100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE LEN DO 30. 9. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

MSc - Moderný marketing

Doba štúdia: 9-12 mesiacov
Titul: MSc.
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Áno
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

Staňte sa skutočnými odborníkmi vo svete marketingu! Magisterské štúdium moderného marketingu vám poskytne zručnosti a vedomosti, ktoré potrebujete na úspešnú kariéru v tomto dynamickom odvetví. Získate znalosti v širokej škále odborných predmetov vrátane marketingového manažmentu, budovania značky a komunikácie, marketingového výskumu, riadenia vzťahov so zákazníkmi, digitálneho marketingu, medzinárodného marketingu a elektronického obchodu. Svoju kvalifikáciu si ďalej zvýšite absolvovaním dvoch voliteľných predmetov (v českom alebo anglickom jazyku), ktoré si môžete vybrať podľa svojich potrieb. Po ukončení štúdia získate odborný titul MSc. (Master of Sicence), ktorý je vstupenkou medzi elitu marketingových odborníkov. Prihláste sa ešte dnes a začnite svoju cestu za úspechom vo svete inovatívneho a efektívneho marketingu.

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • Naučíte sa plánovať, realizovať a vyhodnocovať marketingové stratégie

 • Pochopíte procesy, ktoré stoja za vytváraním silných značiek

 • Naučíte sa vytvárať účinné komunikačné stratégie

 • Naučíte sa analyzovať trh a správanie spotrebiteľov s cieľom identifikovať cieľové skupiny a vytvárať cielené marketingové kampane

 • Naučíte sa, ako budovať a udržiavať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi, aby sa stali lojálnymi vyslancami vašej značky

 • Pochopíte, ako čo najefektívnejšie využívať digitálny marketing a e-commerce

 • Zistite, ako uspieť v medzinárodnom marketingu

 • Zoznámte sa s najnovšími trendmi v súčasnom marketingu

Čo sa ešte naučíte?

Hodnotenie absolventov

Hodnocení 4.7/5
Hodnotilo 72 uživatelů
Mgr. Tomáš Burdych, MBA

Mgr. Tomáš Burdych, MBA

Inšpektor - Policie ČR

„Velmi pozitivně hodnotím lektorský tým. Lektoři vycházeli vstříc, komunikovali, poradili, naučili mě mnoho nového."

Ing. Karel Plunder, MBA

Ing. Karel Plunder, MBA

Štátny zamestnanec - Ostrava

„Vyzvedl bych formu studia, práci a vstřícný přístup lektorů, přívětivost studijního oddělení a to vše zabaleno do kostky správně nakombinovaných předmětů v daném studijním oboru."

Olga Landová, MBA

Olga Landová, MBA

Podnikatelka

Studium MBA je známka prestiže, osobnostního rozvoje, a také potřeby se celoživotně vzdělávat, být profesionál ve své práci, která zasahuje do životů lidí kolem nás.

Ing. Václav Šimánek, MBA

Ing. Václav Šimánek, MBA

Manager

Studium na CEMI mi pomohlo minimalizovat dopad tzv. profesní slepoty. Získané znalosti a zkušeností od lektorů nyní využiji v praxi na zlepšení mých současných i budoucích projektů.

Michal Beneš, MBA

Michal Beneš, MBA

Managing director - Bito

"Největší přínos studia shledávám především v tom, že většina předmětů je zaměřena na praktické využití. Tzn. vybral jsem si vzdělání, které mě i naši firmu posunulo dál."

Ďalší absolventi odboru

Komu je odbor MSc - Moderný marketing určený?

Magisterské štúdium "Moderný marketing" je vhodné pre študentov, ktorí pracujú v oblasti marketingu alebo majú záujem o kariéru v tejto oblasti. Na rozdiel od MBA v odbore Marketingový manažment je určený pre tých, ktorí majú záujem vzdelávať sa skôr v odborných ako manažérskych predmetoch. Absolventi tohto odboru sa môžu uplatniť ako marketingoví manažéri, produktoví manažéri, špecialisti na budovanie značky a komunikáciu, marketingoví analytici, manažéri vzťahov so zákazníkmi, špecialisti na digitálny marketing, manažéri elektronického obchodu atď.

 • pre tých, ktorí chcú získať komplexný prehľad o modernom marketingu

 • pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť o najnovších trendoch a uplatniť ich v praxi

 • pre tých, ktorí chcú rozvíjať svoju kariéru v oblasti marketingu

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Branding a komunikačná stratégia

Branding a komunikačná stratégia
Mgr. Lenka Frýda Viac informácií

Štúdiom tohto kurzu získate príležitosť naučiť sa budovať silné značky a vytvárať komunikačné a obsahové stratégie. Nevyhnutnou podmienkou budovania značky je dobré pochopenie jej podstaty, hodnôt a fungovania. Počas štúdia si tieto princípy osvojíte a naučíte sa ich aplikovať v praxi. Po ukončení štúdia budete napríklad schopní vytvoriť efektívnu komunikačnú stratégiu s využitím vhodných komunikačných kanálov pre danú cieľovú skupinu, napísať a pripraviť kvalitné zadanie pre agentúru alebo tender, alebo využiť znalosti archetypov pri budovaní značky.

Počas štúdia máte možnosť priebežne konzultovať zvolené témy, ktoré sú pre Vašu prax relevantné alebo Vás zaujímajú. Konzultácie prebiehajú individuálne a sú považované za dôverné z hľadiska firemných informácií tak, aby ste mohli otvorene diskutovať témy, ktoré Vás zaujímajú. Záverečnou prácou by mala byť prípadová štúdia prepájajúci teoretické poznatky s ich praktickou realizáciou v systéme riadenia ľudských zdrojov Vašej spoločnosti v nadväznosti na predpokladaný vývoj odbore Vášho podnikania.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Marketingový manažment

Marketingový manažment
Ing. Vít Rabiňák Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť oboznámiť sa s marketingovým manažmentom. Po absolvovaní kurzu budete mať prehľad o úlohe marketingu v podniku, budete schopní vypracovať marketingovú stratégiu na základe definície cieľovej skupiny a túto marketingovú stratégiu realizovať. V priebehu kurzu bude vysvetlená problematika marketingového riadenia ako kľúčovej činnosti v podniku, ktorá prináša dlhodobý rast.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Marketingový výskum

Marketingový výskum
Ing. Sandra Arbesová Viac informácií

Kurz sa zameriava na marketingový výskum a vysvetľuje jeho postupy, metódy a techniky, ktoré možno následne prakticky aplikovať v rôznych oblastiach. Študentov tiež oboznamuje s rôznymi fázami procesu marketingového výskumu. Absolvent predmetu je schopný vytvoriť, spracovať a prezentovať výsledky marketingového výskumu

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Riadenie vzťahov so zákazníkmi
PhDr. Karel Eliáš, CSc. Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu sa zoznámite s problematikou zvyšovania výkonnosti predajných tímov s využitím nástrojov riadenia vzťahov so zákazníkmi - Customer Relationship Management (ďalej len RVZ čiže CRM) v kontexte globalizácie a hyper konkurencie. Ukážeme si chronológiu a relevantnosť jednotlivých aktivít účastníkov procesu RVZ z hľadiska komplexného prístupu k jednotlivým účastníkom tohto procesu v najobvyklejších variantoch: B2B, B2C, G2C, ... čo je tiež predpokladom úspešnej implementácie / realizácie CRM ako filozofia riadenia podniku vrátane ochrany citlivých dát (GDPR, etc.). Následne sa zvýši aj hodnota a konkurencieschopnosť vás ako profesionála v danej oblasti.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Diplomový seminár

Diplomový seminár
Mgr. Eva Mečířová Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť so zásadami tvorby diplomovej práce, a to ako z hľadiska voľby témy, tak i obsahovej a formálnej stránky. Záverom spracujete zámer diplomovej práce, v ktorom si zvolíte vlastnú tému diplomovej práce, súvisiacu s vami zvolenými predmetmi MBA štúdia, a vedúceho DP - odborníka na Vami zvolenú tému.

Po absolvovaní tohto seminára budete ovládať prácu s informačnými zdrojmi z pohľadu autorskej legislatívy a etiky, budete pripravení spracovať diplomovú prácu a jej prezentáciu k obhajobe DP. Získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať Vami vybraný reálny problém, prípad či situáciu z vašej praxe a navrhnúť optimálne riešenie. Konzultácie k vedeniu DP prebiehajú individuálne po celú dobu vášho štúdia - až do obhajoby vašej diplomovej práce.

Výstupom po absolvovaní diplomového seminára a celého MBA štúdia je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s vedúcim Vašej DP a cennými komentármi oponenta Vašej práce a členov skúšobnej komisie.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Digitálny marketing

Digitálny marketing
Ing. Vít Rabiňák Viac informácií

Štúdiom tohto kurzu získate možnosť oboznámiť sa s moderným konceptom digitálneho marketingu (online marketing) a jeho praktickým využitím pre rozvoj spoločnosti. Po absolvovaní kurzu budete mať prehľad o najdôležitejších kanáloch a nástrojoch digitálneho marketingu a naučíte sa vyhodnocovať účinnosť digitálneho marketingu. Uvedomíte si význam digitálneho marketingu v súčasnom podnikateľskom prostredí, dozviete sa o najnovších trendoch v oblasti digitálneho marketingu a pochopíte, ako digitálny marketing zapadá do kontextu marketingovej stratégie úspešnej spoločnosti. Dozviete sa, aké sú najnovšie trendy a technológie (vrátane umelej inteligencie) v digitálnom marketingu a ako ich efektívne využiť pre budúci rast.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

E-commerce

E-commerce
Ing. Vít Rabiňák Viac informácií

Štúdiom tohto kurzu získate možnosť oboznámiť sa s oblasťou elektronického obchodu a jeho praktickým využitím pre vašu spoločnosť. Po absolvovaní kurzu pochopíte možnosti využitia elektronického obchodu vo firme, možnosti expanzie do zahraničia prostredníctvom elektronického obchodu, riadenie procesov v elektronickom obchode a špecifiká správania zákazníkov. Vysvetlí sa úloha elektronického obchodu v súčasnom podnikateľskom prostredí s dôrazom na jeho praktické využitie alebo rozvoj. Dôraz sa bude klásť na možnosti využitia elektronického obchodu pri expanzii na zahraničné trhy a zabezpečenie kvalitných procesov pre jeho bezproblémové fungovanie. Dozviete sa, aké sú najnovšie trendy a technológie (vrátane využitia umelej inteligencie) v elektronickom obchode a ako ich efektívne využiť pre budúci rast.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Medzinárodný marketing

Medzinárodný marketing
Mgr. Lenka Frýda Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť oboznámiť sa so strategickým procesom medzinárodného marketingu, ktorý zahŕňa prieskum trhu, marketingový plán, formu vstupu, segmentáciu, cielenie, pozicionovanie až po vytvorenie vhodného marketingového mixu. Po absolvovaní budete schopní napr. vytvoriť vhodný medzinárodný marketingový komunikačný mix, nastaviť proces marketingového výskumu - od hypotézy až po interpretáciu a analýzu údajov, alebo získať vedomosti o konceptoch SMART, SWOT, STP, 4P, 3 fázach implementácie medzinárodného marketingu, a to všetko s ohľadom na medzinárodné, resp. globálne prostredie.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Voliteľný predmet 1

Voliteľný predmet 1
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Voliteľný predmet 2

Voliteľný predmet 2
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Lektori odboru

Ing. Sandra Arbesová

Ing. Sandra Arbesová

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Mgr. Lenka Frýda

Mgr. Lenka Frýda

Mgr. Eva Mečířová

Mgr. Eva Mečířová

Ing. Vít Rabiňák

Ing. Vít Rabiňák

Mgr. Michal Ševčík, MSc.

Mgr. Michal Ševčík, MSc.

Nevyhovuje Vám skladba štúdia? Zostavte si vlastné v našom unikátnom programe MBA Flexi!

Chcem si zostaviť svoj MBA program

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.