100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 12. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

Vyučujem tieto predmety:

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

VYUČUJEM V TÝCHTO ODBOROCH *

* V prípade, že sa tu nezobrazuje žiadny obor, lektor vyučuje voliteľné predmety.

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

Narodil sa 4. 1. 1955 v Prahe. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe – odbory filozofia a história. Na tejto fakulte dlhé roky pôsobil ako pedagóg a tu absolvoval rigorózne konanie a internú vedeckú prípravu. Od roku 2005 prednáša na Katedre spoločenských vied Fakulty bezpečnostného manažmentu Policajnej akadémie ČR v Prahe profesijnú etiku, filozofiu, kultúrnu antropológiu a multikultúrnu výchovu. Pôsobí tiež ako pedagóg etiky na Katedre bezpečnostných štúdií Univerzity Jana Amosa Komenského. Priebežne publikuje články v odborných časopisoch (napr. vo Filozofickom časopise, Bezpečnostnej teórii a praxi, Psychológii dnes). Je autorom vysokoškolských učebníc (napr. Slovník základných pojmov z filozofie – 1999, Filozofia a etika – 2006, Policajná etika – 2009). Na PA ČR je riešiteľom vedeckovýskumnej úlohy z oblasti profesijnej etiky. S výsledkami bádateľského úsilia vystupuje na konferenciách u nás i v zahraniční. Hovorí po nemecky a po rusky. I keď má zrelý vek, má malé deti, s ktorými trávi takmer všetok voľný čas.

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.