100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.329 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

International Marketing and Social Media

International Marketing and Social Media
International Marketing and Social Media

Sylabus předmětu -  International Marketing and Social Media

Dr Kester Osahenye

CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Tento kurz poskytuje studentům podrobný pohled na sociální média a marketing, na to, jak se prolínají s online digitálním marketingem a tradiční reklamou a nabízejí globálním značkám konkurenční výhodu na trhu. Kurz poskytne studentům výhodu na mnoha pozicích v oblasti marketingu, poradenství a řízení značek, a to jak na straně kupujících, tak na straně prodávajících v oblasti sociálních médií. Díky tomu získají neobvyklý vhled do toho, jak sociální média a marketing přerůstají z neznámých značek ve značky globální.

Po absolvování tohoto předmětu budete schopni:

Student by měl být schopen vytvářet účinné kampaně na sociálních sítích a digitální strategii.

  • Porozumět úloze marketingu sociálních médií v integrované marketingové komunikaci
  • Zaměřit se na správné publikum pro produkty / služby a znát případové studie globálních značek
  • Optimalizovat vícekanálovou marketingovou kampaň pomocí strategií sociálních médií
  • Vytvářet poutavý a vysoce působivý marketingový obsah a plány
  • Znát optimalizaci pro vyhledávače a placenou reklamu za kliknutí
  • Vyvíjet e-mailové marketingové strategie, které konvertují a pomáhají při získávání zákazníků
  • Znát platformu sociálních médií, kterou je třeba nasadit pro jednotlivé produkty a služby

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Sociální média a tradiční marketing
Oblast 2 - Průzkum teorií sociálních médií, online marketingu, technologií sociálních médií, jako jsou platformy např. Facebook, Twitter, Tiktok, LinkedIn, blogy, Snapchaty atd.
Oblast 3 - Jak budovat marketing na sociálních sítích a sledovat jeho účinnost
Oblast 4 - Globální trendy, které studentům pomohou pochopit dopady sociálních médií v marketingových hodnotových řetězcích
Oblast 5 - Využití nástrojů, taktik a technik digitálního marketingu k růstu podílů na trhu atd.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Transformativní budování značky pomocí sociálních médií
2. Jak mohou sociální média změnit ekosystém placených, vlastních a získaných médií v marketingu
3. Vývoj efektivního marketingu na sociálních sítích pro produkty a služby
4. Přijetí kvalitních plánů pro sociální média při zvyšování podílu nového produktu na trhu
5. Jak zvítězit v konkurenčním marketingu pomocí marketingu sociálních médií
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:

“The YouTube Formula: How Anyone Can Unlock the Algorithm to Drive Views,  by Derral Eves amazonm

“Permission Marketing: Turning Strangers into Friends and Friends into Customers” by Seth Godin

Social Media Marketing Workbook 2020: by Jason McDonald Ph.D

“Likeable Social Media,: How To Delight Your Customers, Irresistible Brand “ Dave Kerpen 2019

“The future of social media in marketing” by  Gill Appel Et-al (2020)    SpriSpringerhttps://link.springer.com/article/10.1007/s11747-019-00695-1https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-019-00695-1

Gil Appel, Lauren Grewal, Rhonda Hadi & Andrew T. Stephen

Journal of the Academy of Marketing Science volume 48, pages79–95 (2020)

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Social Media Showreel on Youtube Channels, Adweek, HBS reviews on Social Media Marketing

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.