100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 29. 02. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

VYUČUJEM V TÝCHTO ODBOROCH *

* V prípade, že sa tu nezobrazuje žiadny obor, lektor vyučuje voliteľné predmety.

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D. vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe, Národohospodársku fakultu, odbor Regionalistika a verejná správa. V roku 2015 tu obhájila svoju dizertačnú prácu na tému "Sledovanie a hodnotenie miestneho ekonomického rozvoja so zreteľom na využitie lokálneho multiplikátora", za ktorú dostala Cenu Josefa Hlávky pre najlepších študentov a absolventov pražských verejných vysokých škôl, brnenskej techniky a mladých talentovaných pracovníkov Akadémie vied Českej republiky. V roku 2016 absolvovala projekt MŠMT ČR na podporu ďalšieho kvalifikačného rozvoja doktorandov a post-doktorandov. V súčasnej dobe pôsobí na Vysokej škole ekonomickej v Prahe ako odborná asistentka na Katedre regionálnych štúdií. Ďalej vyučuje predmet Business and Financial Analysis v inštitúte Interactive Pro. Absolvovala dve významné študijno-výskumné stáže v zahraničí na Umea University vo Švédsku a na parížskej University Paris 1 pantheonu - Sorbonne. Má viacročné skúsenosti aj z oblasti strategického firemného plánovania a obchodnej činnosti IT firiem. Vo voľnom čase sa venuje orientačnému behu, bežeckému lyžovaniu a čítaniu.

Videovizitka lektora :
Územní samospráva a finance
Regionálný manažement

Video

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.