100% ONLINE MBA ŠTÚDIUM, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Autentický Self Marketing

Autentický Self Marketing
Autentický Self Marketing

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu - Autentický Self Marketing

Ing. Denisa Bláhová
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Věřte sobě, svému týmu, tomu, co tvoříte. Dělejte to, co váš tým, produkt či služba vyžaduje. Buďte konzistentní, respektujte okolí, nebojte se změn, otevřeně komunikujte na všech úrovních.

Předmět „Autentický self marketing" se zaměřuje na rozvoj dovedností v oblasti osobního marketingu a sebeprezentace s důrazem na autenticitu. Během studia budete mít příležitost prozkoumat blíže svou vlastní autenticitu (neboli vrozený projev, kterým jsme čitelní pro své okolí) a to, jak se promítá do vašeho osobního i profesního života a jak je ovlivňuje. Poznáte také své vrozené schopnosti a zjistíte, jak je využít pro zlepšení svého života, manažerských procesů, svého týmu či produktu, který nabízíte. Naučíte se budovat a rozvíjet svůj osobní brand. Vyzkoušíte si, jak lépe prezentovat své profesní dovednosti a úspěšně komunikovat s ostatními v rámci pracovního prostředí. Po absolvování předmětu budete schopni autenticky využívat a prezentovat své schopnosti a dovednosti a budovat silnou osobní značku.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBSAH PŘEDMĚTU V BODECH
Oblast 1 - Autenticita a její projevy / Co je a co není autenticita?
Oblast 2 - Vzorce převzaté z okolí / Nakolik fungujeme z toho, co nás naučili jiní?
Oblast 3 - Sebeuvědomění, ocenění a sebepřijetí / Soudíte se? Přináší to víc do vašeho života?
Oblast 4 - Talenty a kapacity / Jak je objevit, poznat a rozvíjet? Co to přinese do vašeho života?
Oblast 5 -  Uvolněný přístup a projev / Mám jej, nemám jej? Jak jej objevit a rozvíjet?
Oblast 6 - Osobní brand / Máte jej? Budujete jej? Je pro vás důležitý?
Oblast 7 - Vliv autentického projevu na vztahy s okolím i se sebou / Rozumí mi okolí? A rozumím já sám sobě?
Oblast 8 - Otevřená komunikace / Jak může vypadat a co přináší do života osobního i pracovního?
Oblast 9 - Posilování toho, co mi funguje / Jak se zaměřit na vnímání věcí, které už umím a fungují?
Oblast 10 - Změna a vývoj / Vše se mění. Jak se nebát změny, jak ji vítat a umožnit za sebe?
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
PŘÍKLADY OBLASTÍ A TÉMAT, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT
  • Osobní pohled na to, co vám vaše přijatá či potlačená autenticita přináší a co bere.

  • Příklady ze své praxe a života, kdy víte, že jste nebyli sami sebou a jak to změnit.

  • Reálné situace, které vás čekají a chcete posílit sebedůvěru a uvolněnost v jednání.

  • Autentická (sebe)prezentace

  • Autenticita a její vliv na služby či produkty, které tvoříte a prodáváte

  • Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě

ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Vlastní autenticita a její projevy / Vím, kdy jsem autentický. Rozbor a uvědomení sebe sama.
2. Využití autenticity v manažerské práci / Co mi funguje a co ne. Příklady, rozbory, nástiny řešení.
3. Emoční poznání sebe sama a svých potřeb / V čem se znám, v čem nikoli. Co mi to přináší.
4. Autenticita v rodině i v profesním životě / Jsem autentický? Umožňuji to ostatním? Rozbor, řešení.
5. Můj osobní Brand – jeho budování a posilování / Kým jsem a chci být? Co chci v sobě budovat?.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
KASHTAN, Miki. Svět nenásilí: obnovování tkaniny lidského společenství. Přeložil Miro ZÁLETA. Praha: Alferia, 2022. ISBN 978-80-271-3500-4.Kashtan Miki. Online ZDE:
GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Vyd. 2., (V nakl. Metafora 1.). Přeložil Markéta BÍLKOVÁ. V Praze: Metafora, 2011. ISBN 978-80-7359-334-6. Online ZDE:
LÖHKEN, Sylvia. Introverti a extroverti: jak spolu vycházet a vzájemně se doplňovat. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5298-3. Online ZDE:
LANGROVÁ, Aneta. Úžasní takoví, jací jsme: kniha o sebepřijetí, sebedůvěře a radosti ze života. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3401-4. Online ZDE:
SAND, Ilse. Podívejte se na sebe laskavě: jak se osvobodit od přehnané viny. Přeložil Markéta KLIKOVÁ. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1809-8. Online ZDE:
PRESLEY-TURNER, Louise. Život ve vlastních rukou: dosáhněte svých snů a buďte sami sebou. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4673-9. Online ZDE:
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
TOLLE, Eckhart. Moc přítomného okamžiku: deník. Přeložil Michaela PIŇOSOVÁ. Praha: Euromedia Group, 2020. ISBN 978-80-242-6426-4.
GRAY, John. Jak mít, co chceme a chtít, co už máme. Praha: Práh, 2001. ISBN 80-7252-050-4.
GRÜN, Anselm. Život je teď: umění stárnout. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-749-7.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.