100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE LEN DO 30. 9. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA

HSE Leader, vedúci pracovník tímu BOZP, PO, OŽP
Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
2017 / 2018

Video

Absolventi CEMI

Ing. Václav Janoušek, MBA "Forma studia online je obrovské ulehčení studia. Studium na CEMI rozhodně doporučuji".

Ing. Václav Janoušek, MBA ,Učiteľ

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

2017 / 2018
Ing. Martin Tomášek, MBA "Najviac ma zaujali a obohatili predmety od pani Mgr. Lenky Jakubcová, Ph.D. Prínos v štúdiu vidím najmä v tom, že som si mohol rozšíriť obzor v oblasti komunikácie s ľuďmi a personálny manažment .. Štúdium na CEMI by som určite odporučil. "

Ing. Martin Tomášek, MBA ,Veliteľ stanice Cheb

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

2018 / 2019
Mgr. Tomáš Prágay, MBA „Všetci lektori boli na maximálnej úrovni, som veľmi rád, že som tu mohol študovať a takisto chcem pochváliť aj študijné oddelenie, ktoré mi vždy bolo prínosom k môjmu štúdiu.“

Mgr. Tomáš Prágay, MBA ,Vedúci oddelenia, Polícia SR - okresné riaditeľstvo Komárno

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

2016 / 2017
kpt. Ing. Bc. Lenka Kubálková, MBA „V rámci své profese u bezpečnostních sborů jsem ocenila příležitost studiem získané znalosti a vědomosti aplikovat v praxi."

kpt. Ing. Bc. Lenka Kubálková, MBA ,Vrchný komisár - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

2013 / 2014
Bc. Petr Pudil, MBA "Osobně jsem před podáním přihlášky ke studiu na CEMI konzultoval rozsah a náročnost zvoleného oboru s absolventem tohoto institutu, který mě ujistil, že vynaložené finanční prostředky za studium jsou tím správným rozhodnutím."

Bc. Petr Pudil, MBA ,Komisár - Krajské riaditeľstvo polície Stredočeského kraja

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

2014 / 2015
PhDr. Mgr. Bc. Eduard Markovič, MBA Prínos MBA štúdia vnímam ako súčasť môjho osobného rozvoja, posilnenie pozície pri mojom manažérskom riadení, ale aj lepší pohľad do budúcnosti.

PhDr. Mgr. Bc. Eduard Markovič, MBA ,Partner SLOVNAFT, a.s. MOL GROUP

Absolvent oboru

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

2020 / 2021
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.