100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Vyštudovala odbor Financie a Úver na VŠE, odbor Strategic Human Resources Management na Halam University in Sheffield/MÚVS Praha, program "The Art and Science of Coaching" na Erickson College Int., rad ďalších rozvojových programov na Univerzite Karlovej v Prahe, Pražské psychoterapeutické fakulte a rozvojové programy pre kouča v oblasti existencionálního, transakčného a somatického koučovanie. Je členkou Medzinárodnej federácie koučov s certifikátom ACC. Má rad profesijných manažérskych aj konzultačné skúseností v oblasti telekomunikácií, financií, výroby, Executive Search, zahraničného obchodu, súkromného i verejného sektora domáceho i zahraničného (Britské veľvyslanectvo v Prahe). Mala možnosť pracovať pre slovenské i medzinárodné korporácie v rôznych fázach životného cyklu firmy (start-up aj riadenie zmeny) a porovnať tak rozvoj ľudského potenciálu v rôznych ekonomických a sociálnych prostrediach. V koučovacie profesii sa venuje prevažne koučovanie vrcholového manažmentu (Executive Coaching), rozvoji talentov a kariérovému koučovanie (posun v organizačnom rebríčku spoločnosti, transfer do zahraničia, prijatie prvej manažérskej role a pod.). Od roku 2000 sa paralelne venuje profesii HR manažérky vo výrobnej spoločnosti a externému koučovanie a mentoringu v súkromnej i štátnej sfére. Vďaka kombinácii týchto dvoch profesií a možnosti striedať role zadávateľa aj vykonávateľa naprieč organizačnými štruktúrami firiem má veľmi pragmatický pohľad na zapojenie koučovanie do sféry podnikania. Lektorsky pôsobí na MÚVS/ČVUT (Masarykov ústav vyšších štúdií) v oblasti riadenia ľudských zdrojov a koučovanie.

Videovizitka lektora :
Personální management a řízení lidských zdrojů 
Koučování pro manažery a podnikatele

Video

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.