100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE LEN DO 30. 9. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

doc. Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

doc. Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

VYUČUJEM V TÝCHTO ODBOROCH *

* V prípade, že sa tu nezobrazuje žiadny obor, lektor vyučuje voliteľné predmety.

doc. Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

Doc. Ing. Sylvie Formánková, PhD. získala vzdelanie v odbore ekonómia a manažment na Mendelovej univerzite v Brne, kde pôsobí aj ako docentka na Ústave manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty. Je lektorkou a garantkou kurzov v českom a anglickom jazyku (Seminár spoločenskej zodpovednosti firiem, Manažment a manažérske zručnosti). Jej výskum sa zameriava na oblasť spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti. V tejto oblasti tiež úspešne obhájila habilitačnú prácu, viedla niekoľko národných a medzinárodných projektov a publikovala odborné články. Založila Centrum spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti na Mendelovej univerzite v Brne. V rámci tejto činnosti organizuje odborné prednášky, diskusné stretnutia, exkurzie, konferencie a charitatívne akcie pre študentov, zamestnancov a verejnosť. Aktívne sa podieľa na rozvoji udržateľnosti na vysokých školách (medziuniverzitný projekt UNILEAD). Okrem toho prednáša kurzy pre verejnosť a podniky/organizácie v uvedených oblastiach.  V roku 2019 získala Cenu rektora za významný prínos v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti. Je tiež členkou poroty súťaže Top zodpovedná firma a viacerých medzinárodných organizačných a vedeckých výborov.

Video

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.