100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

E-commerce

E-commerce
E-commerce

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu - E-commerce

Ing. Kamil Hofrichter, MBA
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto obchodu získáte přehled o problematice e-commerce a budete lépe schopni budovat a/nebo řídit e-commerce. Poznáte nejdůležitější aspekty a nástroje elektronického obchodování. Studium vám pomůže vnímat e-commerce jako celek, jako propojenou organizaci činností a výstupů v souvislostech.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
 • Co zahrnuje e-commerce a co nám přináší?
 • Business modely (druhy) e-commerce: B2C, B2B, C2C, C2B, B2A, C2A.
 • Scénáře e-commerce.
 • Právní podstata e-commerce, garance a záruky, ochrana dat zákazníka.
 • Rizika související s e-commerce, akceptace a/nebo snižování rizik.
 • Struktura nákladů a vytváření ziskové marže v e-commerce. Úspory z rozsahu.
 • Marketingové nástroje v e-commerce, srovnávače, elektronická tržiště.
 • Způsoby vytváření elektronického obchodu.
 • Způsoby platby a platební brány.
 • Nákupní a prodejní logistika, skladování.
 • Segmentace trhu a cílení prodeje, kampaně, slevy, bonusy, poukazy, marketingový mix.
 • Dohledatelnost elektronického obchodu na internetu, SEO.
 • Přenosy dat do e-shopu a z e-shopu. Cenotvorba.
 • Analytický marketing, vytěžování dat, reporting pro strategické řízení.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Vytváření elektronického obchodu
Oblast 2 - Vliv cen a bonusů na prodej
Oblast 3 - Dodávky zboží
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.  Nadefinujte zadání pro vytvoření konkrétního elektronického obchodu včetně sortimentu          
2.  Popište, jak byste vytvořili úspěšný elektronický obchod s příslušenstvím pro výpočetní techniku?
3.  Jak byste rozdělili práci v e-shopu mezi 11 zaměstnanců? Co by dělali?
4.  Jak byste zvýšili prodej vhodnými marketingovými nástroji, pokud na to máte 10% hrubé marže? Jak byste tuto marži použili?
5.  Jak byste použili data z analytického marketingu pro zlepšení elektronického obchodu?
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:

KLAPALOVÁ, Alena. Hodnota a e-business. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5506-3. (Online ZDE)

Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Čajková Hanka, Polgári Štefan a kol. 55 tipů a návodů pro úspěšný e-shop. Praha: Affiliate síť Dognet, 2022. ISBN 978-80-89969-21-0

STONE, Brad. Globální samoobsluha: Jef Bezos a věk Amazonu. Praha: Práh, 2014. ISBN 978-80-7252-527-0.

JANSA, Lukáš; OTEVŘEL, Petr; ČERMÁK, Jiří; MALIŠ, Petr; HOSTAŠ, Petr et al. Internetové právo. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4664-4.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
https://www.sap.com/cz/products/scm.html

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.