100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Project Management

Project Management
Project Management

Sylabus předmětu -   Project Management

Fabiano de Alcântara de Lima
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studium tohoto předmětu vám umožní pochopit známé osvědčené postupy a rámce projektového řízení, jako jsou PRINCE2, PMBOK, Scrum, a získat praktické znalosti pro vedení a řízení projektů s využitím vodopádových a agilních přístupů.

Po absolvování tohoto předmětu budete schopni vést a řídit projektové iniciativy, které naplňují obchodní strategii.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Jak řídit projekty digitální transformace
Oblast 2 - Nástroje a techniky používané k řízení projektů s využitím vodopádového a agilního přístupu
Oblast 3 - Řízení IT projektů, Řízení megaprojektů, Správa programů
Oblast 4 - Jak řídit projekty přechodu a transformace
Oblast 5 - Jak řídit projekty s týmy rozmístěnými po celém světě
Oblast 6 - Certifikace pro řízení projektů/programů/portfolií
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Jak přispívá projektové řízení k překlenutí mezery mezi návrhem a realizací strategie?
2. Jak zvolit správný přístup k řízení projektu pro danou iniciativu?
3. Dá se jedna univerzální myšlenka aplikovat na řízení projektů?
4. Jakou hodnotu má profesionální řízení projektů pro podnikání?
5. Jak může dovednost projektového řízení odlišovat profesionály?
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:

Project Management Metrics, KPIs, and Dashboards: A Guide to Measuring and Monitoring Project Performance 3rd Edition.  Harold Kerzner

Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling 12th Edition.  Harold Kerzner

Managing Successful Projects with PRINCE2® 6th Edition.  Axelos

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

PMBOK® Guide 7th Edition

Kumar, V. S. (2009). Delivering successful projects—every time. Paper presented at PMI® Global —Asia Pacific, Kuala Lumpur, Malaysia. Newtown Square, PA: Project Management Institute.Congress 2009—Asia Pacific, Kuala Lumpur, Malaysia. Newtown Square, PA: Project Management Institute.

www.scrum.org

www.pmi.org

www.scrumalliance.org

www.ipma.world

https://ricardo-vargas.com/podcasts/

https://www.pmi.org/learning/training-development/projectified-podcast

https://www.projectmanagement.com/

https://www.pmi.org/agiletools

https://kanban.university/

https://www.pmi.org/learning/publications/pm-network

https://www.axelos.com/best-practice-solutions/prince2/what-is-prince2

https://www.brightline.org/principles/

https://www.youtube.com/c/mariotrentim/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=12

https://www.ipma.world/individuals/standard-2/

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.