100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.329 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Prečo je priemysel 4.0 ďalšou revolúciou v podnikaní?

22. jún 2022
Prečo je priemysel 4.0 ďalšou revolúciou v podnikaní?

Štvrtá priemyslová revolúcia, označovaná takisto ako priemysel 4.0 začína meniť spôsob podnikania. Digitálne technológie, ktoré so sebou táto revolúcia prináša, môžu totiž výrazne zvýšiť produktivitu, rast a spokojnosť zákazníkov. Čo si však presne pod pojmom priemysel 4.0 predstaviť a ako je možné inteligentnú výrobu využiť pre rozvoj firmy?

Čo je to priemysel 4.0?

Priemysel 4.0 označuje novú fázu priemyselnej revolúcie, ktorá sa výrazne zameriava na automatizáciu výroby, strojové učenie, prepojenie a zisk dát v reálnom čase.

Pre štvrtú priemyselnú revolúciu je charakteristické využívanie digitálnych technológií k efektívnejšej a flexibilnejšej výrobe, ktorá lepšie reaguje na potreby zákazníkov. Pomocou internetu, bezdrôtových senzorov, softwaru a ďalších pokročilých technológií sú tak podniky schopné vytvárať „chytré továrne“ ktoré sledujú výrobu  v reálnom čase a nahrádzajú opakujúce sa jednoduché výkony, ktoré doposiaľ vykonávali ľudia.

Na digitálnu transformáciu priemyslu sa zameriava rada vyspelých krajín. Sme tak svedkami toho, ako sa zásadne premieňa povaha priemyslovej výroby, energetiky, obchodu, logistiky a ďalších častí ekonomiky i celej spoločnosti.

Ako priemysel 4.0 využiť pre rozvoj podnikania?

Firmy, ktoré si osvoja zmeny priemyslu 4.0, majú omnoho väčšiu šancu na úspech než ich konkurenti. Digitálne transformácie môžu podniku pomôcť dokonca k zvýšeniu jeho produktivity, predpovedaniu peňažných tokov, alebo určiť, kedy bude potrebovať zásoby a dokonca i to, kam poslať ďalší marketingový email. V čom všetkom je možné priemysel 4.0 využiť pre rozvoj firmy?

Zvýšenie produktivity.  Hlavnou hnacou silou rastu produktivity v chytrej továrni je schopnosť predpovedať a predchádzať prestojom a optimalizovať efektivitu a údržbu zariadení. Digitálne technológie môžu takisto pomôcť zamestnancom k vyššej efektivite. Senzory totiž informujú, koľko už bolo vyrobených položiek, koľko z nich je poškodených i koľko času trvala ich výroba. Na základe toho môže podnik veľmi presne určiť, kto a v čom potrebuje napríklad školenie.

Zníženie prevádzkových nákladov. Úspory na nákladoch môžu plynúť z nasledujúcich procesov:

  • Monitoring výroby a kontrola kvality v reálnom čase s cieľom znížiť plytvanie a prepracovanie.

  • Predikatívna údržba, ktorá zabráni nákladným opravám a neplánovaným odstávkam.

  • Vyššia automatizácia, ktorá šetrí náklady na pracovnú silu.

Zlepšenie kvality výrobkov. Ďalšou výhodou digitálnych technológií je lepšia kvalita výrobkov. Napríklad kontrola kvality v reálnom čase môže firme umožniť získať dátové body v každom bode výroby. To pomôže skontrolovať ako meniace sa podmienky ovplyvňujú kvalitu výrobkov. Tým sa zníži, alebo dokonca eliminuje vracanie výrobkov zo strany zákazníkov, ku ktorému dochádza, keď výrobky nespĺňajú dané kritériá.

Zisk konkurenčnej výhody. Digitálne technológie môžu poskytnúť výhodu na konkurenčných trhoch, čo má významný vplyv na rast firmy. Napríklad spracovatelia potravín, ktorí otvorili svoje systémy nadnárodnému maloobchodu, môžu objednávať prostredníctvom zabezpečenej online platformy a vybrať si, z ktorého skladu chcú výrobok kúpiť Logistické oddelenie potom výrobok odošle a vystaví zákazníkovi faktúru. Celý proces je automatizovaní, čo znižuje pracovnú záťaž obchodných procesov, zlepšuje dobu plnenia a zvyšuje spokojnosť zákazníkov.

V rámci nášho online MBA studia sa fenoménom Priemyslu 4.0 zaoberá napríklad MBA obor Podnikový management.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.