100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 29. 02. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

VYUČUJEM V TÝCHTO ODBOROCH *

* V prípade, že sa tu nezobrazuje žiadny obor, lektor vyučuje voliteľné predmety.

doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

Absolventka Právnickej fakulty UK v Prahe (Mgr., JUDr.) a Právnickej fakulty Univerzity v Sevillii (Ldo). Titul Ph.D. získala na Fakulte medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe, kde pôsobí ako odborná asistentka na Katedre podnikového a európskeho práva od roku 2002. Po úspešnej obhajobe habilitačnej práce koncom mája 2018 bola vymenovaná docentkou pre obchodné právo na VŠE v Prahe. V rokoch 2004 ž 2008 pôsobila ako právnik-lingvista v Európskom parlamente v Bruseli na generálnom riaditeľstve pre predsedníctvo. V rokoch 2009 až 2012 externe spolupracovala so Súdnym dvorom Európskej únie ako právnik-lingvista. V súčasnej dobe vyučuje predmety v odbore práva a inštitúcií EU. Vo svojej domácej i zahraničnej publikačnej činnosti sa sústreďuje na konania pred Súdnym dvorom Európskej únie a na mimosúdne riešenie sporov (európsky verejný ochranca práv, SOLVIT a mediacie). Hovorí po anglicky, po španielsky, po nemecky a po francúzsky.

Videovizitka lektora :
Hospodářské a obchodní právo EU
Evropské mezinárodní právo soukromé

Video

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.