100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Ing. Kateřina Půbalová, Ph.D.

Ing. Kateřina Půbalová, Ph.D.

VYUČUJEM V TÝCHTO ODBOROCH *

* V prípade, že sa tu nezobrazuje žiadny obor, lektor vyučuje voliteľné predmety.

Ing. Kateřina Půbalová, Ph.D.

Ing. Kateřina Půbalová, PhD. získala vzdelanie v odbore Podniková ekonomika a manažment na Fakulte podnikového manažmentu Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Tu absolvovala aj doktorandské štúdium na Katedre manažérskej psychológie a sociológie, kde pôsobí ako odborná asistentka. Vyučuje kurzy zamerané na vedenie ľudí a interkultúrnu komunikáciu, a to v českom aj anglickom jazyku. Vyučovala aj na Unicorn College a Vysokej škole ekonómie a manažmentu, kde naďalej príležitostne vyučuje alebo vedie záverečné kvalifikačné práce. Pôsobí aj ako lektorka jednotlivých kurzov, seminárov či workshopov na iných vysokých školách, v rôznych organizáciách vrátane neziskového sektora a dobrovoľníckych združení (FAMU, Skautský inštitút, ČZU, ČZIF a iné). Podieľa sa na výskume v rámci rôznych grantov a projektov (ESF OPVVV I a II, NPO, TAČR, podávanie grantov Horizon Europe a iné).

Video

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.