100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE LEN DO 30. 9. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Industry 4.0

Industry 4.0
Industry 4.0

Sylabus předmětu -  Industry 4.0

Mgr. Jana Mocák, MBA, LL.M.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s Průmyslem 4.0. Po absolvování předmětu získáte přehled o Industry 4.0. V průběhu studia bude objasňována koncepce Průmyslu 4.0, seznámíme se s historií průmyslových revolucí, vyjasníme si základní pojmy, jako jsou: Internet věcí (IoT), Internet služeb (Cloud computing), Big Data či rozšířená realita. Budeme se věnovat moderním trendům např. Smart factory, 3D tisku či prediktivní údržbě. Podíváme se na konkrétní příklady z českých i světových firem, které mohou být inspirací pro Vaši firmu.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Smart factory
Oblast 2 - Internet věcí
Oblast 3 - Cloud computing
Oblast 4 - Digitalizace – ERP systémy
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Návrhy uplatnění Průmyslu 4.0 ve vybrané společnosti
2. Využití 3D tisku ve vybrané společnosti
3. Vliv Průmyslu 4.0 na další oblasti lidské činnosti
4. Big Data ve vybrané společnosti
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
JUROVÁ, Marie. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5717-9. (Online ZDE)
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Alasdair, Gilchrist. Industry 4.0: The Industrial Internet of Things, 2016, ISBN 978-1484220467.
Mařík, Vladimír. Průmysl 4.0: výzva pro Českou republiku, Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-440-0.
Tomek, Gustav a Vávrová, Věra. Průmysl 4.0 aneb Nikdo sám nevyhraje, Professional Publishing, 2017, ISBN 978-80-906594-4-5.
Ustundag, Alp and Cevickan, Emre. Industry 4.0: Managing The Digital Transformation, Springer-Verlag, 2017, ISBN 978-3319578699.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

 

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.