100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 3.245 € - PRIHLÁSENIE DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Firemné zásady

Inštitút CEMI sa riadi nasledujúcim desatorom zásad prístupu k zákazníkom a okoliu:

 

  • Rýchla a profesionálna komunikácia so záujemcami a študentami – Vaše dotazy zodpovieme do 24 hodín od prijatia.
  • Individuálny prístup – vždy viete, s kým jednáte. Vašemu dotazu venujeme potrebný čas a môžete si kedykoľvek dohodnúť osobnú schôdzku.
  • Jednáme transparentne – vždy máte možnosť sa dopredu zoznámiť s podmienkami a priebehom Vašeho štúdia.
  • Osobné údaje využívame len k interným účelom – dôverné informácie v žiadnom prípade nepredkládáme tretím stranám.
  • Naše služby neustále skvalitňujeme, modernizujeme a prispôsobujeme požiadavkám študentov na základe priebežného získavania spätnej väzby (4x ročne vyhodnocujeme evaluačné dotazníky študentov).
  • Študentom zo Slovenska umožňujeme komunikáciu a vypracovanie všetkých písomných prác (vrátane záverečnej) v ich rodnom jazyku.
  • Veríme v rovnosť šance na vzdelanie pre všetkých a podporujeme charitatívne a spoločensky zodpovedné projekty.
  • V rámci našeho štipendijného programu Vzdelánie bez bariér umožňujeme bezplatné štúdium zdravotne handicapovaným ľuďom.
  • Podporujeme genderovou rovnováhu. Prispievame ku vzdelávaní žien a rozvoju ich manažérskych schopností.
  • Naša marketingová komunikácia a reklama je v súlade s etickými hodnotami spoločnosti, nikdy nohovárame konkurenciu.
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.