100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Vyučujem tieto predmety:

doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Vzdelanie v odbore psychológie a psychológie práce a riadenia získala na FFUK v Prahe, habilitovala sa na VŠE, kde dlhodobo pôsobila ako odborný asistent a následne ako docent v tomto odbore na katedre psychológie a sociológie riadenia na podnikohospodářská fakulte VŠE. V súčasnej dobe pôsobí ako docent pre odbor Riadenie ľudských zdrojov VŠEM a ďalej je konateľom spoločnosti P&P Interconsult, s.r.o., zaoberajúca sa psychologickým a personálnym poradenstvom. Vzdelávacie, výskumné, expertízné a poradenské aktivity dlhodobo realizuje pre rad podnikov výrobných, z oblasti obchodu a služieb, bankovníctva a ďalej pre väčšie množstvo organizácií z viac rezortov, oi. Napríklad pre Ministerstvo pre miestny rozvoj a Úrad vlády SR​​. Je autorkou mnohých učebníc, monografií a odborných statí z oblasti manažérskej psychológie a osobnostného rozvoja. Je členkou odborovej komisie odboru psychológie práce na FFUK. V minulosti získala cenu Dili za monografiu Človek hľadá človeka a spolu s tímom katedry psychológie a sociológie riadenia tiež cenu MŠ SR za učebnicu Psychológia a sociológia v riadení firmy.

Video

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.