100% ONLINE MBA ŠTÚDIUM, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

VYUČUJEM V TÝCHTO ODBOROCH *

* V prípade, že sa tu nezobrazuje žiadny obor, lektor vyučuje voliteľné predmety.

PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Vzdelanie získal na FŽ UK v Prahe (so zmeraním na PR a marketing) a  titul CSc. na PsÚ ČSAV (zameranie na sociálnu psychológiu a psychológiu komunikácie). Má rozsiahle skúsenosti s budovaním a riadením tímov a pracovných skupín v rámci nadnárodných spoločností (Shell, Contactel/TeleDanmark...) s výraznou orientáciou na uspokojovanie potrieb zákazníkov vo vysokej kvalite (QoS) pri dodržaní zodpovednosti za P/L. Úspešne dokázal integrovať činnosť/procesy obchodného a technického úseku s dôrazom na získanie /udržanie zákazníka (Customer Facing Processes) napr. v spoločnom celoeurópskom projekte Shell-Esso zameranom na platobné  karty EuroShell a Esso. Okrem toho založil Customer Centre for EuroShell  v Shell ČR/SR a spolupodieľal sa na výbere a implementácii systému CRM a ISO certifikácii v spoločnosti Contactel. Pôsobí či pôsobil na vysokých školách (UK, ČVUT a teraz na VŠKK). Je člnom Výboru pre ľudské zdroje a tiež vo Výbore pre marketing pri Americkej obchodnej komore v Prahe, 1. ČLTK a GC Hradec Králové. Hovorí po anglicky, rusky a čiastočne po francúzsky.

Videovizitka lektora :
Řízení vztahů se zákazníky
Podpora prodeje

Video

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.