100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Čo je MBA titul?

Čo je MBA titul?

Titul MBA (čiže Master of Business Administration) je v Slovenskej republike udeľovaný ako neakademický profesijný titul, písaný za menom.

Nejedná sa teda o náhradu vysokoškolského vzdelania (či už bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského stupňa), ale o celoživotné kariérne vzdelávanie, ktoré toto vysokoškolské štúdium vhodne dopĺňa a ďalej rozširuje.

Jedná sa o ideálne profesijné vzdelávanie všetkých riadiacich pracovníkov, či už ašpirantov na manažérske pozície alebo ľudí, ktorí už ako manažéri pôsobia. V niektorých (najmä medzinárodných) spoločnostiach je dokonca MBA titul podmienkou ku kariérnemu postupu a dosiahnutiu vyšších manažérskych pozícií. Toto vzdelanie iste ocenia tiež samostatní podnikatelia či pracovníci v štátnej správe. Nie ste si istí, či je pre vás titul MBA vhodný? Neviete, ktorý odbor študovať? Potom čítajte ďalej.

thumbnail

Je pre mňa MBA titul vhodný?

Vo väčšine oblastí života je nutné sa celoživotne vzdelávať. Zvyšujúca sa konkurencia, náročnejšie požiadavky zamestnávateľov aj všeobecne väčší tlak dnešnej doby núti k neustálemu pracovnému i osobnému rozvoju, obnove zručností a prehlbovaniu znalostí. V posledných rokoch láka predovšetkým profesijné online MBA či LLM štúdium. Spĺňa totiž požiadavky nielen z hľadiska kvality a obsahu štúdia, ale aj púta ponúkaným pohodlím a flexibilitou.

Hľadáte kariérny rast, nové možnosti rozvoja firmy alebo rozšírenie svojich manažérskych a odborných znalostí? Potom je pre vás titul MBA celkom iste vhodný. MBA môžete študovať aj bez vysokoškolského vzdelania, minimálnou podmienkou pre prijatie ku štúdiu je dokončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou + prax.

thumbnail

Čo mi MBA titul prinesie?

Vďaka titulu MBA môžete získať lepšie platové podmienky. Priemerné ročné zvýšenie platu, vďaka MBA štúdiu, dosahuje až + 9 500 EUR, u manažérskych pozícií dokonca +11 850 EUR! Na trhu práce získate konkurenčnú výhodu voči ostatným uchádzačom. Nadviažete nové pracovné i osobné kontakty, prehĺbite si vedomosti z odboru a niektorí z našich absolventov sa vrhnú do založenia vlastného podnikania.

Štúdium MBA poskytuje cenné informácie potrebné pre oblasť riadenia a pripravuje študentov do vedúcich pozícií. Absolvetni sú plne pripravení do manažérskej praxe, získajú dobrú orientáciu a potrebný rozhľad v danej disciplíne.

Chcem vidieť kompletné prínosy MBA
thumbnail

Ako prebieha MBA štúdium s CEMI?

Po odoslaní prihlášky k MBA štúdiu, vyhotovení a podpísaní zmluvy sa na začiatku semestra koná úvodné sústredenie v mrakodrape City Tower v centre Prahy. Ďalšie MBA či LLM štúdium potom už prebieha prevažne online formou. Okrem špičkového výučbového systému patria k veľkým prednostiam vzdelávacie inštitúcie i ponuka ďalších študijných benefitov. Jedným takým je napríklad prístup do online knižnice BOOKPORT, kde študenti inštitútu CEMI nájdu tisíce elektronických odborných publikácií pre svoj ďalší profesijný i osobný rozvoj.

Zásadnú úlohu hrá skúsený a profesionálny lektorský tím, ktorý by mal poskytovať nielen teoretické vedomosti, ale predovšetkým odovzdávať skúsenosti z praxe. Mal by byť študentom k dispozícii pre individuálne konzultácie, podporovať ich v štúdiu a pomáhať rozvíjať ich samostatnú činnosť. Pre výučbu v anglickom jazyku, pri ktorej sa kladie dôraz na získanie celosvetovo využiteľných vedomostí, je rovnako dôležitý aj medzinárodný tím lektorov, ktorý spoľahlivo garantuje dosiahnutie adekvátnej úrovne manažérskych vedomostí v celosvetovom kontexte.

thumbnail

Čo o MBA štúdiu hovoria absolventi?

Z prieskumu inštitútu CEMI, ktorý sa zaoberal dopadmi štúdia v pracovnej kariére absolventov, vyplynulo, že celých 92% z nich sa vo firemnej hierarchii posunulo o jednu a viac pozícií vyššie alebo získalo lepšiu pracovnú ponuku. 91% absolventov je presvedčených, že sa do MBA štúdia oplatí investovať. Aké sú ich konkrétne skúsenosti?

Ešte než som doštudoval, tak mi štúdium pomohlo k povýšeniu. Takže prínos bol ešte rýchlejší, než som si to vedel predstaviť.

MUDr. Tom Soukup, odborný detský lekár

Chcem vidieť všetky referencie
thumbnail

Aký MBA odbor si vybrať?

V CEMI ponúkame osem prestížnych slovenských MBA odborov zameraných na konkrétne profesijné oblasti pôsobenia študentov; odbor MBA Flexi, v ktorom si môžete nastaviť obsah druhého semestra štúdia; dva MBA odbory vyučované v angličtine - Global Business Leadership a Marketing Management and International Business.

Naše odbory
thumbnail

Komu je štúdium MBA určené?

Studenti MBA

Všetkým časovo vyťaženým zamestnancom či podnikateľom.

Studenti MBA

Všetkým s titulom Ing., Mgr., Bc., JUDr., MUDr. a daľšími VŠ titulmi, prípadne so stredoškolským vzdelaním a manažérskou praxou.

Studenti MBA

Všetkým, ktorí chcú získaním profesného titulu MBA či LL.M. zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce.

Studenti MBA

Všetkým, ktorí si chcú, či potrebujú zvýšiť svoju kvalifikáciu a doplniť vedomosti.

Ako štúdium prebieha?
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.