100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Individualita a manažérske soft skills

Individualita a manažérske soft skills
Individualita a manažérske soft skills

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Individualita a manažerské soft skills

Ing. Denisa Bláhová
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Individualita jako výhoda. Využijte a oceňte svá specifika. Využijte a oceňte specifika druhých.

Předmět „Individualita a manažerské soft skills" vám umožní objevit a rozvíjet vaši osobní manažerskou individualitu. Během kurzu se naučíte poznat a využívat své přirozené talenty a schopnosti. Zaměříte se na klíčové soft skills, které vám jsou vlastní, a posílíte ty, které potřebujete rozvíjet. Naučíte se pracovat s nástroji pro efektivní týmovou práci a porozumět potřebám vašeho týmu. Vyzkoušíte si otevřenou a nenásilnou komunikaci, která posiluje vztahy a výkonnost týmu bez nutnosti hodnocení a posuzování. Dále se budete zabývat prevencí vyhoření a technikami pro zvládání stresu a emocí jak v pracovním, tak v osobním životě. Skrze individuální konzultace se zaměříte na konkrétní situace a budete společně s lektorkou trénovat adekvátní použití potřebných nástrojů a dovedností. Absolvováním tohoto předmětu posílíte vaší manažerskou i osobní efektivitu.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
Oblast 1 - Managerské dovednosti obecně a jejich vnímání / Jsou dnes již některé zastaralé?
Oblast 2 - Přirozené talenty a jejich projevy / Fungujeme z přirozených talentů? Co to znamená?
Oblast 3 - Individualita a týmovost / Nakolik se mohou doplňovat?
Oblast 4 - Otevřená komunikace / Říkáme věci na rovinu? Co to znamená?
Oblast 5 -  Nenásilná komunikace / Jak od konfliktu přejít k porozumění a konsenzu?
Oblast 6 - Hodnocení, posuzování, porovnávání / Co vnášejí do týmu?
Oblast 7 - Zapojení a oddělení / Jste s týmem zapojení nebo kontrolujete úkoly a termíny?
Oblast 8 - Efektivita a zjednodušování / Kolik děláme činností, které nás brzdí a vyčerpávají?
Oblast 9 - Fokus na výsledek anebo cesta je cíl / Stačí to týmu jako motivace? Stačí to vám?
Oblast 10 - Úhly pohledu na členy týmu a na sebe / Dáte na první dojem a neměníte jej?
Oblast 11 -  High Sensitive People – Vysoce citliví lidé a jejich přínos pro tým / Jak je poznat a pracovat s nimi?
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
PŘÍKLADY OBLASTÍ A TÉMAT, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT
  • Váš osobní managerský přístup ke svému týmu i k sobě, vhled - jeho přínosy i nevýhody

  • Specifické situace, které ve vaší praxi nastávají, snižují či snižují efektivitu i dobrý pocit z práceEfektivní followership

  • Individuality a osobnosti v týmu a práce s nimi. Jak to děláte nyní a co byste chtěli změnit.

  • Výkon a týmová empatie. Může vést tým intuitivní manager?

  • Konflikty v týmu a jak s nimi nakládat. Kde vznikají konflikty a jak je přetvořit?

  • Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě

ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Vlastní pohled na můj tým a změny, které jsou relevantní / Rozbor, příklady, nástiny řešení.
2. Využívání individuality v manažerské práci / Co mi funguje, co ne, příklady, rozbory, nástin řešení.
3. Složení týmu a rozpoznání jeho specifik / Pracuji s různými osobnostmi i změnami energie týmu.
4. Krizové situace v týmu a jejich rozbor / Co dělám a co umím v krizi týmu poskytnout, kde tápu.
5. Efektivita týmových procesů / Rozbor, příklady, nástiny řešení.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
PULVER, Clint. Jak se stát lídrem, pro kterého lidé rádi pracují. Přeložil Martin ŠIKÝŘ. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3481-6. Online ZDE:
GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Vyd. 2., (V nakl. Metafora 1.). Přeložil Markéta BÍLKOVÁ. V Praze: Metafora, 2011. ISBN 978-80-7359-334-6. Online ZDE:
NELSON, Bob a Mario TAMAYO. I práce může být zábava: snadné způsoby, jak zvýšit energii, morálku a výsledky. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3285-0. Online ZDE:
ČERVENÝ, Karel. Nápady pro život a byznys: Paretovo pravidlo 80/20 v praxi: "malé příčiny, velké následky". Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3697-1. Online ZDE:
GOLEMAN, Daniel. Jak se stát skutečným lídrem: proč je emoční inteligence tak důležitá: výběr prací z nejvýznamnějších podnikatelských časopisů. Přeložil Kateřina ORLOVÁ. V Praze: Metafora, 2015. ISBN 978-80-7359-453-4. Online ZDE:
ROSENBERG, Marshall B. Nenásilná komunikace: řeč života. Revidované a doplněné vydání. Přeložil Norma GARCÍOVÁ, přeložil Miroslav ZÁLETA. Praha: Portál, 2022. ISBN 978-80-262-1785-5. Online ZDE:
SCOTT, Kim Malone. Radikální otevřenost: jak být silným lídrem, a přitom neztrácet lidskost. Přeložil Simona JAVŮRKOVÁ. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2018. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-048-4. Online ZDE:
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
BOWEN, Will. Vztahy bez stížností: jak pozitivně proměnit osobní, pracovní a milostné vztahy. Přeložil Petra VLČKOVÁ. Praha: Synergie, [2018]. ISBN 978-80-7370-521-3.
PECK, M. Scott. Svět, který čeká na zrození: návrat k civilizovanosti. Praha: Argo, 2003. ISBN 80-7203-490-1.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.