100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE LEN DO 30. 9. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Ing. Martin Tomášek, MBA

Veliteľ stanice Cheb
Ing. Martin Tomášek, MBA

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
2018 / 2019

"Najviac ma zaujali a obohatili predmety od pani Mgr. Lenky Jakubcová, Ph.D. Prínos v štúdiu vidím najmä v tom, že som si mohol rozšíriť obzor v oblasti komunikácie s ľuďmi a personálny manažment .. Štúdium na CEMI by som určite odporučil. "

Video

Absolventi CEMI

Mgr., Bc. Roman Šípek, MBA „Online forma studia pro mě byla velice příjemná, protože práce a rodina znamená určité časové vytížení a online forma byla to nejlepší, co jsem za svá studia dosud zažil."

Mgr., Bc. Roman Šípek, MBA ,Vedúci obvodného oddelenia Polície Českej republiky

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

2014 / 2015
PhDr. Mgr. Bc. Eduard Markovič, MBA Prínos MBA štúdia vnímam ako súčasť môjho osobného rozvoja, posilnenie pozície pri mojom manažérskom riadení, ale aj lepší pohľad do budúcnosti.

PhDr. Mgr. Bc. Eduard Markovič, MBA ,Partner SLOVNAFT, a.s. MOL GROUP

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

2020 / 2021
kpt. Ing. Bc. Lenka Kubálková, MBA „V rámci své profese u bezpečnostních sborů jsem ocenila příležitost studiem získané znalosti a vědomosti aplikovat v praxi."

kpt. Ing. Bc. Lenka Kubálková, MBA ,Vrchný komisár - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

2013 / 2014
Ing. Štefánia Kolman, MBA "Vybrala som si CEMI, pretože mi vyhovuje online štúdium a tiež predmety, ktoré sú mi blízke a s ktorými pracujem. Manažérske predmety, ktoré dobre dopĺňali moje záujmy a funkční náplň."

Ing. Štefánia Kolman, MBA ,Dôstojník špecialista, Armáda ČR

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

2018 / 2019
Ing. Jiří Havlišta, MBA „Velmi kladně hodnotím lektory, neboť se jedná o zkušené profesionály nejen z pohledu lektorství jako takového, ale je vidět, že za sebou mají rozsáhlou praxi v oborech, které přednášejí."

Ing. Jiří Havlišta, MBA ,Veliteľ čaty HZS Liberecký kraj

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

2016 / 2017
Mgr. Tomáš Prágay, MBA „Všetci lektori boli na maximálnej úrovni, som veľmi rád, že som tu mohol študovať a takisto chcem pochváliť aj študijné oddelenie, ktoré mi vždy bolo prínosom k môjmu štúdiu.“

Mgr. Tomáš Prágay, MBA ,Vedúci oddelenia, Polícia SR - okresné riaditeľstvo Komárno

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

2016 / 2017
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.