100% ONLINE MBA ŠTÚDIUM, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Managing Innovation

Managing Innovation
Managing Innovation

Sylabus předmětu -   Managing Innovation

Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studium tohoto předmětu vám poskytne vhodné dovednosti a znalosti pro zkoumání významu inovací a změn pro jednotlivce i podnik.

Po absolvování tohoto předmětu budete schopni :

  • Pochopit význam a důležitost inovací a změn ve vztahu k obchodním podnikům a neziskovým organizacím všeho druhu.
  • Kriticky posuzovat teorie, nástroje a techniky vhodné pro řízení inovací a změn.
  • Používat vhodné termíny, pojmy a slovní zásobu při popisu a analýze inovací a změn.
  • Identifikovat složky úspěšných strategií pro inovace a změny.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Co je inovace
Oblast 2 - Vliv kultury
Oblast 3 - Vedení
Oblast 3 - NIS
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Vliv jednotlivce na inovace
2. Nejdůležitějším faktorem inovací je strategie
3. Vládní vlivy na inovace
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:

Tidd, B. and Bessant, J. (2014) Strategic Innovation Management, Chichester, Wiley.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Andriopoulos, C. and Dawson, P. (2009) Managing Change, Creativity & Innovation, London Sage.

Mayle, D. (2006) Managing Innovation & Change (3rd edition), London Sage

Relevant Academic Journal Articles

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.