100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Čo je to prokrastinácia a ako sa jej vyhnúť?

5. apríl 2023
Čo je to prokrastinácia a ako sa jej vyhnúť?

Prokrastinácia je jav, ktorý môže mať negatívny vplyv na život každého z nás. Ide o zbytočné odkladanie práce, ktoré môže viesť k vysokému stresu a nižšej produktivite. Manažéri, ktorí sú zodpovední za vedenie tímu a výkonnosť organizácie, by sa s ňou mali vedieť vysporiadať, aby zabezpečili efektívnu prácu svojho tímu. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je prokrastinácia, prečo k nej dochádza, ako sa jej vyhnúť a či existujú nejaké pozitívne spôsoby, ako ju využiť.

Čo je prokrastinácia?

Prokrastinácia je zbytočné odkladanie úloh, často na poslednú chvíľu. Môže sa prejavovať napríklad neustálym posúvaním termínov projektov, neochotou pustiť sa do úloh, ktoré nie sú pohodlné, alebo dokonca prehnanou túžbou byť dokonalý. Rozdiel medzi prokrastináciou a lenivosťou spočíva v tom, že lenivosť môže byť spôsobená fyzickou únavou alebo nedostatkom motivácie, zatiaľ čo prokrastinácia je zámerné odkladanie úloh.

Prečo prokrastinujeme?

Existuje mnoho dôvodov, prečo môžeme prokrastinovať. Medzi psychologické dôvody patrí strach zo zlyhania, nedostatok sebadôvery, nízka motivácia a nedostatok pozornosti. Medzi dôvody vyplývajúce z okolností patrí nedostatok času, neschopnosť plánovať, nepriaznivé pracovné podmienky a vysoká miera stresu.

Dôsledky odkladania

Prokrastinácia môže mať negatívny vplyv na zdravie a výkonnosť. Ľudia, ktorí často prokrastinujú, sú náchylnejší na úzkosť, depresiu a stres. Okrem toho môže prokrastinácia viesť k nižšej kvalite práce a zníženej produktivite. To môže mať vplyv na výkonnosť tímu a organizácie ako celku.

Ako sa vyhnúť prokrastinácii?

Existuje mnoho spôsobov, ako sa vyhnúť prokrastinácii. Niektoré z nich zahŕňajú:

  1. Plánovanie a stanovenie priorít úloh. Rozhodnite sa, ktoré úlohy sú najdôležitejšie, a začnite s nimi. Potom si môžete naplánovať konkrétny čas, ktorý budete venovať každej úlohe.

  2. Rozdelenie úloh na menšie časti: Ak sa vám zdá úloha príliš náročná, rozdeľte ju na menšie časti. Pomôže vám to lepšie sa sústrediť a udrží vás to na správnej ceste. Pomôcť môže aj populárna technika Pomodoro.

  3. Odstráňte rozptyľovanie: Prokrastináciu môžu spôsobovať rozptyľujúce faktory, ako sú sociálne médiá alebo nevyriešené e-maily. Ak chcete byť produktívni, zvážte odstránenie týchto rozptýlení a sústreďte sa na prácu.

  4. Identifikujte zdroje motivácie: Každý má iné zdroje motivácie. Pokúste sa nájsť to, čo vás motivuje, a využite to pri plánovaní a dokončovaní úloh.

  5. Vytvorte si plán: Ak máte veľa úloh, ktoré je potrebné dokončiť, môže byť užitočné vytvoriť si harmonogram. Harmonogram vám pomôže udržať sa na ceste a mať jasno v tom, čo musíte dokončiť.

Ako využiť prokrastináciu pozitívne?

Prokrastinácia môže byť v niektorých prípadoch dokonca užitočná, ak ju správne využijete. Môžete napríklad nechať úlohu "usadiť" vo svojom podvedomí a hľadať nové spôsoby, ako ju riešiť, alebo sa zamerať na iné úlohy, ktoré sú tiež dôležité, ale na ktoré zatiaľ nebol čas. Ako ešte môžete pozitívne využiť prokrastináciu?

  • Využite prokrastináciu na učenie sa nových vecí. Napríklad namiesto toho, aby ste sa snažili okamžite dokončiť úlohu, ktorú nechcete urobiť, môžete si prečítať knihu alebo článok, ktorý vás zaujme, a získať nové vedomosti.

  • Využite prokrastináciu na to, aby ste sa zamysleli nad tým, čo je pre vaše ciele a priority skutočne dôležité. Môžete si urobiť zoznam všetkých úloh, ktoré máte pred sebou, a zhodnotiť, ktoré sú naozaj dôležité a ktoré môžu počkať.

  • Prokrastináciu využite na oddych a načerpanie nových síl na ďalšie úlohy. Môžete si napríklad urobiť prestávku a ísť na prechádzku, cvičiť jogu alebo počúvať hudbu. Po tejto krátkej prestávke budete mať viac síl a energie vrátiť sa k práci a dokončiť úlohy.

  • Využite prokrastináciu na hľadanie inšpirácie. Môžete si napríklad prečítať inšpiratívne citáty alebo pozrieť videá, ktoré vás motivujú. To vám môže pomôcť získať nový pohľad na danú úlohu a nájsť nové spôsoby, ako ju riešiť.

  • Využite prokrastináciu na to, aby ste sa zamerali na svoje vnútro. Môžete sa napríklad zamerať na meditáciu, ktorá vám pomôže upokojiť myseľ a nájsť vnútornú rovnováhu. To vám môže pomôcť nájsť novú motiváciu a energiu na splnenie úloh.

Prokrastinácia môže byť veľkým problémom pre manažérov, ktorí sú zodpovední za výkonnosť tímu a organizácie ako celku. Je dôležité uvedomiť si dôvody, prečo k prokrastinácii dochádza, a naučiť sa spôsoby, ako jej predchádzať. Plánovanie, stanovenie priorít, rozdelenie úloh na menšie časti a odstránenie rozptyľovania sú len niektoré zo spôsobov, ako môžete zvýšiť svoju produktivitu a vyhnúť sa prokrastinácii. A ak sa jej nemôžete úplne vyhnúť, skúste ju aspoň využiť pozitívnym spôsobom. Dúfame, že tento článok vám poskytol užitočné tipy, ako sa vyhnúť prokrastinácii a byť v práci efektívnejší. Ďalšie užitočné tipy, ako pracovať s časom a byť produktívnejší, objavíte aj v kurze Manažment osobného rozvoja, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich MBA odborov.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.