transakce) zvolené nemovitosti
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
KLEIN, Štěpán a Petra KESSLEROVÁ. Jak prodat nemovitost v době krize: [stanovení ceny nemovitosti : spolupráce s realitním makléřem : proces prodeje nemovitosti : příprava nemovitosti na prodej : jak najít kupujícho]. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3200-8. (Online ZDE)
PERLÍK, Martin. Jak vybrat rodinný dům: 70 tipů. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0246-4. (Online ZDE)
RONOVSKÁ, Kateřina. Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt. Praha: Grada, 2012. Profi & hobby. ISBN 978-80-247-4204-5. (Online ZDE)
TARABA, Milan a Lenka VESELÁ. Rádce nájemníka bytu. 8., zcela přepracované vydání. Praha: Grada, 2015. Právo pro každého (Grada). ISBN 978-80-247-5030-9. (Online ZDE)
VESELÁ, Lenka. Jak bydlet a podnikat v nájmu. Praha: Grada, 2020. Právo pro každého (Grada). ISBN 978-80-271-2590-6. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
ORT, Petr. Analýza realitního trhu. Praha: Leges, 2019. Praktik. ISBN 978-80-7502-364-3.
SLANINA, Lukáš. Zákon o realitním zprostředkování: praktický komentář. Praha: Leges, 2020. Komentátor. ISBN 978-80-7502-443-5.
SYRŮČEK, Vladimír a Vencislav SABOTINOV. Realitní právo. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2020. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-776-7.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.