100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE LEN DO 30. 9. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Ing. Ditta Hlaváčková, MBA

Partner a daňový poradca v HLB Proxy
Ing. Ditta Hlaváčková, MBA

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business
2016 / 2017

Video

Absolventi CEMI

Robert Kinnl, MBA "Pre môj pracovný život bolo štúdium na CEMI veľmi presným, a relevantným čo sa odrazilo v každodenných aspektoch v mojom podnikaní, ktoré je pre mňa veľmi dôležité."

Robert Kinnl, MBA ,Podnikateľ

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2018 / 2019
Mgr. Šárka Richterová, MBA "Mezinárodní složení lektorů z různých oborů, jejich pojetí dané problematiky a následná aplikace do každodenní praxe mne naučila být kvalitnějším a efektivnějším členem velkého pracovního týmu"

Mgr. Šárka Richterová, MBA ,zákaznícky servis - ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2015 / 2016
 Ing. Lucia Čišková, MBA „Najväčší prínos štúdia vidím v tom, že som svoju diplomovú prácu venovala stanoveniu stratégie na ďalšie dva roky pre spoločnosť, pre ktorú v súčasnosti pracujem."

Ing. Lucia Čišková, MBA ,Commercial Director - Business Lease Slovakia, s. r. o.

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2015 / 2016
Tomáš Gbúr, MBA Přečtěte si nebo se podívejte na video referenci našeho úspěšného studenta MBA na CEMI. Tomáb Gbúr, MBA - obor Global Business Leadership.

Tomáš Gbúr, MBA ,Riaditeľ a zakladateľ agentúry Hokej v Kanade

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2017 / 2018
Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková, MBA „Lektori boli úžasní, bolo cítiť, že sú to ľudia z praxe, že majú svoje skúsenosti, že to, čo sa nám snažili odovzdať, neboli naučené poučky z kníh, ale naopak, zaujímavé a podnetné skúsenosti."

Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková, MBA ,Business Director na BIVŠ, a.s.

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2016 / 2017
Jakub Starý, DiS., MBA "Mojí primární motivací pro studium MBA bylo posunout se. Pro CEMI jsem se rozhodl proto, že byl schopen vyhovět mým náročným časovým požadavkům. V rámci práce i osobně hodně cestuji a právě proto jsem ocenil, že během cestování mohu studovat."

Jakub Starý, DiS., MBA ,Šéfredaktor LUI

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2017 / 2018
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.