100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Štipendijný program

Dlhodobo podporujeme vzdelávanie ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť MBA štúdium sami financovať. Zatiaľ sme tak poskytli štipendium 18 handicapovaným študentom, v celkovej výške presahujúcej 100 000 EUR. 

Prvá vlna žiadostí pre študijný ročník so začiatkom v októbri 2020, kde sme poskytli celkom 6 štipendijných miest na MBA štúdium, už bola ukončená.

V súčasnosti nie je vypísaný ďalší štipendijný program.

Pre viac informácií sledujte priebežne náš web.

------------------------------------------------------------------------------------

Štipendisti sa budú môcť vzdelávať v manažmente, leadershipu, strategickom či projektovom riadení, osobnom rozvoji a v ďalších manažérskych i odborných disciplínach podľa svojich potrieb. Princípom výučby sú predovšetkým individuálne konzultácie s lektormi, v rámci ktorých študenti riešia konkrétne záležitosti zo svojej praxe. Štipendisti tak získajú možnosť priebežne konzultovať reálne problémy svojej firmy s odborníkmi na danú problematiku, a pod ich vedením spracovať u každého študijného modulu návrh ich riešenia formou prakticky orientovaných semestrálných prácí, a na záver celého štúdia potom súhrnnú diplomovú prácu, ktorá je uceleným strategickým dokumentom. Vďaka tomu môžu úspešne reštartovať svoj biznis, prípadne MBA štúdium využiť na to, aby získali lepšie uplatnenie na trhu práce, ak by sa rozhodli už v podnikaní ďalej nepokračovať.

Podmienky štipendijného programu:

1) Kto môže byť žiadateľom?

Žiadateľ musí v prvom rade spĺňať všeobecné podmienky pre prijatie na štúdium na inštitúte; tj: vysokoškolské vzdelanie (s doložením diplomu) alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou a zodpovedajúca manažérska prax. Žiadateľom môže byť fyzická osoba, občan Českej republiky alebo Slovenský republiky, ktorý je spoločníkom s.r.o. alebo SZČO spĺňajúci nasledujúce podmienky:

U spoločníka s.r.o.

Musí ísť o spoločnosť s maximálne dvoma spoločníkmi, prípadne i viac, ak sa jedná o členov jednej rodiny. Žiadať nemôžu spoločníci v spoločnostiach, ktoré boli v bonusovom období v úpadku, v likvidácii alebo nespoľahlivým platcom (nespoľahlivú osobou) podľa zákona o DPH. Spoločnosť musí byť tiež daňovým rezidentom Českej republiky alebo Slovenskej republiky. Sám žiadateľ potom musí byť ku dňu 12. marca aktívnym spoločníkom danej firmy. Iba jeden spoločník z jednej s.r.o. môže žiadať o štipendium. Minimálnym preukázateľným obratom spoločnosti je 7.200 EUR za rok 2019.

U SZČO

Podmienkou je vykonávanie činnosti SZČO ako činnosti hlavnej, zároveň musí byť SZČO aktívna ku dňu žiadosti o štipendium. Žiadateľom môže byť SZČO podľa zákona upravujúceho dôchodkové poistenia (typicky živnostník, samostatný poľnohospodár, autor, znalec, architekt a pod.).

2) Kedy je možné o štipendium na MBA štúdium požiadať?

V súčastnosti zvažujeme vypísanie ďalšieho štipendijného programu pre ročník so začiatkom v októbri 2023.

3) Ako je možné požiadať o štipendium na MBA?

Príjem žiadostí prebieha iba v elektronickej podobe, a to zaslaním na emailovú adresu riaditeľa inštitútu (stepan.mika@cemi.cz). Žiadosť musí obsahovať nasledujúce prílohy:

4) Ako prebieha vyhodnotenie žiadostí o štipendium na MBA?

Vyhodnotenie žiadostí o štipendium bude upresnené a vybraní záujemcovia budú informovaní emailom. Hlavným kritériom pre hodnotenie je sprievodný list, v ktorom uchádzač o štipendium opíše dopady koronakrízy na svoj biznis a uvedie, v čom by mohlo MBA štúdium byť pre neho prínosné.

5) Na aké študijné programy sa štipendium vzťahuje?

Štipendium sa vzťahuje na všetky slovensky vyučované MBA odbory. Nevzťahuje sa na odbory vyučované v angličtine, na LLM štúdium a na DBA štúdium.

6) Ostatné podmienky:

  • Vybraný študent s potvrdením začatia štúdia (podpísaním zmluvy o štúdiu s nárokom na štipendium) súhlasí s obstaraním a uverejnením fotografií či videa týkajúcich sa obdržania štipendia a zverejnením svojho podnikateľského príbehu (podľa sprievodného listu) na marketingových platformách CEMI (najmä na sociálnych sieťach a webových stránkach inštitútu CEMI).
  • Inštitút CEMI sa zaväzuje vybranému uchádzačovi poskytnúť rovnaké podmienky vzdelávania ako pre všetkých ostatných študentov.
  • Plné štipendium sa vzťahuje na variant MBA PREMIUM.
  • 50% štipendium sa vzťahuje na všetky varianty (PURE, PREMIUM i PLATINUM), tzn. štipendisti si môžu vybrať preferovanú variantu.
  • Vybraný študent sa zaväzuje riadnym spôsobom plniť študijné podmienky v rozsahu danom VSP.
  • Nemožno nárokovať vyplatenie peňazí namiesto poskytnutia štipendia.
  • Inštitút si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača a štipendium pre daný ročník neudeliť, alebo udeliť štipendium menšiemu počtu uchádzačov.
  • Na udelenie štipendia nie je právny nárok.

Ke stažení:

 

O inštitúte CEMI (Central European Management Institute)

Inštitút CEMI bol založený v roku 2011 s cieľom poskytovať kvalitné online MBA a LLM vzdelanie na európskej úrovni. Štúdium trvá 1 rok a je dostupné predovšetkým študentom z Českej a Slovenskej republiky. Ako prvý v strednej Európe tiež dostal prestížnu UK akreditáciu ASIC Premier Institution. Všetky slovensky vyučované MBA a LLM odbory na CEMI sú navrhnuté a prispôsobené potrebám českých a slovenských študentov a tiež miestnemu trhu práce. MBA programy v angličtine sú celosvetovo využiteľné a sú vyučované medzinárodným tímom lektorov. S viac ako 1 800 klientami patrí medzi najvýznamnejších a najväčších poskytovateľov MBA a LLM štúdia v strednej Európe. V rámci prieskumu efektivity vzdelávania manažérov bol inštitút CEMI agentúrou Ipsos vyhodnotený ako inštitút poskytujúci najefektívnejšie MBA štúdium popri zamestnaní v SR.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.