100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.329 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Robert Kinnl, MBA

Podnikateľ
Robert Kinnl, MBA

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business
2018 / 2019

Hlavným dôvod, prečo som si vybral CEMI boli predovšetkým časové obmedzenia mojej podnikateľskej profesie. Preto som si vybral štúdium, ktoré nebude trvať štyri alebo tri toky, ale bude zapadať do môjho pracovného rozvrhu. Toto štúdium bolo ľahké spojiť s mojou prácou a súkromným životom. Doporučil by som štúdium na CEMI.Hlavným dôvodom, prečo som si vybral ciami, bolo to, že ako podnikateľ mám časové možnosti obmedzené, a preto som si vybral studiium, ktore nebude trvať tri alebo štyri roky a bude zapadať do môjho rozvrhu.
Bolo ľahké spojiť mojej štúdium, prácu a súkromný život.

Odporučil by som CEMI pre štúdium MBA.

Video

Absolventi CEMI

 Ing. Lucia Čišková, MBA „Najväčší prínos štúdia vidím v tom, že som svoju diplomovú prácu venovala stanoveniu stratégie na ďalšie dva roky pre spoločnosť, pre ktorú v súčasnosti pracujem."

Ing. Lucia Čišková, MBA ,Commercial Director - Business Lease Slovakia, s. r. o.

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2015 / 2016
Mgr. Šárka Richterová, MBA "Mezinárodní složení lektorů z různých oborů, jejich pojetí dané problematiky a následná aplikace do každodenní praxe mne naučila být kvalitnějším a efektivnějším členem velkého pracovního týmu"

Mgr. Šárka Richterová, MBA ,zákaznícky servis - ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2015 / 2016
Robert Kinnl, MBA "Pre môj pracovný život bolo štúdium na CEMI veľmi presným, a relevantným čo sa odrazilo v každodenných aspektoch v mojom podnikaní, ktoré je pre mňa veľmi dôležité."

Robert Kinnl, MBA ,Podnikateľ

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2018 / 2019
Bc. Anastasija Zapletalová, MBA „Jedním z nejdůležitějších důvodů, proč jsem si vybrala právě CEMI bylo, že mi umožnili studovat bez fyzické účasti na přednáškách. Lektoři byli skvělí, z různých zemí, takže měli odlišné kulturní zázemí, což bylo zajímavé.“

Bc. Anastasija Zapletalová, MBA ,IOS Senior Advisor

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2017 / 2018
Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková, MBA „Lektori boli úžasní, bolo cítiť, že sú to ľudia z praxe, že majú svoje skúsenosti, že to, čo sa nám snažili odovzdať, neboli naučené poučky z kníh, ale naopak, zaujímavé a podnetné skúsenosti."

Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková, MBA ,Business Director na BIVŠ, a.s.

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2016 / 2017
Ing. Ditta Hlaváčková, MBA „Byla jsem velice mile překvapena lektory CEMI. Líbilo se mi, že na mě byli přísní, byli pořád online, snažili se mě podporovat a motivovat a zejména se mi líbil jejich mezinárodní přístup.“

Ing. Ditta Hlaváčková, MBA ,Partner a daňový poradca v HLB Proxy

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2016 / 2017
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.