100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE LEN DO 30. 9. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Public relations v športe

Public relations v športe
Public relations v športe

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Na kurze "Public Relations v športe" sa naučíte, ako používať komunikačné nástroje v športovom odvetví. Osvojíte si zásady a techniky vzťahov s verejnosťou a ich uplatnenie v športe. Budete schopní budovať, udržiavať a chrániť dobré meno športových organizácií a športovcov. Naučíte sa vytvárať účinné komunikačné stratégie, oslovovať cieľové skupiny a formovať kľúčové posolstvá. Zvládnete krízovú komunikáciu a spoluprácu s médiami. Po absolvovaní budete schopní efektívne plánovať a realizovať komunikačné aktivity v športovom prostredí, budovať povedomie o značke a riešiť komunikačné výzvy.

Studiem tohoto předmětu dále získáte především možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s lektorem – expertem na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jeho odborným vedením zpracovat jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat atd., bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty.

Výstupem po absolvování tohoto předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.