100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Ing. Kamil Hofrichter, MBA

Vyučujem tieto predmety:

Ing. Kamil Hofrichter, MBA

VYUČUJEM V TÝCHTO ODBOROCH *

* V prípade, že sa tu nezobrazuje žiadny obor, lektor vyučuje voliteľné predmety.

Ing. Kamil Hofrichter, MBA

Vyštudoval Vysoké učení technické v Brne, Fakultu elektrotechnickú so zameraním na počítače. Pokračoval vo výskumnom projekte Matematické modelovanie banských veterných sietí v Ústave Akadémie vied Českej republiky a úzko spolupracoval s Vysokou školou banskou v Ostrave. V tom čase sa zapojil do spolupráce s univerzitami v Nemecku a Poľsku, vyvinul vlastnú výpočtovú metódu a publikoval. Na túto tému napísal doktorskú dizertačnú prácu, ale namiesto jej obhajoby sa pustil do podnikania, viedol projekty a firmy. Absolvoval štúdium MBA v odbore ekonómia a absolvoval kurz oceňovania podnikov. Vďaka svojim znalostiam informačných systémov a nástrojov praktizuje okrem iného optimalizáciu podnikov. V spoločnostiach, kde bol súčasťou manažmentu, sa zaoberal riadením kapacít, hľadal spôsoby, ako efektívne riadiť konzultantov a programátorov tak, aby boli optimálne využití, spoločnosť mala stabilný personál a poskytovala kvalitné služby za dobré ceny. 
V roku 2010 sa vrátil na akademickú pôdu a začal vyučovať predmety z oblasti manažmentu a informatiky na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Od roku 2011 externe vyučuje na Vysokej škole ekonomickej a manažmentu v Prahe. Okrem špecializovaných certifikátov z elektrotechniky a informatiky je tiež držiteľom certifikátov projektového riadenia IPMA C, IPMA B, Prince 2 a ITIL.

Video

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.