100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

MBA - Executive MBA

Doba štúdia: 9-12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Áno
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

V prvom semestri získate komplexné vedomosti z oblasti manažmentu a vedenia, ktoré by mal mať každý moderný manažér. Naučíte sa strategicky myslieť a riadiť projekty, čeliť zmenám a čo najlepšie využívať potenciál inovácií. Zistíte tiež, ako rozvíjať vlastnú osobnosť a byť tak efektívnejší, úspešnejší a spokojnejší nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote. V druhom semestri získate jedinečné poznatky z oblasti manažérskej kultúry a spoločenskej zodpovednosti podnikov, naučíte sa riadiť jednotlivé manažérske roly a pozrieť sa na riešenie manažérskych problémov netradičnou optikou teórie hier. Svoju kvalifikáciu si ďalej zvýšite absolvovaním dvoch voliteľných predmetov (v českom alebo anglickom jazyku), ktoré si môžete vybrať podľa svojich potrieb.

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • Ovládnete všetky fázy manažmetnu, od operatívneho, cez taktický až po strategický
 • Stanete sa nielen skvelými manažérmi, ale i lídrami
 • Naučíte sa využívať potenciálu zmien a inovácií a riadiť i rozsiahle projekty
 • Osvojíte si zásady osobného rozvoja a time-managementu vo vzťahu k work-life balance
 • Naučíte sa, ako rozvíjať svoju vlastnú osobnosť
 • Pochopíte princípy manažérskych rolí a naučíte sa ich uplatňovať v praxi.
 • Osvojíte si širokú škálu nástrojov teórie hier a budete ich vedieť vhodne aplikovať na reálne manažérske situácie
 • Naučíte sa, že manažment je aj o kultúre a sociálnej zodpovednosti podnikov

Máte v hlave námety ku zlepšeniu chodu oddelenia, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Spracujte tieto témy vo svojej diplomovej práci či seminárnych prácach a naši lektori, profesionáli z praxe, vám s nimi v rámci MBA štúdia radi pomôžu.

Štúdiom jednotlivých predmetov totiž získavate možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s našimi lektormi – expertami na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod ich odborným vedením spracovať u každého predmetu ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát, bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami. Výstupom z absolvovania každého predmetu je teda cenný dokument ihneď použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam s odborníkom.

Jednotlivé seminárne práce môžete ďalej rozpracovať do svojej diplomovej práce, ktorá predstavuje ucelený strategický dokument, ktorý môže mať zásadný vplyv na váš ďalší biznis. Celkom takto v priebehu svojho štúdia pod odborným vedením spracujete a získate deväť prakticky zameraných prác, a naviac ešte diplomovú prácu.

Čo sa ešte naučíte?

Hodnotenie absolventov

Hodnocení 4.79/5
Hodnotilo 35 uživatelů
     Ing. Robert Kramarik, Ph.D., MBA

Ing. Robert Kramarik, Ph.D., MBA

Managing Director FYSAM Auto Decorative Slovakia

"Najväčší prínos bol samotný pedagogický zbor a ich skúsenosti a prehľad v manažérskych zručnostiach. Štúdium mi pomohlo sa posunúť na vyššiu pracovnú pozíciu."

   PaedDr. Samuel Roško, MBA

PaedDr. Samuel Roško, MBA

Generálný sekretár Slovenského paralympijského výboru

"Vzdelávanie je modernou formou online, veľmi praktické a užitočné pre ďalšiu kariéru a rozvoj."

  Zuzana Matoušková, MBA

Zuzana Matoušková, MBA

General Manager - STADA Pharma, s.r.o.

„Ke studiu jsme se rozhodly s mou kolegyní, což je velmi silný motivační faktor vzájemné podpory. Vyhovovala nám časová flexibilita a přizpůsobení možnosti studia, diskuze s lektory po Skype, po mailu."

Andrea Brzobohatá, MBA

Andrea Brzobohatá, MBA

Poslankyňa PSP ČR

„Za mě byli všichni lektoři absolutně fantastičtí, nejvíc paní Ing. Matoušková."

Bc. Margarita Raskina, MBA

Bc. Margarita Raskina, MBA

IT projektový manažér

„CEMI mi doporučila má známá, také absolventka tohoto Institutu. Bylo pro mě velice příjemné zjistit, že můžu MBA studovat pouze online, z pohodlí domova nebo z práce."

Bc. Michal Černaj, MBA

Bc. Michal Černaj, MBA

Webmaster - Mesto Žiar nad Hronom

„Pod vedením skúsených lektorov sa naučíte získané poznatky efektívne aplikovať v praxi. Výhodou pre slovenských študentov je to, že môžu komunikovať a riešiť zadané úlohy vo svojom materinskom jazyku."

Bc. Michal Hochman, MBA

Bc. Michal Hochman, MBA

Produktový manažér v IReSoft s.r.o.

„CEMI mi vyhovovalo štruktúrou predmetov. Veľmi kladne hodnotím lektori, je vidieť, že sú to ľudí z praxe, čo je obrovská výhoda oproti ostatným školám."

Bc. Peter Ondreáš, MBA

Bc. Peter Ondreáš, MBA

Executive manager/Owner - Tatraindustries s.r.o., Technical project manager - 3070 a.s.

„Najväčším prínosom do mojej praxe bolo spracovávanie semestrálnych prác, ktoré boli naviazané na reálne situácie a problémy. Pomocou diplomovej práce som taktiež nastavoval optimalizačné procesy pre spoločnosť, v ktorej momentálne pôsobím."

Darek Haumer, MBA

Darek Haumer, MBA

Projektový manager - Eurovia CS, a.s.

„Studium na Institutu CEMI jsem si vybral z toho důvodu, že jsem časově velmi zaneprázdněn a líbila se mi e-learningová výuka."

Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA

Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA

Majiteľ, konateľ, odborný vedúci a primár - AFC

„Studium na CEMI je velmi velmi moderní. Jako ekonomický laik jsem měl možnost nahlédnout do šíře a složitosti problematiky ekonomie, podnikání a řízení. Byl jsem dále obohacen o zcela konkrétní poznatky, které jsem již uplatnil ve své denní praxi."

Gjergj Duma, MBA

Gjergj Duma, MBA

Finanční manager

Jak správně sestavit tým a přemýšlet týmově, byl jeden z důležitých poznatků studia MBA

Ing. Antonín Dvorník, MBA

Ing. Antonín Dvorník, MBA

Strategic Sourcing Specialist

„Dlouho jsem hledal školu, kde bych mohl skloubit své časté služební cesty a studium MBA. CEMI mi padlo do oka na internetu a bylo vybráno."

Ing. Dušan Drobílek, MBA

Ing. Dušan Drobílek, MBA

Drobílek-Doprava a mechanizace

"Ja v momente, keď som sa rozhodol, že by som študoval MBA, som sa rozhodoval podľa dvoch kritérií, ktorými bola prestíž školy a kvality lektorov. Tieto kritériá som na CEMI vyhodnotil pozitívne. "

Ing. Jan Malý, MBA

Ing. Jan Malý, MBA

Manufacturing Engineer, Mondi Coating Štětí

„Jelikož jsem dosud studoval techniku, je pro mě studium tohoto oboru východiskem pro budoucí rozvoj a postup do středního managementu."

Ing. Ján Marcin, MBA

Ing. Ján Marcin, MBA

Predseda predstavenstva - Regioninvest a.s. Košice

„Štúdium oboru Executive MBA na CEMI mi pomohlo pri kariérnom postupe na pozíciu Predseda predstavenstva vo firme Regioninvest a.s. Košice, kde určite zužitkujem vedomosti a zručnosti získané štúdiom."

Ing. Jan Vaněk, MBA

Ing. Jan Vaněk, MBA

Člen predstavenstva, vedúci divízie Sanačných a ekologických projektov - DEKONTA a.s.

„Studovat MBA jsme se rozhodli společně s několika kolegy z managementu firmy. Udělali jsme si internetovou rešerši, nastavili hlavní parametry výběru (způsob studia, cena, kredit lektorů), a vyšlo nám CEMI."

Ing. Jindřich Zoubek, MBA

Ing. Jindřich Zoubek, MBA

Projektový vedúci - TECHSYS - HW a SW, a. s.

„Hledal jsem optimální formu studia, která by mě nezatěžovala příliš časově a vyhovovala mým požadavkům. Dozvěděl jsem se řadu nových znalostí a dovedností."

Ing. Jozef Hudák, MBA

Ing. Jozef Hudák, MBA

konateľ súkromnej spoločnosti

„Výhodou štúdia na CEMI je skrátené obdobie, dobrý výber predmetov a perfektný postup. Štúdium MBA na CEMI vrelo odporúčam aj iným kolegom, času na štúdium je vždy málo a učiť sa treba skutočne celý život."

Ing. Juraj Skácel, MBA

Ing. Juraj Skácel, MBA

Manažér logistiky

V rámci studia oboru Executive, především oblast krizového managementu řízení, jsem své zkušenosti z praxe jsem spojil s novými  teoretickými poznatky.

Ing. Karel Holub, MBA

Ing. Karel Holub, MBA

Lean Six Sigma, OpEx ředitel CZ a SK, SVEL Group

Studium na CEMI v oboru exekutivní management byl správný krok, který mi pomohl k rozvoji pracovního života.

Ing. Lubomír Fiedler, MBA

Ing. Lubomír Fiedler, MBA

Výrobně-technický náměstek ředitele - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s..

„Musím jednoznačně říct, že profesionalita a odborné znalosti lektorů mě příjemně překvapily, protože jsou to opravdu zkušení matadoři."

Ing. Martin Kudla, PhD., MBA

Ing. Martin Kudla, PhD., MBA

Finanční ředitel, INTERAGROS SK

Je to o time managementu, takže se mi podařilo spojit pracovní, soukromý i studijní svět do jednoho a úspěšně zakončit studium.

Ing. Martin Novák, MBA

Ing. Martin Novák, MBA

Koordinátor vývoj sedačiek, ŠKODA AUTO a.s.

„Lektoři a přednášející byli ochotní pomoci, velmi oceňuji jejich vstřícný přístup k výuce a širokou nabídku konzultací. Obával jsem se časové náročnosti studia, ale díky on-line formě studia se vše dalo snadno zvládnout."

Ing. Martin Žagan, MBA

Ing. Martin Žagan, MBA

Výkonný riaditeľ - SYNER VHS Vysočina, a. s.

„Zejména bych chtěl ocenit lidský a kolegiální přístup lektorů, měl jsem pocit opravdové sounáležitosti při studiu."

Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.

Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.

Riaditeľ správy mestských lesov, odborný lesný hospodár

„Studium na CEMI mě velmi mile překvapilo svou vstřícností ke studentům, kvalitními studijními materiály a podklady i vysokou profesionalitou  a erudicí jednotlivých lektorů."

Ing. Michal Maxa, MBA

Ing. Michal Maxa, MBA

Manažér - Československá obchodná banka, a. s.

„Během studia jsem měl vždy plnou podporu příslušných profesorů a konzultace s nimi byly přínosem k mým pracem a získaným znalostem."

Ing. Miroslav Rybár, MBA

Ing. Miroslav Rybár, MBA

Výkonný riaditeľ RYBÁR s.r.o.

„Nejtěžší a zároveň nejpřínosnější byly předměty Management osobního rozvoje a Koučování. Lektoři byli profesně velmi způsobilí, měli nám co předat."

Ing. Naděžda Mauleová, MBA

Ing. Naděžda Mauleová, MBA

Riaditeľka - VOŠ a SPŠE Plzeň

„Největší přínos MBA studia na CEMI spatřuji v tom, že mě donutilo s velkým předstihem přemýšlet a pracovat na koncepci budoucího rozvoje příspěvkové organizace, ve které již 20 let pracuji."

Ing. Ondřej Machatý, MBA

Ing. Ondřej Machatý, MBA

Specialista vyhodnocování HC

Největším přínosem studia na CEMI pro mě byla možnost konzultací s odborníky z řad lektorů a dále složením předmětů, které spadaly do mé oblasti zájmů.

Ing. Pavel Zinner, MBA

Ing. Pavel Zinner, MBA

Business manager v spoločnosti Novares

"Bolo to trochu náročnejšie, než som predpokladal, prejavil sa aj syndróm študenta a skĺbiť všetko bola veľká výzva."

Ing. Simona Bugárová, MBA

Ing. Simona Bugárová, MBA

Logistic Manager, Solid Semecs B.V.

Různorodost oborů a předmětů byla rozhodující pro volnu studia na CEMI.

Ing. Slavomír Břečka, MBA

Ing. Slavomír Břečka, MBA

Riaditeľ LGI Czechia, s. r. o.

"Studium na CEMI jsem si zvolil proto, abych si rozšířil obzory, a to se mi splnilo. Toto studium bych doporučil svým známým, protože si myslím, že je velkým přínosem pro firemní praxi a pro osobnostní rozvoj".

Ing. Stanislav Jiříček, MBA

Ing. Stanislav Jiříček, MBA

Konateľ a majiteľ - GLENOWELL CZ s.r.o., dopravné technológie

Štúdium na CEMI Inštitúte môžem vrelo doporučiť, otvorilo mi oči v tom, ako pokračovať v ďalšom rozvoji mojej firmy.

Ing. Václav Šimánek, MBA

Ing. Václav Šimánek, MBA

Manager

Studium na CEMI mi pomohlo minimalizovat dopad tzv. profesní slepoty. Získané znalosti a zkušeností od lektorů nyní využiji v praxi na zlepšení mých současných i budoucích projektů.

Ing. Václava Vurmová, MBA

Ing. Václava Vurmová, MBA

Ředitel kvality pro ČR - Mubea spol. s r.o.

„Osobně jsem měla před zahájením obavy ohledně časového zvládnutí studia, avšak za pomoci pracovníků institutu a online formě vzdělání jsem vše nakonec zdárně zvládla."

Ing. Vladimír Kocúrek, MBA

Ing. Vladimír Kocúrek, MBA

Ekonomický riaditeľ univerzitnej nemocnice v Bratislave

"Štúdium na CEMI je využiteľné v praxi, mne osobne pomohlo v príprave projektov, strátegie a samotného riadenia"

Jan Tichý, MBA

Jan Tichý, MBA

Executive Managing Director - ETI Elektroelement, s.r.o.

Profesní přechod z obchodu do managementu byl jednodušší díky studiu MBA.

Jaroslav Minárik, MBA

Jaroslav Minárik, MBA

Head of Cards Partnerships & Sales - Citibank

"On-line výuka poskytuje nezvyklou míru časové flexibility a upřímně si neumím představit denní studium s časově náročnou prací, kterou mám."

Jiří Konvalina, MBA, BBA

Jiří Konvalina, MBA, BBA

Riaditeľ prevádzkového úseku - Stavebná sporiteľňa Českej sporiteľne, a. s.

„Studium mi pomohlo rozšířit spektrum možností řešení konkrétních situací v manažerské praxi. Naučil jsem se dívat na věc i z jiného úhlu pohledu a hledat nová inovativní řešení."

Jiří Willem Kocich, MBA

Jiří Willem Kocich, MBA

Fashion & Sales Consultant - Louis Vuitton

„Maximálně mi vyhovovala časová flexibilita a individuální přístup studijního oddělení i každého z lektorů. Studium na CEMI přineslo do mého života mnoho zkušeností."

Jitka Černíčková, MBA

Jitka Černíčková, MBA

Generali pojišťovna, manažer rozvoje obchodní služby

"Jsem časově velmi vytížená, proto mi vyhovovala možnost individuálního studia, kdy jsem třeba v deset hodin večer sedla k počítači a učila se."

Josef Sůkop, MBA

Josef Sůkop, MBA

Konateľ - Elektrikmont s. r. o.

„V mém rozhodování nebylo rozhodující získání titulu MBA, pro mne bylo prioritou získání informací, které mně pomůžou a usnadní mé podnikání. Studium mně pomohlo k získání a prohloubení mých manažerských dovedností."

JUDr. Robert Bezek, MBA

JUDr. Robert Bezek, MBA

Právnik a súkromný podnikateľ - REODEK group,s.r.o., K&B time, spol. s r.o., ISCB, s.r.o.

„Štúdium na CEMI mi pomohlo pochopiť uvažovanie mojich obchodných partnerov a doplniť si manažérske vedomosti. Tým, že predmety na seba logicky nadväzujú, nútia poslucháčov zaoberať sa manažmentom ako komplexnou študijnou disciplínou."

Ladislav Czetli, MBA

Ladislav Czetli, MBA

Manager, jlc s.r.o.

Největší přínos studia vidím v získání většího rozhledu ve svém oboru, což může zajistit do budoucna, si myslím, lepší pozici, povýšení a vyšší kvalifikaci.

Lukáš Krasula, MBA

Lukáš Krasula, MBA

Produktový manažér EMEA Robertshaw s.r.o.

„CEMI mi bylo doporučeno mým kolegou. Velice kladně hodnotím lektory, byli velmi profesionální."

Marek Šetek, MBA

Marek Šetek, MBA

Konateľ v SETJA s.r.o.

„Nejvíce mě zaujal pan doktor Procházka, který vedl i mou diplomovou práci, a bylo to hlavně jeho otevřeností a nenásilným tlakem, jak ze studenta dostat co nejvíce."

Martina Javůrková, MBA

Martina Javůrková, MBA

Founder & Principal Lecturer - Dimensions Consulting Services s.r.o.

„Veľmi sa mi páčilo, že aj napriek virtuálnej forme štúdia CEMI nám pomohlo vybudovať príjemnú komunitu v našom ročníku, čo bolo pre mňa vysoko motivačné."

Mgr. Ivana Chramostová, MBA

Mgr. Ivana Chramostová, MBA

Riaditeľka školy - Základná škola Opava

„Toto studium plně splnilo moje odborná očekávání. Setkala jsem se na seminářích s lektory, velmi erudovanými odborníky, kteří nejen ovládají danou oblast, ale také mají bohaté zkušenosti z praxe. Byli sice nároční, ale ke studentovi vždy vstřícní."

Mgr. Jitka Křížková, MBA

Mgr. Jitka Křížková, MBA

Zástupca riaditeľa - ZŠ Dýšiná

„Během studia se mi podařilo porozumět typickým vzorcům chování u sebe sama a to mi umožnilo získat cenný náhled na své silné stránky i rezervy."

Mgr. Pavel Hlubuček, MBA

Mgr. Pavel Hlubuček, MBA

Ministerstvo kultury, ředitel odboru

"CEMI poskytuje velmi flexibilní studium a přizpůsobuje se potřebám studenta. Díky tomu jsem mohl dobře sladit svoje pracovní povinnosti s povinnostmi ve vztahu ke studiu. Velmi zajímavý byl pro mne strategický management a management osobního rozvoje."

Mgr. Pavlína Walter, MBA

Mgr. Pavlína Walter, MBA

Konateľka spoločnosti Shasta medical s.r.o.

Vďaka možnosti komunikácie s lektormi som mohla diskutovať danú problematiku v našej rodinnej firme, takisto sa mi dostalo i praktických rád, ktoré som ďalej aplikovala.

Milan Klempár, MBA

Milan Klempár, MBA

Riaditel - Novoteam s.r.o.

„Inštitút CEMI som si vybral, pretože som sa chcel naučiť zásady podnikania, stratégiu, manažment. Do školy som chodil za totality, takže som tam takéto vyučovanie nemal a ďakujem CEMI, že ma toto naučili."

Olivie Rubášová, MBA

Olivie Rubášová, MBA

RFP Manažér CHI - Corinthia Hotels

„Najednou jsem dostala chuť dostat do sebe co nejvíce nových poznatků ze studia, abych je mohla také využít a tím třeba podpořit další lidi v našem týmu, abychom byli všichni lepší než konkurence."

PaedDr. L’ubomír Martinka, MBA

PaedDr. L’ubomír Martinka, MBA

Generálny manažér pre ČR a SR, predseda dozornej rady - EHW GROUP SE

„Všetci lektori, pedagógovia umožňujú študentom MBA zo Slovenska písať štúdie, práce, eseje v slovenskom jazyku a nemajú s tým absolútny problém, sú milí a ochotní."

PhDr. Veronika Rostami, MBA

PhDr. Veronika Rostami, MBA

Koordinátor pre ľudské práva

"Inštitút CEMI som si vybrala na základe doporučenia mojich priateľov, ktorí na CEMI študovali minulý rok. So štúdiom som veľmi spokojná a určite by som ho doporučila ďalej.

Svatopluk Soukup, MBA

Svatopluk Soukup, MBA

Manager

Investice do vzdělání MBA jsou s okamžitou návratností, využití seminárních a diplomové práce na procesy ve firmě jsou velkým přínosem a bonusem.

Tomáš Zahálka, MBA

Tomáš Zahálka, MBA

Riaditeľ privátneho bankovníctva

„Považuji za velmi výhodné, že se jedná o roční studium, na druhou stranu o to intenzivnější. Naprostá flexibilita, komunikace prakticky během jednoho, dvou dnů se všemi pedagogy, tah na branku - velice se mi to líbilo."

Ďalší absolventi odboru

Komu je odbor MBA - Executive MBA určený?

Patríte medzi top manažérov, alebo majiteľov či štatutárnych zástupcov firiem a hľadáte štúdium, ktoré by vám pomohlo vaše už tak bohaté znalosti a skúsenosti ešte ďalej znásobiť? Potom je tento odbor určený presne pre vás! Alebo zastávate pozíciu v strednom manažmente a radi by ste postúpili vyššie? Znalosti získané štúdiom Executive MBA Vám pomôžu dostať sa na vyššie manažérske pozície a urýchliť tak vašu manažérsku kariéru.

 • vrcholoví manažéri firiem všetkých veľkostí
 • majitelia a štatutárni zástupcovia firiem vo všetkých sektoroch
 • pre stredný manažment s ambíciami dostať sa na vyššie pozície
 • pre tých, ktorí si chcú osvojiť moderné metódy riadenia
 • pre manažérov, ktorí chcú vedieť motivovať svoj tím k výsledkom
 • pre tých, ktorí hľadajú študijný odbor pre ľudí so skúsenosťami a nadhľadom

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Manažment projektov, zmien a inovácií

Manažment projektov, zmien a inovácií
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s hlavnými procesmi riadenia projektu. Získate vedomosti o projektovom manažmente a osvojíte si zručnosti a schopnosti pre praktické uplatnenie projektového manažmentu v systéme riadenia podnikov a iných inštitucionálnych organizácií. Zoznámite sa s najdôležitejšími pojmami a špecifikácie kľúčových rysov inovácií a inovačného podnikania. Získate vedomosti o význame inovačných aktivít pre zabezpečenie konkurencieschopnosti firiem. Po absolvovaní budete ovládať problematiku nevyhnutnú pre úspešné zhodnotenie inovačných zámerov. V priebehu štúdia bude objasnená charakteristika manažérskych procesov zabezpečujúcich rozvoj podnikania firmy využitím úspešných inovácií pri súčasnom zabezpečení rentability investícií vložených do realizácie inovačného zámeru. Dozviete sa, aká je úloha manažérov firmy pri implementácii podnikateľskej stratégie opierajúci sa o využitie inovácií. Zoznámite sa s procesmi a vhodnými postupmi, ktoré súvisia s riadením zmien vo firmách.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.  

Výstupom po absolvovaní tohto predmetu je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s odborníkom.

Viac o predmete

Moderný manažment a leadership

Moderný manažment a leadership
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Viac informácií

V tomto kurze sa spojí teória s praxou v oblasti manažmentu a vedenia a naučíte sa, ako využiť získané vedomosti na úspešné fungovanie organizácií. Pochopíte vývoj teórie manažmentu, manažérske úlohy, funkcie a činnosti a teoretické koncepcie vedenia. Dozviete sa o štýloch vedenia a kompetenčných modeloch manažérov/lídrov a o tom, ako riadiť zmeny a konflikty. Venovať sa budete aj ďalším témam, ako je autentický manažment, manažment talentov a ďalšie oblasti súvisiace s efektívnym rozvojom manažérov/lídrov v 21. storočí. Naučíte sa tiež, ako úspešne riadiť tímy a rozvíjať tímové zručnosti a ako pracovať s osobnosťou a motiváciou manažérov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Strategický manažment

Strategický manažment
Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA Viac informácií

Štúdiom strategického manažmentu sa zoznámite a naučíte aplikovať metódy analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia, vrátane SWOT analýzy, ktoré napomáhajú v procese správnej formulácie stratégie a dosahovaní konkurenčnej výhody organizácie. Naučíte sa formulovať dosiahnuteľné strategické ciele, správne interpretovať a navrhovať vhodné strategické varianty, vrátane postupu ich implementácie v praxi s dosiahnutím pozitívnych efektov. V priebehu štúdia si budete kontinuálne prehlbovať znalosti v oblasti strategického manažmentu a strategického manažmentu ľudských zdrojov, ktoré sú spoločne s finančnými, materiálnymi zdrojmi a informáciami predpokladom dosiahnutia úspechov organizácií pri neustále prebiehajúcich zmenách v súčastnom vysoko turbulentnom prostredí. Absolvovanie predmetu napomáha k rozvoju manažérskeho rozhodovania, rozvoja schopnosti reagovať na meniace sa podmienky a efektívnu prácu s informáciami a znalosťami.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Manažment osobného rozvoja

Manažment osobného rozvoja
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Viac informácií

Získate možnosť zoznámiť sa, pochopiť a poradiť si s významnou oblasťou manažmentu zameraného na vlastnú osobu. Ak má totiž ktokoľvek riadiť iné, mal by predovšetkým dobre poznať seba samého a vedieť sa sebou cielene a efektívne zaobchádzať. Znamená to najprv naučiť sa dobre rozpoznať podmienky, možnosti a spôsoby, ktoré vám uľahčia dlhodobo si udržať fyzické a duševné zdravie. Ďalej dostanete priestor k pokroku v oblasti sebapoznania, a to ako v rovine dokonalejšej sebareflexie osobnostných dispozícií nevyhnutných pre úspešné profesijné a manažérske uplatnenie, tak aj pre dosiahnutie vyrovnaného osobného, ​​partnerského a neskôr aj rodinného života. Absolvovanie predmetu vám tiež umožní osvojiť si niektoré zručnosti a techniky sebariadenia, rokovania s ľuďmi a komunikáciu s nimi v najrôznejších situáciách, ako aj poradiť si so všetkými kontaktamy a vzťahmi v bežných, ale aj v náročnejších sociálnych súvislostiach. Patrí sem prirodzene aj ovládnutie efektívnejších foriem a spôsobov zaobchádzanie s časom (time management), a to ako v individuálnej, tak zdieľané podobe. Naučíte sa tiež zvládať zvýšené životné a pracovné zaťaženie a poradiť si aj s ďalšími nepriaznivými javmi a skutočnosťami, s ktorými sa stretávate. Všeobecne by ste si mali osvojiť optimalizačné postupy v akejkoľvek oblasti práce a života a vytvoriť si na tomto základe harmonický životný program.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete

Diplomový seminár

Diplomový seminár
Mgr. Eva Mečířová Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť so zásadami tvorby diplomovej práce, a to ako z hľadiska voľby témy, tak i obsahovej a formálnej stránky. Záverom spracujete zámer diplomovej práce, v ktorom si zvolíte vlastnú tému diplomovej práce, súvisiacu s vami zvolenými predmetmi MBA štúdia, a vedúceho DP - odborníka na Vami zvolenú tému.

Po absolvovaní tohto seminára budete ovládať prácu s informačnými zdrojmi z pohľadu autorskej legislatívy a etiky, budete pripravení spracovať diplomovú prácu a jej prezentáciu k obhajobe DP. Získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať Vami vybraný reálny problém, prípad či situáciu z vašej praxe a navrhnúť optimálne riešenie. Konzultácie k vedeniu DP prebiehajú individuálne po celú dobu vášho štúdia - až do obhajoby vašej diplomovej práce.

Výstupom po absolvovaní diplomového seminára a celého MBA štúdia je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s vedúcim Vašej DP a cennými komentármi oponenta Vašej práce a členov skúšobnej komisie.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Kultúra riadenia a sociálna zodpovednosť organizácií

Kultúra riadenia a sociálna zodpovednosť organizácií
doc. Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. Viac informácií

Študenti získajú základnú orientáciu v problematike manažérskej kultúry, sociálnej zodpovednosti podnikov a podnikateľskej etiky. Budú schopní rozpoznať neetické správanie a rozhodovať sa pri riešení etických dilem. Získajú schopnosť analyzovať, hodnotiť a integrovať princípy spoločenskej zodpovednosti v rámci organizačnej kultúry a strategického plánovania organizácie. Hlavnými témami predmetu sú spoločenská zodpovednosť podnikov, podnikateľská etika, kultúra riadenia, udržateľnosť a trvalo udržateľný rozvoj.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Manažérske úlohy

Manažérske úlohy
PhDr. Petr Šulc Viac informácií

Štúdiom tohto kurzu sa lepšie oboznámite s rôznymi úlohami, ktoré musí úspešný líder ovládať. Cieľom kurzu je pochopiť správnu vzájomnú závislosť medzi jednotlivými rolami, nastaviť funkčný systém nástrojov na využívanie jednotlivých rolí v praxi a vytvoriť funkčné vzory a scenáre pre vašu manažérsku prax.
Postupne prejdeme jednotlivými fázami tzv. manažérskej slučky, kde si objasníme, ako stanovovať a overovať ciele, vytvárať flexibilné plány, stanovovať motivačné úlohy, kontrolovať ich a vyhodnocovať prostredníctvom rozvojovej spätnej väzby.
Zároveň budeme analyzovať rôzne manažérske situácie vo vzťahu k podriadeným alebo nadriadeným prostredníctvom rozboru modelových situácií, na ktoré budeme využívať rôzne mentálne modely a manažérske komunikačné techniky.
Po absolvovaní kurzu budete dobre vedieť, ako pristupovať k úlohe manažéra, ako plánovať rôzne typy činností, ako riešiť aktuálne problémy a ako hodnotiť výsledky svojej práce.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Teória hier v praxi

Teória hier v praxi
Ing. Herbert Heissler Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť oboznámiť sa s teóriou hier a jej praktickým využitím v manažérskej praxi. Po absolvovaní kurzu budete ovládať širokú škálu nástrojov teórie hier a budete ich vedieť vhodne aplikovať na reálne situácie. V priebehu kurzu si objasníte vývoj teórie hier, jej rozdelenie a aparát, ktorý používa, a oboznámite sa s kritikou a alternatívami teórie hier. Predstavia sa modelové situácie a ich riešenia vrátane alternatívnych prístupov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Voliteľný predmet 1

Voliteľný predmet 1
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Voliteľný predmet 2

Voliteľný predmet 2
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Lektori odboru

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

doc. Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

doc. Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

Ing. Herbert Heissler

Ing. Herbert Heissler

Mgr. Eva Mečířová

Mgr. Eva Mečířová

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

PhDr. Petr Šulc

PhDr. Petr Šulc

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Nevyhovuje Vám skladba štúdia? Zostavte si vlastné v našom unikátnom programe MBA Flexi!

Chcem si zostaviť svoj MBA program

Na stiahnutie

Brožúra
PDF, 3 153,4 KB
Harmonogram 03_2024
PDF, 171,5 KB
Harmonogram 10_2024
PDF, 173,5 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.