100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

MSc - Moderný marketing

Doba štúdia: 9-12 mesiacov
Titul: MSc.
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Áno
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

Staňte sa skutočnými odborníkmi vo svete marketingu! Magisterské štúdium moderného marketingu vám poskytne zručnosti a vedomosti, ktoré potrebujete na úspešnú kariéru v tomto dynamickom odvetví. Získate znalosti v širokej škále odborných predmetov vrátane marketingového manažmentu, budovania značky a komunikácie, marketingového výskumu, riadenia vzťahov so zákazníkmi, digitálneho marketingu, medzinárodného marketingu a elektronického obchodu. Svoju kvalifikáciu si ďalej zvýšite absolvovaním dvoch voliteľných predmetov (v českom alebo anglickom jazyku), ktoré si môžete vybrať podľa svojich potrieb. Po ukončení štúdia získate odborný titul MSc. (Master of Sicence), ktorý je vstupenkou medzi elitu marketingových odborníkov. Prihláste sa ešte dnes a začnite svoju cestu za úspechom vo svete inovatívneho a efektívneho marketingu.

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • Naučíte sa plánovať, realizovať a vyhodnocovať marketingové stratégie

 • Pochopíte procesy, ktoré stoja za vytváraním silných značiek

 • Naučíte sa vytvárať účinné komunikačné stratégie

 • Naučíte sa analyzovať trh a správanie spotrebiteľov s cieľom identifikovať cieľové skupiny a vytvárať cielené marketingové kampane

 • Naučíte sa, ako budovať a udržiavať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi, aby sa stali lojálnymi vyslancami vašej značky

 • Pochopíte, ako čo najefektívnejšie využívať digitálny marketing a e-commerce

 • Zistite, ako uspieť v medzinárodnom marketingu

 • Zoznámte sa s najnovšími trendmi v súčasnom marketingu

Čo sa ešte naučíte?

Hodnotenie absolventov

Hodnocení 4.7/5
Hodnotilo 72 uživatelů
Stanislav Krůta, MBA

Stanislav Krůta, MBA

IT manager

"Možnosť štúdia flexibilnou formou, voľba predmetov podľa vlastných preferencií bola pre mňa ideálnou možnosťou. Prepojenie teórie s praxou mi veľmi vyhovovalo."

Jiří Tůma, MBA

Jiří Tůma, MBA

Obchodný riaditeľ - Universal Transport Praha s. r. o.

„CEMI u mě zvítězilo svým e-learningovým systémem a velkou profesionalitou lektorů. Institut CEMI bych doporučil všem absolventům, středních i vysokých škol, kteří pracují v managementu, tato investice se vám mnohonásobně vrátí."

Ing. Pavel Zinner, MBA

Ing. Pavel Zinner, MBA

Business manager v spoločnosti Novares

"Bolo to trochu náročnejšie, než som predpokladal, prejavil sa aj syndróm študenta a skĺbiť všetko bola veľká výzva."

Bc. Ivana Kalinová, MBA

Bc. Ivana Kalinová, MBA

Poistný špecialista Unicredit bank

Dosažení skvělého výsledku při studiu, kdy jsem musela na určitý čas upozadit soukromý život, bylo motivující.

Mgr. Petr Máca, MBA

Mgr. Petr Máca, MBA

DIAGMA-X Radiologie s.r.o., jednatel

"Některé předměty přinášely úplně nové informace a některé mi pomohly systematizovat si předchozí vědomosti. Zaměstnavatelům bych doporučil, aby na studium MBA poslali všechny zaměstnance, kteří se nějakým způsobem podílejí na řízení."

Ďalší absolventi odboru

Komu je odbor MSc - Moderný marketing určený?

Magisterské štúdium "Moderný marketing" je vhodné pre študentov, ktorí pracujú v oblasti marketingu alebo majú záujem o kariéru v tejto oblasti. Na rozdiel od MBA v odbore Marketingový manažment je určený pre tých, ktorí majú záujem vzdelávať sa skôr v odborných ako manažérskych predmetoch. Absolventi tohto odboru sa môžu uplatniť ako marketingoví manažéri, produktoví manažéri, špecialisti na budovanie značky a komunikáciu, marketingoví analytici, manažéri vzťahov so zákazníkmi, špecialisti na digitálny marketing, manažéri elektronického obchodu atď.

 • pre tých, ktorí chcú získať komplexný prehľad o modernom marketingu

 • pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť o najnovších trendoch a uplatniť ich v praxi

 • pre tých, ktorí chcú rozvíjať svoju kariéru v oblasti marketingu

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Branding a komunikačná stratégia

Branding a komunikačná stratégia
Mgr. Lenka Frýda Viac informácií

Štúdiom tohto kurzu získate príležitosť naučiť sa budovať silné značky a vytvárať komunikačné a obsahové stratégie. Nevyhnutnou podmienkou budovania značky je dobré pochopenie jej podstaty, hodnôt a fungovania. Počas štúdia si tieto princípy osvojíte a naučíte sa ich aplikovať v praxi. Po ukončení štúdia budete napríklad schopní vytvoriť efektívnu komunikačnú stratégiu s využitím vhodných komunikačných kanálov pre danú cieľovú skupinu, napísať a pripraviť kvalitné zadanie pre agentúru alebo tender, alebo využiť znalosti archetypov pri budovaní značky.

Počas štúdia máte možnosť priebežne konzultovať zvolené témy, ktoré sú pre Vašu prax relevantné alebo Vás zaujímajú. Konzultácie prebiehajú individuálne a sú považované za dôverné z hľadiska firemných informácií tak, aby ste mohli otvorene diskutovať témy, ktoré Vás zaujímajú. Záverečnou prácou by mala byť prípadová štúdia prepájajúci teoretické poznatky s ich praktickou realizáciou v systéme riadenia ľudských zdrojov Vašej spoločnosti v nadväznosti na predpokladaný vývoj odbore Vášho podnikania.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Marketingový manažment

Marketingový manažment
Mgr. Bohdana Kašparová Viac informácií

Kurz marketingového manažmentu je kurz, v ktorom sa naučíte kľúčové pojmy a nástroje marketingového manažmentu, ktoré vám pomôžu zorientovať sa na trhu, na ktorom pôsobíte, a spoznať svojich konkurentov a zákazníkov. 
Naučíte sa, ako sa orientovať na trhu, ako vytvoriť a komunikovať svoju jedinečnú ponuku hodnoty, aby ste uspokojili potreby a želania zákazníkov a odlíšili sa od konkurencie. Pochopíte dôležitosť a potrebu podrobnej definície vašej cieľovej skupiny, ako ju vybrať a zacieliť podľa rôznych kritérií. Získate prehľad o tom, prečo a ako určiť a formulovať víziu, poslanie a hodnoty vašej spoločnosti a ako ich implementovať smerom k zákazníkom a interne.  Ako používať nástroj Lean Canvas, ktorý vám pomôže rýchlo a jednoducho vytvoriť a overiť váš podnikateľský plán. Naučíte sa obchodnú marketingovú stratégiu a produktový marketingový mix. Získate skúsenosti s rozvojom podnikateľských nápadov a tipy, ako rozvíjať predajné a sociálne komunikačné zručnosti vo vzťahu k vašej marketingovej stratégii. Určíte si, ako si vybrať a riadiť predajné kanály a ako pracovať na rozvoji vzťahov so zákazníkmi. Pochopíte význam komunikačného mixu a koordinácie nástrojov a médií vo vzťahu k ich účinnosti a vplyvu na cieľovú skupinu. Pripravíte argumentačnú stratégiu pre svojich zákazníkov a pochopíte vplyv emócií v marketingu, predaji a riadení.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Marketingový výskum

Marketingový výskum
Ing. Sandra Arbesová Viac informácií

Kurz sa zameriava na marketingový výskum a vysvetľuje jeho postupy, metódy a techniky, ktoré možno následne prakticky aplikovať v rôznych oblastiach. Študentov tiež oboznamuje s rôznymi fázami procesu marketingového výskumu. Absolvent predmetu je schopný vytvoriť, spracovať a prezentovať výsledky marketingového výskumu

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Riadenie vzťahov so zákazníkmi
PhDr. Karel Eliáš, CSc. Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu sa zoznámite s problematikou zvyšovania výkonnosti predajných tímov s využitím nástrojov riadenia vzťahov so zákazníkmi - Customer Relationship Management (ďalej len RVZ čiže CRM) v kontexte globalizácie a hyper konkurencie. Ukážeme si chronológiu a relevantnosť jednotlivých aktivít účastníkov procesu RVZ z hľadiska komplexného prístupu k jednotlivým účastníkom tohto procesu v najobvyklejších variantoch: B2B, B2C, G2C, ... čo je tiež predpokladom úspešnej implementácie / realizácie CRM ako filozofia riadenia podniku vrátane ochrany citlivých dát (GDPR, etc.). Následne sa zvýši aj hodnota a konkurencieschopnosť vás ako profesionála v danej oblasti.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Diplomový seminár

Diplomový seminár
Mgr. Eva Mečířová Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť so zásadami tvorby diplomovej práce, a to ako z hľadiska voľby témy, tak i obsahovej a formálnej stránky. Záverom spracujete zámer diplomovej práce, v ktorom si zvolíte vlastnú tému diplomovej práce, súvisiacu s vami zvolenými predmetmi MBA štúdia, a vedúceho DP - odborníka na Vami zvolenú tému.

Po absolvovaní tohto seminára budete ovládať prácu s informačnými zdrojmi z pohľadu autorskej legislatívy a etiky, budete pripravení spracovať diplomovú prácu a jej prezentáciu k obhajobe DP. Získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať Vami vybraný reálny problém, prípad či situáciu z vašej praxe a navrhnúť optimálne riešenie. Konzultácie k vedeniu DP prebiehajú individuálne po celú dobu vášho štúdia - až do obhajoby vašej diplomovej práce.

Výstupom po absolvovaní diplomového seminára a celého MBA štúdia je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s vedúcim Vašej DP a cennými komentármi oponenta Vašej práce a členov skúšobnej komisie.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

E-commerce

E-commerce
Ing. Kamil Hofrichter, MBA Viac informácií

Štúdiom tohto odboru získate prehľad o problematike elektronického obchodu a budete môcť lepšie budovať a/alebo riadiť elektronický obchod. Naučíte sa najdôležitejšie aspekty a nástroje elektronického obchodu. Štúdium vám pomôže vnímať elektronický obchod ako celok, ako vzájomne prepojenú organizáciu činností a výstupov v súvislostiach.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Medzinárodný marketing

Medzinárodný marketing
Mgr. Lenka Frýda Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť oboznámiť sa so strategickým procesom medzinárodného marketingu, ktorý zahŕňa prieskum trhu, marketingový plán, formu vstupu, segmentáciu, cielenie, pozicionovanie až po vytvorenie vhodného marketingového mixu. Po absolvovaní budete schopní napr. vytvoriť vhodný medzinárodný marketingový komunikačný mix, nastaviť proces marketingového výskumu - od hypotézy až po interpretáciu a analýzu údajov, alebo získať vedomosti o konceptoch SMART, SWOT, STP, 4P, 3 fázach implementácie medzinárodného marketingu, a to všetko s ohľadom na medzinárodné, resp. globálne prostredie.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

PR a komunikácia

PR a komunikácia
pplk. v.v. PhDr. Mgr. Soňa Svobodová, MBA Viac informácií

Vitajte vo fascinujúcom svete vzťahov s verejnosťou a komunikácie! Tento kurz ponúka nielen teoretický pohľad na kľúčové pojmy, ale aj praktické zručnosti pre efektívnu komunikáciu vo verejnej sfére a v podnikovom prostredí. Získate nielen vedomosti, ale aj nástroje potrebné na budovanie pozitívnych vzťahov s verejnosťou a strategické riadenie komunikácie vo vnútri i mimo firiem, štátnej správy a samosprávy. PR manažér a hovorca sú prestížne profesie a vyžadujú si celý rad kompetencií: komunikáciu, stratégiu, organizačné schopnosti, tímovú prácu, lojalitu, etiku, odolnosť voči stresu v krízových situáciách, strategické plánovanie, kreativitu, riadenie podujatí, znalosť "GDPR" atď. Svoju kariéru môžete začať ako hovorca, ale vaša schopnosť prezentovať sa v médiách a ťahať za jeden povraz vás pravdepodobne posunie oveľa vyššie. Umenie "byť videný" zviditeľní vás a vašu spoločnosť bez ohľadu na odvetvie!

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Voliteľný predmet 1

Voliteľný predmet 1
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Voliteľný predmet 2

Voliteľný predmet 2
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Lektori odboru

Ing. Sandra Arbesová

Ing. Sandra Arbesová

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Mgr. Lenka Frýda

Mgr. Lenka Frýda

Ing. Kamil Hofrichter, MBA

Ing. Kamil Hofrichter, MBA

Mgr. Bohdana Kašparová

Mgr. Bohdana Kašparová

Mgr. Eva Mečířová

Mgr. Eva Mečířová

pplk. v.v. PhDr. Mgr. Soňa Svobodová, MBA

pplk. v.v. PhDr. Mgr. Soňa Svobodová, MBA

Nevyhovuje Vám skladba štúdia? Zostavte si vlastné v našom unikátnom programe MBA Flexi!

Chcem si zostaviť svoj MBA program

Na stiahnutie

Harmonogram 03_2024
PDF, 171,5 KB
Harmonogram 10_2024
PDF, 173,5 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.