100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Zmiešaný kolektív a age mangement

3. máj 2023
Zmiešaný kolektív a age mangement

Priznajme si, že keď muži a ženy, starší a mladší kolegovia pracujú spoločne, je to zvyčajne prospešné pre všetkých. Samozrejme, vrátane zamestnávateľa. Čo presne prináša zmiešaný tím spoločnosti?

V mnohých spoločnostiach tvoria tím najčastejšie muži vo veku od tridsať do štyridsať rokov. Nie že by na tomto zložení bolo niečo zlé - je to tím mladých a určite aktívnych a výkonných ľudí. Ale akokoľvek je táto kombinácia dynamická, výstupy (v podobe riešení alebo produktov) môžu byť trochu predvídateľné. Nesklame, ale ani neprekvapí.  

Protipólom (aj keď zdanlivým) je čisto ženský kolektív. Kto nepracoval medzi samými ženami, môže si myslieť, že ho čaká prostredie plné nežných duší a jemných charakterov. Ženy však často vedia byť voči sebe drsnejšie a súťaživejšie ako muži. Aj tu vládnu zákony džungle, ale prejavujú sa inak. Ženy zvyčajne nedokážu riešiť nedorozumenia a konflikty z očí do očí, a tak vytvárajú priestor pre klebety, kritiku, porovnávanie a nálepkovanie. Ženy si v podstate vždy veci vyrozprávajú, aj keď nakoniec hovoria približne rovnako ako muži. Jediný rozdiel je v témach. Extrémy jednoducho nie sú zdravé. 

Muži a/alebo ženy? 

Nie sme v USA preto, aby sme riešili zastúpenie Afroameričanov a Hispáncov alebo ľudí určitého vierovyznania. Zatiaľ si stále vystačíme s miešaním pohlaví. Ak ako zamestnávateľ namiešate svoj tím tak, aby v ňom boli zastúpení muži aj ženy, môžete využiť pozitívne vlastnosti, ktoré majú ženy, ale chýbajú mužom, a naopak. Príkladom je postoj k riskovaniu, kde muži majú tendenciu rozhodovať sa rýchlejšie a impulzívnejšie, zatiaľ čo ženy majú tendenciu viac premýšľať, kým dajú jasnú odpoveď. 

Potvrdzuje to aj výskum odborníkov z MIT uverejnený v časopise Journal of Economics and Management Strategy, ktorý zhrnul skúsenosti viac ako šesťdesiatich pracovných tímov. Zmiešaný tím, ktorého členmi sú muži aj ženy, pracuje produktívnejšie a efektívnejšie práve preto, že má bohatšie portfólio zručností, než je bežné v unifikovanom tíme. Podľa odborníkov sú ženy tie, ktoré sú doma v oblasti vzťahov a sociálneho správania, zatiaľ čo muži sú lepší v práci s tvrdými údajmi. V súhrne to znamená väčšiu motiváciu hľadať nové riešenia.

A keďže niektorí zamestnávatelia žijú v stereotype, že ženy nezarábajú toľko ako muži, pretože sa venujú materstvu, dodajme, že výskum tiež ukázal, že zmiešaný tím mužov a žien môže priniesť väčší zisk ako čisto mužský klub. 

Zmiešaný tím si vyžaduje toleranciu

Podobne je to aj s vekom. V prípade ľudí po päťdesiatke sa firmy často obávajú, že títo ľudia sú skôr príťažou, sú neproduktívni, nepružní, držia sa svojich vzorcov, vsádzajú na istotu namiesto rizika a nemajú drive. Tí istí ľudia však majú aj skúsenosti, zodpovednosť, rozvahu, sústredenosť, prehľad, pracovitosť, ktoré mladším zamestnancom často chýbajú. Majú teda päťdesiatnici (a starší) čo ponúknuť v zmiešanom tíme? Rozhodne áno, a preto čoraz viac spoločností zaraďuje age management ako dôležitú súčasť ľudských zdrojov. Každá generácia má svoje špecifiká a tie je potrebné zohľadniť, aby sa efektívne využil jej potenciál.

Skúsenosti zamestnávateľov, ktorí stavili na rozmanitosť, ukazujú, že zmiešaný tím je v konečnom dôsledku produktívny a efektívny, pretože jeho členovia:

  • majú tendenciu viac sa spoliehať na fakty, a preto robia menej chýb

  • sa navzájom v mnohých ohľadoch dopĺňajú

  • sú zvyknutí vidieť veci v širšom kontexte

  • pozerajú sa na problém z mnohých rôznych uhlov, takže môžu objaviť originálne riešenia

  • môžu fungovať v zdravom konkurenčnom prostredí

  • sú tolerantní a dokážu komunikovať aj s ľuďmi, ktorí sa od nich líšia

Závisí to aj od jednotlivých znakov

Stáva sa, že zamestnávateľ v dobrej vôli prelomiť stereotyp zamestná ženu v mužskom tíme. Ženám v mužskom prostredí však často nezostáva nič iné, len sa stať mužmi v sukniach, aby obstáli. To isté sa stáva mužom, ktorí prichádzajú do ženského prostredia. Sú nútení vyťažiť svoju ženskú stránku, aby prežili. Všetci máme v sebe zastúpené opačné pohlavie, záleží na tom, ako silná je táto vnútorná časť v každom človeku. Sú ženy, ktoré nemajú problém byť akčné a robiť rýchle rozhodnutia, a sú muži, ktorí všetko silno prežívajú, sú citliví a intuitívni. Čo z toho vyplýva? 

Zmiešaný tím sa nedá zmiešať mechanicky. Nemôžete "hodiť do jedného hrnca starých, mladých, mužov, ženy" a očakávať, že výsledok bude z definície dokonalý.

Ak chcete zostaviť rôznorodý tím, ktorý bude harmonicky pracovať a stane sa skutočným prínosom pre spoločnosť, musíte jeho členov vyberať starostlivo, dokonca aj podľa charakteru. Zmiešaný tím zo svojej podstaty zahŕňa veľa diskusií, preto je potrebné, aby bol obsadený ľuďmi schopnými veľkej rozvahy, vnímavými osobnosťami, ktoré sú otvorené novému.

A ďalšou podmienkou dobrého fungovania je dobrý vedúci. Takýto tím musíte vedieť viesť. Bez toho riskujete hádky, konflikty, minimálny výkon a možno aj výpoveď podriadených. A to by bola škoda. Inteligentný manažér si však toto riziko uvedomuje a dobre vie, že tím bez lídra je jednoducho stratený. Ak cítite potrebu zlepšiť svoje vodcovské schopnosti, neexistuje lepšia príležitosť ako štúdium MBA, kde budete mať veľa príležitostí na zlepšenie v tomto smere. 

Ak chcete zostaviť rôznorodý tím, ktorý bude harmonicky pracovať a stane sa skutočným prínosom pre spoločnosť, musíte si jeho členov starostlivo vyberať, a to aj podľa charakteru. V zmiešanom tíme sa podľa definície veľa diskutuje, preto ho treba obsadiť ľuďmi, ktorí sú schopní veľkej rozvahy, vnímavými osobnosťami, ktoré sú otvorené novému.

A ďalšou podmienkou dobrého fungovania je dobrý vedúci. Takýto tím musíte vedieť viesť. Bez toho riskujete hádky, konflikty, minimálny výkon a možno aj výpoveď podriadených. A to by bola škoda. Inteligentný manažér si však toto riziko uvedomuje a dobre vie, že tím bez lídra je jednoducho stratený. Ak cítite potrebu zlepšiť svoje vodcovské schopnosti, neexistuje lepšia príležitosť ako štúdium MBA, kde budete mať veľa príležitostí na zlepšenie v tomto smere.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.