100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 29. 02. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

VYUČUJEM V TÝCHTO ODBOROCH *

* V prípade, že sa tu nezobrazuje žiadny obor, lektor vyučuje voliteľné predmety.

doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Ročník 1975. V roku 2005 absolvoval doktorský cyklus politológie  na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej. Tu pôsobil v rokoch 2001 – 2005 ako pedagóg (doktorand, externý prednášajúci predmet Regionálna geografia a regionálna politika). V rokoch 2001 – 2009 bol pracovníkom odboru bezpečnostnej politiky Ministerstva vnútra (problematika boja proti terorizmu; opatrenia proti korupcii, oblasť medzištátnej policajnej spolupráce s dôrazom na jej regionálny cezhraničný rozmer, odstraňovanie prekážok rozvoja cestovného ruchu; spoluorganizátor a účastník mnohých domácich a zahraničných konferencií venovaných rôznym aspektom presadzovania práva). Od roku 2010 pôsobí na Policajnejakadémii Českej republiky v Prahe. Je autorom niekoľkých desiatok odborných i popularizačných článkov, najmä vo vzťahu k témam vnútornej bezpečnosti. Na Policajné Akadémii obhájil v r. 2019 habilitačnú prácu a bol mu udelený titul docent.

Videovizitka lektora :
Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky
Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce

Video

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.