100% ONLINE MBA ŠTÚDIUM, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.

VYUČUJEM V TÝCHTO ODBOROCH *

* V prípade, že sa tu nezobrazuje žiadny obor, lektor vyučuje voliteľné predmety.

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.

Narodila sa v roku 1982 v Havířove. Vyštudovala Policajnú akadémiu Českej republiky v Prahe, kde  od roku 2006 vyučuje problematiku krízového riadenia a získala doktorský titul ve študijnom programe „Policejní management a kriminalistika“. Absolvovala kurz Vysokoškolská pedagogika pod vedením Centra pre štúdium vysokého školstva. Zúčastňuje sa na vedeckovýskumnej činnosti a je spoluriešiteľkou vedeckovýskumných projektov. Pravidelne prezentuje svoje príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách. Jej publikačná činnosť zahŕňa necelé tri desiatky titulov, väčšinou článkov v odborných periodikách, príspevkov v zborníkoch a skripta. 

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.