100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE LEN DO 30. 9. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Bc. Daniel Lopata, MBA

CE Project Manager for Structures - Operations Development at Tesco Central Europe
Bc. Daniel Lopata, MBA

Absolvent oboru

MBA - HR manažment
2019 / 2020

Svoju diplomovú prácu som obhajoval v roku 2020, čo je rok, ktorý navždy zostane previazaný s rozšírením celosvetovej pandémie COVID-19. Všetky aktivity verejnosti boli zasiahnuté limitujúcimi opatreniami vedúcimmi k ochrane pred nákazou. Škola bola i naďalej schopná prísť s alternatívami obhajoby, z ktorých som si mohol vybrať na základe vlastných preferencií. Zvoli som si prítomnost pred skúšobnou komisiou, ktorá ochotne moju obhajobu vypočula a ohodnotila. Tohoto osobného prístupu v takto mimoriadne napätej dobe si veľmi vážim.

Hlavným motívom pre moje štúdium bolo od začiatku overenie si svojich znalostí získaných praxou so skutočnými odborníkmi. CEMI mi poskytlo možnosť o svojich záveroch diskutovať, konzultovať ich a rozvíjať ich so skutočnými odborníkmi vo svojich oboroch. Tento cieľ sa podarilo bez zvyšku naplniť a pevne verím, že investícia do vzdelania bude skôr alebo neskôr prínosom v mojej profesijnej alebo osobnej rovine. Pre mňa sa stalo ukončenie štúdia na CEMI určitou satisfakciou.

Inštitút CEMI mi v priebehu štúdia poskytol nadštandardnú podporu. Veľmi prospešné bolo, že som si dynamiku svojho štúdia mohol určovať sám a koordinovať svoj profesijný, súkromný a školský život. V prípade potreby mi boli lektori okamžite nápomocní. Za všetkých by som rád vyzdvihol dva príklady a to lektorku Ing. Evu Matouškovou a Ing. Vendulku Mikšovskou, MSc. in SHRM, ACC.

Štúdium na CEMI je skutočne veľmi motivujúce. Rád by som sa ku štúdiu vrátil a to formou dosiahnutia úrovne DBA práve na tomto inštitúte. Škola je pre mňa skutočným príkladom. Sám som sa tu cítil byť viac partnerom, než žiakom a takýto prístup je pre mňa neskutočne motivujúci. Bez akýchkoľvek pochybností doporučujem.

Absolventi CEMI

Mgr. Věra Škultétyová, MBA Působím v oblasti lidských zdrojů, ta se neustále vyvíjí, proto jsem hledala pro své studium tento obor, abych držela krok se svými klienty a načerpala také teoretické znalosti, které se opírají o každodenní praxi.

Mgr. Věra Škultétyová, MBA ,Jednatelka společnosti IVE-AGENTURA, s.r.o.

Absolvent oboru

MBA - HR manažment

2020 / 2021
Bc. Daniel Lopata, MBA Hlavným motívom pre moje štúdium bolo od začiatku overenie si svojich znalostí získaných praxou so skutočnými odborníkmi.

Bc. Daniel Lopata, MBA ,CE Project Manager for Structures - Operations Development at Tesco Central Europe

Absolvent oboru

MBA - HR manažment

2019 / 2020
Lenka Vohradníková, DiS., MBA Cílem studia byl profesní růst, CEMI a titul MBA je důraz na praxi. To se podařilo naplnit.

Lenka Vohradníková, DiS., MBA ,Riaditeľka - Regionálna kancelária Jihočeské hospodářské komory České Budějovice

Absolvent oboru

MBA - HR manažment

2021 / 2022
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.