100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Priemysel 4.0/5.0

Priemysel 4.0/5.0
Priemysel 4.0/5.0

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Průmysl 4.0/5.0

Mgr. Jana Mocák, MBA, LL.M.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s Průmyslem 4.0. Po absolvování předmětu získáte přehled o Industry 4.0. V průběhu studia bude objasňována koncepce Průmyslu 4.0, seznámíme se s historií průmyslových revolucí, vyjasníme si základní pojmy, jako jsou: Internet věcí (IoT), Internet služeb (Cloud computing), Big Data či rozšířená realita. Budeme se věnovat moderním trendům např. Smart factory, 3D tisku či prediktivní údržbě. Podíváme se na konkrétní příklady z českých i světových firem, které mohou být inspirací pro Vaši firmu. Nezapomeneme ani na novou dimenzi Průmyslu 4.0 – na Průmysl 5.0 a to, jakým způsobem ovlivňuje naše životy.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Smart factory
Oblast 2 - Internet věcí
Oblast 3 - Cloud computing
Oblast 4 - Digitalizace – ERP systémy
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním seminární práce, v níž student řeší konkrétní téma ze své praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž 50 % a více znamená úspěšné absolvování daného předmětu.
MODELOVÁ TÉMATA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1. Návrhy uplatnění Průmyslu 4.0 ve vybrané společnosti
2. Využití 3D tisku ve vybrané společnosti
3. Vliv Průmyslu 4.0/5.0 na další oblasti lidské činnosti
4. Big Data ve vybrané společnosti
5. Průmysl 5.0 jako doplněk Průmyslu 4.0
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému)
Elektronické knihy z online knihovny Bookport od nakladatelství Grada:
 
Ostatní studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Alasdair, Gilchrist. Industry 4.0: The Industrial Internet of Things, 2016, ISBN 978-1484220467.
Mařík, Vladimír. Průmysl 4.0: výzva pro Českou republiku, Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-440-0.
Tomek, Gustav a Vávrová, Věra. Průmysl 4.0 aneb Nikdo sám nevyhraje, Professional Publishing, 2017, ISBN 978-80-906594-4-5.
Ustundag, Alp and Cevickan, Emre. Industry 4.0: Managing The Digital Transformation, Springer-Verlag, 2017, ISBN 978-3319578699.
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Iniciativa Průmysl 4.0: Průmysl 4.0, 2016 0 (Online ZDE).
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Národní centrum Průmyslu 4.0 (Online ZDE)

How to Turn a Regular Factory into a Smart Factory (Online ZDE)

BMW Car Factory ROBOTS (Online ZDE)

Big Data Analytics (Online ZDE)

Cloud Computing Explained (Online ZDE)

Virtuální realita x rozšířená realita (Online ZDE)

IOT Tutorial (Online ZDE)

The 3D printing revolution (Online ZDE)

Umělá inteligence (Online ZDE)

Další zajímavé přednášky v češtině (Online ZDE)

Industry 5.0 (Online ZDE)

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.